"כנס מציעים במכרז מסגרת פומבי 01/2022 לאספקת ציוד משרדי, חומרי אומנות וציוד היקפי

יתקיים ביום ב' 11/4/2022 באמצעות אפליקציית ה-ZOOM , להלן הזימון:

לחץ כאן לכניסה לזום

יש להירשם עד ליום א' 10/4/2022 במייל: maayan@yuvalchi.co.il "