חברי דירקטוריון

#שםתפקיד
1חוה בר שי גלסיו"ר הדירקטוריון, נציגת ציבור
2מר אהרון פישר, רו"חיו"ר ועדת מכרזים, עובד עירייה
4מר גל שרעבייו"ר ועדת כספים, חבר מועצת העיר
5גב' דליה פרחיחברה בוועדת מכרזים וועדת כספים, עובדת עירייה
6סבטה איליאיץ'עובדת עירייה
7שירלי רמון ברכהעובדת עירייה
8אדם קרן, עו"דעובד עירייה
11מוריה שלומותחברה בוועדת מכרזים, חברת מועצת העיר
12רועי אלקבץ, רו"חחבר מועצת העיר
13גב' ברכה סמונציגת ציבור
26מלי חזקיהו גטה
חברה בוועדת כספים, נציגת ציבור
14ענת בן לוי יליזרובחבר מועצת העיר
15משה חייםחבר מועצת העיר
16דני הרפזנציג ציבור
17מרים קונדהנציג ציבור
18שגב שביטחבר בוועדת ביקורת חיצונית
19מיכל אורדיאנסקיחברה בוועדת ביקורת חיצונית
20הדר ברנטחברה בוועדת ביקורת חיצונית
21עידית להב
מנהלת לשכת התאגידים
22מיכל ריטה גפנימנהלת ממשל תאגידי
23אייל לבנוןמשקיף מטעם ועד ההורים
24רו"ח עומר רווהרו"ח מבקר
25רו"ח גיא מונרובמבקר פנים