סימולציה – מדריך למשתמש

שיבוצי מורים ביובל חינוך באמצעות מערכת הסימולציה

בכלל הפרויקטים המנוהלים באמצעות חברת יובל חינוך יש צורך לשבץ מורים/מדריכים/חברות המספקות תוכן וכו.

שיבוצי המורים נעשים באמצעות אתר הסימולציה

רכזנו עבורכם תמצית מייצגת של שאלות ותשובות המהוות 'מדריך למשתמש' אשר יסייע בידכם להשתמש בה באופן מושכל.

חשוב מאוד לזכור- מילוי פרטי המורים באופן מלא הינו תנאי הכרחי להמשך תקשורת יעילה – אנא הקפידו על כך.

בהצלחה!

כניסה לסימולטור

שאלות ותשובות

 • אתר הסימולציה הינו אתר אינטרנטי המאפשר תיכנון של פרויקט במסגרת התקציב המאושר להפעלה. מאפשר לתכנן ולבצע שיבוץ מורים, מדריכים ומפעילים ביחס לתקציב פרויקט ספציפי העומד לרשות כל בית ספר. בגמר התיכנון, ככל שיאושר התקציב על ידי מנהל הפרויקט ישתנה סטטוס הסימולציה ויוגדר כבקשת שיבוץ.השימוש בכלי הסימולציה, מקצר תהליכים מסורבלים ומאפשר לכלל השותפים (מנהל בי"ס/רפרנט עירוני/נציג החברה) תקשורת רציפה 'און ליין'.
 • את מערכת הסימולציה מנהל מיקו אשכנזי, מנהל אגף תכנון פרוייקטים בחברה. בכל בעיה ושאלה בהקשר של תכנון התקציב ו/או מילוי הסימולציה ניתן לפנות למיקו miko@yuvalchi.co.il או בטלפון ישיר 03-6211913.
 • הדרך הנוחה ביותר להיכנס לאתר הסימולציה היא באמצעות כניסה לאתר החברה באופן הבא:אתר יובל חינוך>מחלקת שכר>מערכת סימולציה ודיווחי נוכחות.
 • לנוחותכם כתובת אתר הסימולציה היא – http://budget.yuvalchi.co.il/
 • מנהלי בתי הספר ומנהלי הפרויקטים העירוניים (רפרנטים עירוניים) קיבלו שם משתמש וסיסמה אשר מאפשרים להם כניסה למערכת הסימולציה.באמצעות שם המשתמש הייחודי, כל מנהל בי"ס וכל מנהל פרויקט עירוני, יכולים לראות את סטטוס הפרויקטים שבאחריותם וניהולם בלבד. שם המשתמש והסיסמה מוקצים לכל אחד מהמשתמשים על ידי מנהל המערכת ביובל חינוך.
 • מאחר ושנת לימודים אינה חופפת לתאריך שנת תקציב הנקבעת מה- 1/1/- 31/12פותחה מערכת הסימולציה כך שברירת המחדל שלה מציינת עבודה על תכנון תקציב ביותר משנת תקציב אחת. לפיכך  יש לבחור את שנת התקציב הנכונה, כך לדוגמא: שנת תקציב 2021 היא שנת הלימודים תשפ"א – זוהי כאמור ברירת המחדל של המערכת.
 • עם הכניסה למערכת הסימולציה, נפתחים בפני המנהל כלל התקציבים עליהם הוא אחראי. בחירה בתקציב המבוקש ולחיצה על מקש "עריכה" שמימין לתקציב יאפשרו כניסה לתוך עריכת התקציב הרלוונטי.
 • בדף זה מופיעים הנתונים הבסיסיים של התקציב. סמל הפרויקט וסמל המוסד, התקןפה הרלוונטית אליה מתייחס התקציב (שנת לימודים או חלק ממנה) האם התקציב מורכב משעות הוראה  או שהוא תציב גלובלי לתקופה.
 • לחיצה על כפתור שכירים תפתח דף לשיבוץ מורה/מדריך שכיר.
 • תהליך העבודה בחברה הוא תהליך מקוון והמערכות "מעבירות נתונים" ביניהן. לכן, או רואים חשיבות רבה מאוד למילוי מדויק של כלל פרטיו האישיים של כל מורה/מדריך אותו יש ברצונכם לשבץ.ואלה הפרטים הנדרשים:מספר זהות בן 9 ספרות, שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני. פרטים אלו הכרחיים עבורנו על מנת ליצור קשר עם העובד ישירות לצורך המשך תהליך הקליטה.בנוסף, ישנם נתונים נוספים החשובים לפעולת השיבוץ המתייחסים לתוכן עיסוקו של המורה/מדריך, עליכם למלא גם אותם באופן מלא : מקצוע ההוראה/ כיתה /מיומנויות יסוד או העשרה.
 • ניתן לפנות לביצוע פעולות העשרה למורים מבית הספר בתחומי דעת שונים (לדוגמא מורי אמנות בבית הספר) המקבלים שכר או לפנות לספקי תוכן  הנותנים חוגים ומקבלים תמורה באמצעות חשבוניות.
 • את תקציב הפרויקט ניתן לתכנן באמצעות סימולטור המרכז ומחשב את כלל עלויות הפרויקט.
 • יש לשים לב לכלל ההנחיות למילוי הסימולטור הכתובות בסימולטור עצמו.מספר דגשים:
  1. בתוך הסימולטור יש למלא את פרטי כל המורים והמדריכים המשתתפים בתוכנית וכן את פרטי כלל ספקי ההעשרה שיועסקו בתוכנית במקום הרלוונטי.
  2. הוצאות או מקבלי שכר/חשבוניות שלא ירשמו בסימולטור בשלב התכנון לא יוכלו לקבל תשלום.

