עובדים יקרים, מכיוון שההוראות לפעילות במשק נשארו בעינן, מבקש להודיעכם כי תקופת החל"ת תתארך עד להודעה חדשה.
המוסד לביטוח לאומי האריך את תקופת החל"ת באופן אוטומטי ואינכם נדרשים לדיווח נוסף.
יחד עם זאת, מבקש מיכם לעקוב אחרי ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי ככל שינתנו באתר שלהם.
אנחנו נעדכן אתכם באמצעות האתר ככל שיחולו שינויים.