הרישום לצהרוני הגנים בהפעלת יובל חינוך יתקיים במערכת הרישום והשיבוץ – קישור

עד לתאריך ה- 31 ביולי, ולאחר מועד זה יהיה על בסיס מקום פנוי.

בכפוף למספר המקומות הפנויים, נוכל לשבץ לכניסה בתחילת שנת הלימודים (1/9/2019) , ילדים שנרשמו עד 20.8 בלבד.

לאחר מועד זה הנרשמים ישובצו החל מה-15 בחודש ספטמבר.

**** לאורך השנה נוהל השיבוץ יתקיים כך שהנרשמים  בין התאריכים 1 – 14 בכל חודש ישתתפו בצהרון מ- 15 בחודש, והנרשמים מ- 15 בכל חודש ישתתפו בצהרון מ- 1 בחודש שלאחריו.

 לפרטים נוספים בנושא הרישום לצהרונים ניתן ללחוץ כאן