ביום ה' ה 16/5/2019 לא תהיה קבלת קהל במחלקת שכר ובמחלקת חשבות.