ניצנים בחופשות – פסח תשע"ט

תוכנית ניצנים בחופשות תפעל בגני הילדים ובבתי הספר ברחבי העיר. ילדים הרשומים לצהרונים, רשומים באופן גורף לתוכנית .

להלן מידע עבור ילדים שאינם רשומים לצהרון ומעוניינים להצטרף לתוכנית ניצנים בחופשות במהלך חופשת הפסח בתאריכים 11/4/2019, 14-17/4/2019.

 1. ילדי גנים

  הרישום לתוכנית  הינו על בסיס מקום פנוי.
  ניתן להירשם לתוכנית על ידי פנייה למפעיל הצהרון בגן – ראו רשימת מפעילי צהרוני הגנים
  בגנים בהם המפעיל הינו "יובל חינוך" – יש לפנות למרכז שירות חינוך  בקישור

  ניתן להירשם לתוכנית בשני מסלולים:
  יום קצר: בין השעות 8-13 בתעריף של 150 ₪ עבור חמשת ימי החופשה
  יום ארוך: בין השעות 8-16 בתעריף של 370 ₪ עבור חמשת ימי החופשה

 1. ילדי בתי הספר

  ניתן להירשם לתוכנית על ידי פנייה למפעיל הצהרון בבית הספר – ראו רשימת מפעילי צהרוני בתי הספר  

  יום קצר: בין השעות 8-13 בתעריף של 150 ₪ עבור חמשת ימי החופשה

  יום ארוך: בין השעות 8-16 בתעריף של 320 ₪ עבור חמשת ימי החופשה

 2. ילדי בתי הספר בהם מתקיים יול"א

  הרישום לתוכנית "ניצנים בחופשות" הינו על בסיס מקום פנוי.
  ניתן להירשם לתוכנית על ידי פנייה למרכזים הקהילתיים .