רשימת צהרוני "יובל בגן" – תש"פ

שם הגןמתחםרחובמספרשכונהזרם
צוקג 323נחל שורק3לב יפודתי-ממלכתי
שוניתד 414רובינשטין יצחק5יפו ד - גבעת התמריםממלכתי
גלד 414רובינשטין יצחק5יפו ד - גבעת התמריםממלכתי
סאחט"צ הבעש"ט 6122לובטקין צביה35כפירדתי-ממלכתי
סא1חט"צ הבעש"ט 6122לובטקין צביה35כפירדתי-ממלכתי
רמותיוח 168גבעתי4התקווהממלכתי
זיתיח 1818אורים11עזרא והארגזיםממלכתי
כוכב הצפוןכב-1 2212אבודרהם3שפיראממלכתי
רעותלח 3814צונץ7נווה עופרממלכתי
אורייןלח 3814צונץ7נווה עופרממלכתי
שורקליח 3180התשעים ושלוש6יד אליהוממלכתי
ריףמ 4010מייזל זלמן3יפו ג ונווה גולןממלכתי
צדףמ 4010מייזל זלמן3יפו ג ונווה גולןממלכתי
דרורמב 4259אלחנן יצחק2נווה צדקממלכתי
זמורהמגח-2 7222שז"ר זלמן46נווה עופרדתי-ממלכתי
אמירמגח-2 7222שז"ר זלמן46נווה עופרדתי-ממלכתי
גרופיתמגח-אשכול נווה עופר 4333שז"ר זלמן46נווה עופרממלכתי
נצרמגח-אשכול נווה עופר 4333שז"ר זלמן46נווה עופרממלכתי
הענק וגנומוח 4666פסטלוצי34צהלון ושיכוני חסכוןממלכתי
גינהמטח 4999הותיקים-שדרות11קריית שלוםממלכתי
הרובענ 5017רבי פנחס4צפון יפוממלכתי
אגםנא 5173חבר הלאומים2לב יפוממלכתי
כוכבנגט 1-אשכול 5333בעל העקידה34שפיראממלכתי
מאדיםנגט-2 4111בעל העקידה34שפיראדתי-ממלכתי
הר גילוןסג 6312מקראי קדש10כפירממלכתי
הר סיניסג 6312מקראי קדש10כפירממלכתי
דוכפיתסו 6650הגבור האלמוני17יד אליהוממלכתי
הר שיפוןסז 6718אלנקווה36כפירממלכתי
הר יהונתןסז 6718אלנקווה36כפירממלכתי
הר ירושליםסח 6817בושם91לבנה,ידידיהממלכתי
הודיהסיח 6189התשעים ושלוש6יד אליהודתי-ממלכתי
רימוןעא 7120אורים11עזרא והארגזיםדתי-ממלכתי
סנוניתעב 7252בצרון6ביצרון ורמת ישראלממלכתי
שרשירקא 10157אלחנן יצחק2נווה צדקממלכתי
עורבניקד 10454דפנה15הצפון החדש-החלק הדרומיממלכתי
הר ציוןקח 10819איתן-סמטת11נווה צהלממלכתי
הר זיוקט 10926נשרי צבי5נווה ברבור, כפר שלם מערבדתי-ממלכתי
יונק הדבשקיב 11254רובינשטין יצחק11יפו ד - גבעת התמריםממלכתי
הר בוקרקכד 12427לובטקין צביה30כפירדתי-ממלכתי
קונכיהקלג 13375אריסטו16יפו ג ונווה גולןממלכתי
טופזקלד 13417בורמה11קריית שלוםממלכתי
ברקתקלד 13417בורמה11קריית שלוםממלכתי
נויקלד 13417בורמה11קריית שלוםממלכתי
חושןקלד-2 13425בורמה11קריית שלוםדתי-ממלכתי
ניצוץקלה 13524התיבונים33שפיראדתי-ממלכתי
שיטהקמב-2 14225מושיע23התקווהדתי-ממלכתי
שוהםקמד 14415קמינסקה9קריית שלוםממלכתי
בדולחקמד 14415קמינסקה9קריית שלוםממלכתי
הר אודםקמו 14613מעפילי אגוז64נווה חןממלכתי
הר רבידקמו 14613מעפילי אגוז64נווה חןממלכתי
הר יהודהקנב 15214צוקרמן אנטק יצחק28נווה אליעזר וכפר שלם מזרחממלכתי
דולפיןקנב 15214צוקרמן אנטק יצחק28נווה אליעזר וכפר שלם מזרחממלכתי
הר חרמוןקנז 15719איתן-סמטת11נווה צהלממלכתי
הר יהבקנז 15719איתן-סמטת11נווה צהלממלכתי
אודםקנח 15826רינגלבלום7קריית שלוםדתי-ממלכתי
חדוהקנח 15826רינגלבלום7קריית שלוםדתי-ממלכתי
ספירקנח 15826רינגלבלום7קריית שלוםדתי-ממלכתי
הר כנעןקס 16022לובטקין צביה35כפירדתי-ממלכתי
הר צוריםקס 16022לובטקין צביה35כפירדתי-ממלכתי
הר ארבלקסו 16618מעפילי אגוז52נווה חןממלכתי
הר כרמלקסו 16618מעפילי אגוז52נווה חןממלכתי
הר נבוקעח-1 17814מעפילי אגוז16נווה חןממלכתי
הר תבורקעח-1 17814מעפילי אגוז16נווה חןממלכתי
זהרוןקצד 19414רובינשטין יצחק18יפו ד - גבעת התמריםממלכתי
הר בשמתקצו 19612בירנית3לבנה,ידידיהממלכתי
הר שגבקצו 19612בירנית3לבנה,ידידיהממלכתי
הר האריקצז 19711מעפילי אגוז108נווה חןממלכתי
הר שלמהקצז 19711מעפילי אגוז108נווה חןממלכתי
הר גלבוער-1 20016הרצפלד אברהם20ניר אביבממלכתי
הר מוריהר-2 20024הרצפלד אברהם20ניר אביבדתי-ממלכתי
הר כביררד-2 20420מעפילי אגוז93נווה חןדתי-ממלכתי
הר ארגמןרד-2 20420מעפילי אגוז93נווה חןדתי-ממלכתי
הדיגריו 21618מגן אברהם11צפון יפוממלכתי
המזחריו 21618מגן אברהם11צפון יפוממלכתי
רםרלה 23556אחימאיר אבא26אפקהממלכתי
גלילרמט2 24927אריסטו16יפו ג ונווה גולןדתי-ממלכתי
אפיקרנג 25312נרדור3יפו ד - גבעת התמריםממלכתי
טורקיזרנג 25312נרדור3יפו ד - גבעת התמריםממלכתי
יםרנח 25817עירית3יפו ג ונווה גולןממלכתי
תכלתרנח 25817עירית3יפו ג ונווה גולןממלכתי
פרגרפ-2- 27029הותיקים17קריית שלוםדתי-ממלכתי
רענןרפד 27219ששת הימים31נווה אליעזר וכפר שלם מזרחממלכתי
מנגורפה 27524ששת הימים-שדרות31נווה אליעזר וכפר שלם מזרחדתי-ממלכתי
בת גליםרשל 28654אבוקה1גני צהלה, רמות צהלהממלכתי
כרמלרשק 29926שקד33נווה עופרדתי-ממלכתי
ידערתג 29280מעפילי סלואדור11לב יפוממלכתי
ירגזירתג 29280מעפילי סלואדור11לב יפוממלכתי
יונהרתז 29553עמק איילון12יד אליהוממלכתי