ימי הפעילות במהלך חג החנוכה

בגנים העירוניים מופעלת תכנית "ניצנים בחופשות" המסובסדת ע"י הממשלה על פי החלטת ועדת החינוך בכנסת.

התכנית כוללת עשרה חודשים, בתשלום חודשי קבוע הכולל את פעילות הימים הארוכים בחופשות.

השנה, בשל מערכת הבחירות המתמשכת, טרם תוקצבה התוכנית ונדרשת תוספת תשלום.

ימי הפעילות בחופשת חנוכה הם 24 – 30 בדצמבר, ללא יום שישי.

 עלותרישום
רשומים לצהרוני יובל בגןאין דרישה לתוספת תשלוםלא צריכים להירשם
רשומים לצהרוני ניצני יובל יחויבו בתוספת 130₪ במהלך ינוארלא צריכים להירשם
רשומים לצהרוני מפעילים פרטייםיחויבו בתוספת 130₪ במהלך ינוארלא צריכים להירשם
אינם רשומים לצהרון במהלך השנה• עלות ל- 5 ימי הפעילות מ- 08:00 – 16:00 - 500 ₪ שייגבו ב- 2 פעימות, בחודשים ינואר ופברואר.רישום על בסיס מקום פנוי
• עלות ל- 5 ימי פעילות מ- 08:00 – 13:00 – 280 ₪ שייגבה במהלך ינואר.רישום על בסיס מקום פנוי

איך נרשמים?

צהרוני יובל חינוך (יובל בגן וניצני יובל) – דרך מערכת הרישום (http://bit.ly/2scZZgA) מ- 17/11 ועד 21/12

צהרוני מפעילים פרטיים – ישירות מול המפעיל

שיבוץ יינתן (באתר הרישום והשיבוץ) על בסיס מקום פנוי: לנרשמים עד 14.12 תשובות ב- 16.12, לנרשמים מ- 15.12 עד 21.12 – תשובות עד 23.12.