אודות

חברת יובל חינוך החלה פעילותה כחברת בת של עיריית תל-אביב-יפו ב- 1 באוגוסט שנת 2002. תחילת פעילותה הייתה במרתף קטנטן שברחוב גורדון 53 עם שמונה עובדי מטה בלבד.

בשנת 2018 עברה החברה למשרדיה הנוכחיים שביהודה הלוי (תל אביב)  ונכון להיום היא מונה 34 עובדי מטה, כאשר החל מ- 2017 הוחלט להעביר לחברה את פעילות הפיקוח והלווי של כלל הצהרונים בעיר. ייחודה של החברה הוא בהפעלת פרוייקטים תוספתיים לתחום החינוך בלבד, המתוקצב רובו ככולו ע"י תקציבי עיריית תל-אביב-יפו.
במסגרת זו נותנת החברה שרותיה ל- 81 בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, ל כ- 500 גני ילדים, 4 פנימיות ולמרכז פסג"ה.

אפיון החברה ויעדיה

אפיונה המרכזי של חברת יובל חינוך הוא היותה חברה העובדת בערוצים רבים, שונים ומגוונים של ממשקי עבודה, אשר מייצגים קהלים שונים המשמשים כלקוחותיה.

הממשק הראשי של החברה  הוא הממשק עם מינהל החינוך שבעיריית תל-אביב-יפו על מגוון מחלקותיו- המקצועיות והגילאיות. ממשק זה מציב בפני החברה בכל שנה את יעדיו ובוחן את תפקודה אל מולם. במסגרת עניינים זו שוקדת החברה כל העת על פיתוח תהליכי עבודה מקצועיים ואיכותיים כאלה  אשר יוכלו לתמוך באופן הטוב ביותר במשימותיה המקצועיות אל מול הממשקים השונים וקהליהם, לשביעות רצונם המלאה.

מכאן גם נגזר ייעודה של החברה המחויבת כחברה כלכלית לאיזון תקציבי מוקפד מהצד האחד ולמתן שירות איכותי גבוה כמצופה ממנה מהצד האחר. לאורך שנות קיומה התפתחה החברה וקיבלה על עצמה פרוייקטים רבים אשר סייעו במידה משמעותית לקובעי המדיניות  במנהל החינוך שבעיריית תל-אביב-יפו לקיים את חזונם החינוכי עבור תושבי העיר וילדיהם במסגרות החינוכיות השונות.

גם השנה, ניתן לצפות בגידול משמעותי נוסף בהיקף פעילות החברה, הבא לידי ביטוי בתחום האחריות המקצועית אותו קבלה על עצמה, לעניין הפיקוח והלווי על הפעלת צהרונים בעיר בגני הילדים ובבתי הספר. מדובר בפיקוח כולל על כ- 650 מסגרות, כמו גם בהכנסת תחום תוכן מהותי לניהול וארגון חינוכי בו לא התנסתה החברה עד כה.

החברה שואפת להמשיך להתפתח ולהתקדם  ולקחת על עצמה אתגרים רבים אשר יקדמו את החינוך בעיר לרווחתם המלאה של תושביה.

צוות יובל חינוך

שם פרטי  משפחה תפקיד  מחלקה דוא"ל
אורית קרובינר מנכ"לית הנהלה oritkrubiner@yuvalchi.co.il
אמיר שדמי סמנכ"ל כספים מחלקת חשבות והנה"ח amir@yuvalchi.co.il
מעיין  שטייף  יועמ"ש  מחלקה משפטית  maayan@yuvalchi.co.il
זהר קציר מ"מ מנהל אגף שיטות, מידע ושרות הנהלה zohar@yuvalchi.co.il
מיקי נוראני מ"מ מנהל תחום שכר ומשאבי אנוש מחלקת שכר miki@yuvalchi.co.il
איציק סיניאנסקי מנהל הניהול העצמי מחלקת ניהול עצמי itziks@yuvalchi.co.il
חגית ויגודמן מנהלת אגף החינוך מחלקת חינוך hagit@yuvalchi.co.il
מיכל הויברגר מנהלת "יובל בגן" מחלקת חינוך michal_h@yuvalchi.co.il
הילה שרון מנהלת יחידת פיקוח ובקרה מחלקת חינוך hila_s@yuvalchi.co.il

 

מנכל"ים לאורך התקופה

2002-2005- אילן לייבה ז"ל

2005-2017- שוש אורן