  יש להעביר אלינו לאישור את כלל התכנון של התוכנית בסימולטור, עד ליום 7/7/2020, לכתובת המייל ITZIKS@YUVALCHI.CO.IL

 • לאחר אישור תכנון הסימולטור על ידי יובל חינוך יועבר אישור לביצוע לרכז התוכנית ויתחיל שלב קליטת כוח האדם בתוכנית.
 • מורי יובל חינוך (גם מורים שעבדו בעבר) פרטיהם האישיים ימולאו אך ורק בסימולטור.אין צורך למלא עבורם טופסי שיבוץ.מורים אשר אינם מועסקים ביובל חינוך – גם עבורם יש למלא את פרטיהם בסימולטור והם יקבלו הודעת טקסט לנייד ובה הנחיות כיצד להעביר את הפרטים הנדרשים לצורך תשלום שכר (טופס 101, פרטי בנק, צילום ת.ז., אישור משטרה על העדר עבירות מין)

קביעת עלות העסקה על-פי טיפוסי העסקה:

ישנם מספר טיפוסי העסקה אשר בצידן משמעויות כלכליות, ואלו הם:

חודשי ממשיך הוא מורה ותיק בחברה שמקבל שכר על פי שכר עובדי הוראה.

חודשי חדש הוא מורה חדש שעתיד לקבל שכר על פי שכר עובדי הוראה.

שעתי הוא מורה/מדריך/עובד המקבל שכר לפי שעות עבודה בפועל  (שיבוץ זה מוגבל לעד 8 ש"ש לכל היותר)

גלובלי הוא מורה/מדריך/עובד המקבל שכר חודשי קבוע לכל תקופת השיבוץ.

