השתתפות באמצעות זום בקישור הבא:

https://us02web.zoom.us/j/81713010300