הכרה ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשנת תשפ"ב-

הורים יקרים,

ברצוננו לעדכנכם כי נוהל פתיחת מוטב למתן לקבלת הנחות בגין השתתפות בצהרוני הגנים בתל אביב יפו  בשנה"ל תשפ"ב, טרם פורסם.

אנו כמובן נעדכן ברגע שהנוהל יפורסם ויהיה ניתן להתחיל בהגשת הבקשות.

כמו כן, כלל הפרטים הרלוונטיים יועברו אליכם הן באמצעות מפעילי הצהרונים והן על ידנו בפרסום באתר.