בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בארץ ובעולם, ועדת מכרזים וההתקשרויות של החברה אישרה בוועדות שהתקיימו בימים 24-25/5/2020 להאריך את ההתקשרות במכרז ההזנה (07/2017)  ובמכרז צהרונים בגנים (7-1/2017) בשנה"ל נוספת, בין היתר בהתאם להוראת שעה- תקנה 3(17) לתקנות העיריות מכרזים- הארכת התקשרויות קיימות.

ועדת המכרזים מצאה חשיבות בחזרה מהירה לשגרה של תלמידי הבית ספר והגנים (דבר שיסייע גם להוריהם לחזור לשגרה מהירה), חרף שינוי הנסיבות במשק ובין יתר השיקולים שנשקלו על ידי ועדת המכרזים במסגרת אישורה כאמור היו: מניעת השבתת מערכת החינוך, החזרה לשגרת פעילות תחת הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך, המשבר הכלכלי ששורר במשק, ההבנה כי קיימת חוסר וודאות לגבי ההתנהלות הצפויה בשנה"ל הבאה, הקושי לצאת למכרז פומבי בנסיבות הקיימות והכל בכפוף לצווים והוראות הדין שהתפרסמו כפועל יוצא מהתפרצות הנגיף והשינויים במשק.