מכרז ניקיון – 01/2019 | לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך