בתי ספר בניהול עצמי

במסגרת מדיניות הניהול העצמי אשר לאורם פועלים רוב מוסדות החינוך בעיר, אחראית חברת יובל חינוך על הניהול והבקרה התקציבית של מוסדות אלה, זאת תוך הקפדה על שקיפות תקציבית מלאה.

בין המוסדות הפועלים במסגרת הניהול העצמי נתן למנות את:

65 בתי ספר יסודיים// 16 בתי ספר 6 שנתיים חט"ב +חטיבה עליונה//4 פנימיות עירוניות//חווה חקלאית// פיסג"ה- מרכז השתלמות מורים
כמו כן ובמסגרת זו מטפלת חברת יובל חינוך בפרויקטים תוספתיים שונים ומגוונים,
עבור מוסדות החינוך, אשר מתוקצבים ע"י עיריית תל-אביב-יפו שנה בשנה.
הטיפול בפרויקטים אלה עוסק בהבניה תקציבית  מול בתי הספר כמו גם בטיפול בחתימת חוזים רלוונטיים אליהם כדוגמת:

  1. עריכת חוזי העסקה במגוון תצורות העסקה תוך שמירה מוקפדת על זכויות העובדים בתחומים הבאים: תל"ן/חוגים/מערך תגבורים
  2. מתן רשות שימוש במתקנים בתחום מוסדות החינוך בעיר
  3. עריכת מכרזים שונים בתחום הרכש/האחזקה/השיפוצים

כחלק בלתי נפרד מפעילותה של החברה במסגרת הניהול העצמי, חובר במשותף עם עיריית תל-אביב-יפו אוגדן מקיף ומלא אשר מרכז עבור בעלי התפקידים במוסדות החינוך את ההנחיות הרלוונטיות לתחומי פעילות מרכזיים אליהם הם נדרשים מתחום הניהול העצמי.

בזכות הנחיות מפורטות אלה ניתנת בידי מנהלות ומנהלי מוסדות החינוך האפשרות הטובה לתפעל את מערכות בתי הספר באופן מסודר/שקוף ומבוקר, תוך שמירה על כללי המינהל הציבורי התקין.