 • כאשר עובד הוא "חדשי ממשיך" שכרו יופיע באופן אוטומטי במשבצת ברוטו לעובד.
 • עבור חודשי חדש יש צורך להעביר את פרטי המורה החדש ל aviva@yuvalchi.co.il  בצירוף פרטים על דרגתו, הותק שלו והגמולים להם הוא זכאי. חשבת השכר  תעביר חזרה את עלות השעה השנתית שאותה יש לרשום כברוטו לעובד.
 • שכר לעובד גלובלי יחושב על פי הנוסחה הבאה:שכר מתוכנן לשעה X מספר השעות השבועיות X 4.2 שבועות בחודש.רושמים את שכרו החודשי ברוטו.
 • עבור עובד שעתי יש לציין את שכר השעה שלו ברוטו.
 • לא. אין אפשרות לקבוע את שכר הנטו של העובד.שכר הנטו הוא תוצאה של חישוב התלוי במצבו האישי והמשפחתי של העובד וכמו כן בכך שיש לו או אין לו עבודה או מקורות הכנסה נוספים. רק לאחר שהעובד ייקלט בחברה ויציג מסמכים ניתן יהיה לחשב את שכרו הצפוי.
 • יש צורך להגדיר ולפרט את שעות העבודה השבועיות של העובד במוסד החינוכי כיוון שזו האסמכתא הבסיסית המחויבת עפ"י חוק הקובעת והמגדירה את שעות עבודתו בכל יום ויום.אסמכתא זו מסדירה את מערכת נתוני הנוכחות של העובד המוסכמים עליו אל מול המוסד בו הוא עובד.
 • תקופת העבודה של העובד נקבעת באמצעות ציון תאריך התחלה ותאריך סיום.
 • באופן עקרוני עובד אמור לעבוד לאורך התקופה שעליה הוסכם. אם מסיבות כלשהן ישנה החלטה להפסיק את עבודתו ישנה חובה לפרט את הסיבה לכך.תחת המשבצת 'סיבת עצירה' עליכם למלא במלל חופשי את הסיבה על מנת שהחברה תבחן האם נדרשת פעולה נוספת בכל הקשור בהפסקת עבודתו.ככל שעולה צורך על-פי שיקול דעת המנהל לפטר עובד אין לבצע זאת ללא היוועצות עם מנהל משאבי אנוש של החברה – זהר קציר-  zohar@yuvalchi.co.il
 • במערכת הסימולציה ישנה אפשרות לבחור בין תשלום נסיעות חודשי או יומי.ככל שהעובד משובץ  4 ימים או יותר יש לשלם לו תעריף חודשי.ככל שהעובד משובץ  3 ימים לכל היותר יש לבחור בתשלום יומי תוך ציון מספר ימי העבודה בשבוע.תשלום הנסיעות נקבע עלפי תעריף חופשי יומי או חופשי חודשי בתחבורה הציבורית.ניתן למצוא את תעריף הנסיעות המדויק באתר https://www.trans-reform.org.il/
 • עם מילוי כלל נתוני העובד יש ללחוץ על כפתור שמור. בשורת המצב למעלה תופיע הערה באדום המתייחסת להצלחת השמירה של השיבוץ.בתחתית דף השיבוץ בטבלה "ערכים מחושבים" יופיעו נתוני העלויות של העובדכאשר בחלק העליון של דף השיבוץ יופיעו ערכים מצטברים לכלל השיבוצים עד כה.
 • לחיצה על כפתור חדש תפתח טופס שיבוץ חדש לשכיר.לחיצה על כפתור חברות/עצמאים תעביר אותך לשיבוץ חברה או עצמאי חדש.
 • חברה או עמותה הם גוף הרשום ברשם החברות או רשם העמותות ומעסיק תחתיו שכירים משלו.לכן, כאשר מתקשרים עם חברה או עמותה אין עלויות למעט תקורה לחברת יובל חינוך.עצמאי הוא עוסק מורשה וההתקשרות היא עם אדם ולא עם גוף רשום.עבור עצמאי החוק מחייב לשלם את חלק המעסיק בדמי הביטוח הלאומי והעלויות בגינו גבוהות ב -כ 7% או יותר.
 • יש למלא את פרטי החברה המלאים. ב"סוג העלות" ניתן לבחור בין "ש"ש + מחיר השעה לפני מע"מ" לבין "ש"ש + מחיר השעה כולל מע"מ".כאשר ההסכם איננו כרוך במכסת שעות אלא בפעולות הקשורות בהצטיידות לדוגמא, ניתן לבחור ב"עלות גלובלית לכל התקופה".
 • כאשר מעסיקים עצמאי כמדריך, יש לבחור ב"סוג העלות" באפשרות של "נותן שירות – מחיר לשעה".
 • לאחר שמירת כל השיבוצים, יש לעבור ל<עריכת תקציב> ושם יש לבחור שליחת תקציב לאישור. פעולה זו תשלח את התקציב לאישור מנהל הפרויקט ואל בקר הפרויקט ביובל חינוך.לאחר אישור התקציב ישתנה הסטטוס ויהפוך ממעמד של "תקציב ממתין לאישור" למעמד של "תקציב מאושר"  כאשר במעמד זה תתחיל החברה בהליך קליטת המורים לעבודה על פי השיבוץ שהוכן.
 • לא ניתן לשנות תקציב "לאחור". שינוי רטרואקטיבי מחייב התערבות של בקר הפרויקטים ביובל חינוך.ככל שמבקשים לשנות את מספר השעות השבועיות בפרויקט מסוים מנקודת הזמן הנוכחית לעתיד, יש לסגור את השיבוץ הקיים ולפתוח שיבוץ חדש בקצובת שעות חדשה.בכל מקרה, אין למחוק שורה בתקציב. לשם התיעוד חובה להשאיר את כלל רשומות השיבוץ שנכתבו. אם מבקשים לבטל שיבוץ יש לקבוע את תאריך הסיום לאותו יום כמו תאריך ההתחלה.
 • כדי לראות את דו"ח הביצוע הרלוונטי לפרויקט, יש לבחור בתפריט דוחות  ולבחור שוב "דוח תחזית" לפרויקט. ניתן לבחור בתקופה אותה אנחנו מעוניינים לבחון. שמות כל המדריכים והמפעילים יופיעו והסכומים ששולמו בגינם בגין חודשים קודמים ובגין החודש הנוכחי. ניתן לראות את היתרה לניצול (ככל שנקבע תקציב לפרוייקט)