רשימת צהרוני "יובל בגן" – תשפ"א

סמל/אות גןשם גןרחובמספרשכונהזרם
רלהרםאבא אחימאיר26אפקהממלכתי
כב-1 כוכב הצפוןאבודרהם3שפיראממלכתי
רתזיונהאבוקה1צהלהממלכתי
יחמסיקאורים11עזרא והארגזיםממלכתי
עא 7120רימוןאורים11עזרא והארגזיםממלכתי דתי
יחזיתאורים11עזרא והארגזיםממלכתי
סז 6718הר שיפוןאלנקווה36כפירממלכתי
סז 6718הר יהונתןאלנקווה36כפירממלכתי
רמט2 24927גלילאריסטו16יפו ג' ונוה גולןממלכתי דתי
קלד 13417ברקתבורמה 11קרית שלוםממלכתי
קלד 13417טופזבורמה 11קרית שלוםממלכתי
קלד 13417נויבורמה 11קרית שלוםממלכתי
קלד-2 13425חושןבורמה 11קרית שלוםממלכתי דתי
עבסנוניתביצרון6רמת ישראלממלכתי
קצו 19612הר שגבבירנית3לבנה ידידיהממלכתי
נגט-2 4111חמהבעל העקידה34שפיראממלכתי דתי
נגט-2 4111מאדיםבעל העקידה34שפיראממלכתי דתי
נגט-אשכול 5333נגהבעל העקידה34שפיראממלכתי
נגט-אשכול 5333כוכבבעל העקידה34שפיראממלכתי
קדעורבנידפנה 15מרכז העירממלכתי
סח 6817הר ירושליםהבושם91לבנה ידידיהממלכתי דתי
סונשר/דוכיפתהגיבור האלמוני17יד אליהוממלכתי
ר-1 20016הר גלבועהרצפלד20ניר אביבממלכתי
ר-2 20024הר מוריההרצפלד20ניר אביבממלכתי דתי
קלה 13524ניצוץהתיבונים33שפיראממלכתי דתי
ליח 3180שורקהתשעים ושלוש6יד אליהוממלכתי
סיח 6189הודיההתשעים ושלוש6יד אליהוממלכתי דתי
רפ-2 27029פרגותיקים17קרית שלוםממלכתי דתי
רתטנופרותיקים11קרית שלוםממלכתי דתי
מגח-2 7222זמורהזלמן שזר46נווה עופרממלכתי דתי
מגח-2 7222אמירזלמן שזר46נווה עופרממלכתי דתי
מגח-אשכול נווה עופר 4333גרופיתזלמן שזר46נווה עופרממלכתי
מגח-אשכול נווה עופר 4333נצרזלמן שזר46נווה עופרממלכתי
נא 5173הפנינהחבר הלאומים2מכללת יפו תל אביב ודקרממלכתי
קאדרוריצחק אלחנן2נווה צדקממלכתי
קאשרשיריצחק אלחנן2נווה צדקממלכתי
קנב 15214הר יהודהיצחק אנטק צוקרמן28נוה אליעזר וכפר שלם מזרחממלכתי
קצד 19414זהרוןיצחק רובינשטיין18יפו ד' גבעת התמריםממלכתי
קיביונק הדבשיצחק רובינשטיין11יפו ד' גבעת התמריםממלכתי
ריו 21618הדיגמגן אברהם11צפון יפוממלכתי
ריו 21618המזחמגן אברהם12צפון יפוממלכתי
קמב-2 14225שיטהמושיע23התקווהממלכתי דתי
מ 4010צדףמייזל זלמן3יפו ג' ונוה גולןממלכתי
קמו 14613הר אודםמעפילי אגוז64נוה חןממלכתי
קמו 14613הר רבידמעפילי אגוז64נוה חןממלכתי
קסו 16618הר ארבלמעפילי אגוז52נוה חןממלכתי
קסו 16618הר כרמלמעפילי אגוז52נוה חןממלכתי
קעח-1 17814הר תבורמעפילי אגוז16נוה חןממלכתי
קעח-1 17814הר נבומעפילי אגוז16נוה חןממלכתי
כזחבלוןמעפילי אגוז87נווה חןממלכתי
קצז 19711הר שלמהמעפילי אגוז108נווה חןממלכתי
קצז 19711הר הארימעפילי אגוז108נווה חןממלכתי
רד-2 20420הר כבירמעפילי אגוז93נווה חןממלכתי דתי
רד-2 20420הר ארגמןמעפילי אגוז93נווה חןממלכתי דתי
רתג 29280ידעמעפילי סלוודור11צהלון ושיכוני חסכוןממלכתי
סג 6312הר גילוןמקראי קדש10כפירממלכתי
סג 6312הר סינימקראי קדש10כפירממלכתי
גצוקנחל שורק1מכללת יפו תל אביב ודקרממלכתי דתי
רה 20529יפה נוףנחל שורק 7מכללת יפו תל אביב ודקרממלכתי דתי
רנג 25312טורקיזנרדור3יפו ד' גבעת התמריםממלכתי
רנג 25312אפיקנרדור3יפו ד' גבעת התמריםממלכתי
קח 10819הר ציוןסמטת איתן11התקווהממלכתי
קנז 15719הר יהבסמטת איתן11התקווהממלכתי
קנז 15719הר חרמוןסמטת איתן11התקווהממלכתי
רנח 25817יםעירית3יפו ד' גבעת התמריםממלכתי
רנח 25817תכלתעירית3יפו ד' גבעת התמריםממלכתי
מוח- 4666החתול במגפייםפסטלוצ'י31צהלון ושכוני חסכוןממלכתי
מוח- 4667הענק וגנופסטלוצ'י31צהלון ושכוני חסכוןממלכתי
מוח- 4668אפון הפלאפסטלוצ'י31צהלון ושכוני חסכוןממלכתי
קט 10926הר זיוצבי נשרי5נוה ברבור, כפר שלם מערבממלכתי דתי
חט"צ הבעש"ט סאצביה לובטקין 35כפירממלכתי דתי
קכד 12427הר בוקרצביה לובטקין 30כפירממלכתי דתי
קס 16022הר כנעןצביה לובטקין 35כפירממלכתי דתי
קס 16022הר צוריםצביה לובטקין 35כפירממלכתי דתי
לח 3814אורייןצונץ 7נווה עופרממלכתי
לח 3814רעותצונץ 8נווה עופרממלכתי
קמד 14415שוהםקמינסקה9קרית שלוםממלכתי
קמד 14415בדולחקמינסקה9קרית שלוםממלכתי
נ 5017הרובערבי פנחס4צפון יפןממלכתי
דשוניתרובינשטיין יצחק 5יפו ד גבעת התמריםממלכתי
דגלרובינשטיין יצחק 6יפו ד גבעת התמריםממלכתי
קנח 15826אודםרינגלבלום7קרית שלוםממלכתי דתי
קנח 15826חדוהרינגלבלום7קרית שלוםממלכתי דתי
קנח 15826ספיררינגלבלום7קרית שלוםממלכתי דתי
רשק 29926כרמלשקד33נוה עופרממלכתי דתי
רפד 27219רענןששת הימים31נוה אליעזר וכפר שלם מזרחממלכתי
רפה 27524מנגוששת הימים31נוה אליעזר וכפר שלם מזרחממלכתי דתי