רשימת צהרוני "יובל בגן" – תשע"ט

שכונהגן סמל גן שם רחובמס'גננת
(יפו ד' (גבעת התמריםד 414גלרובינשטין יצחק5נילי אהרוני
(יפו ד' (גבעת התמריםד 414שוניתרובינשטין יצחק5זהבה גואטה
(יפו ד' (גבעת התמריםקיב 11254יונק הדבשרובינשטין יצחק11נטלי רחמים
(יפו ד' (גבעת התמריםקצד 19414זהרוןרובינשטין יצחק18יפיניה
(יפו ד' (גבעת התמריםרנג 25312אפיקנרדור3קלמונס טפר
(יפו ד' (גבעת התמריםרנג 25312טורכיזנרדור4יפה חדד
התקוהיוח 168רמותגבעתי4איילת אשכנזי
התקוהקמב-2 14225שיטהמושיע23שרית ניסימוב
יד אליהוי 1024אילוןהתשעים ושלוש6ריקי
יד אליהוליח 3180שורקהתשעים ושלוש6מלכה צוברי
יד אליהוסיח 6189הודיההחי"ל-שדרות6מיכל דניאל
יד אליהועו 7658נשרהגבור האלמוני17גליה מבדלי
יפו ג' ונוה גולןמ 4010ריףמייזל זלמן3רחל מזרחי
יפו ג' ונוה גולןרמט2 24927גלילאריסטו16פנינה כהן
יפו ג' ונוה גולןרנח 25817יםעירית3סיגי אלזם
יפו ג' ונוה גולןרנח 25817תכלתעיריתאמל משרוואי
כפירחט"צ הבעש"ט 6122סא 1לובטקין צביה35מירה מזרחי
כפירחט"צ הבעש"ט 6122סא 2לובטקין צביהצביה בורכוב
כפירסג 6312הר גילוןמקראי קדש10גלית
כפירסג 6312הר סינימקראי קדשיפית בנימיני/ חלד יפית אמון
כפירסז 6718הר יהונתןאלנקווה36אהובה סינואני
כפירהר שיפוןאלנקווהשלומית ברבלז
כפירקכד 12427הר בוקרלובטקין צביה30אילנית לבנור -3 ימים/קרן סייעת הבוקר-2
כפירקס 16022הר צוריםלובטקין צביה35רונית סולימאני
הר כנעןלובטקין צביהזהבה משה
הר ברכהלובטקין צביהנורית אליעזר
לב יפוג 323צוקנחל שורק3שלומית רז/מילנה
לב יפונא 5173אגםחבר הלאומים2לינדה סליבה
לב יפורתג 29280ידעמעפילי סלואדור11מוסא עאידה
ירגזימעפילי סלואדורחדווה
לבנה,ידידיהסח 6817הר ירושליםבושם91שיר
לבנה,ידידיהקצו 19612הר שגבבירנית3אלווירה מכטייב
לבנה,ידידיההר בשמתבירניתשרה לרנר
נוה אליעזר וכפר שלם מזרחקנב 15214הר יהודהצוקרמן אנטק יצחק28לילך מלוך
דולפיןצוקרמן אנטק יצחקזהבה מיכאל
נוה אליעזר וכפר שלם מזרחרפד 27219רענןששת הימים31לאה עמרם
מנגוששת הימיםרינה הרוש
נוה ברבור, כפר שלם מערבקט 10926הר זיונשרי צבי5אסתר לוי
רלגנהר הירדןנשרי צביעירית אזרסצקי
נוה חןקמו 14613הר אודםמעפילי אגוז59שרה חוגי
הר רבידמעפילי אגוזדליה גורדי
נוה חןקסו 16618הר ארבלמעפילי אגוז52קרן טוויל
הר כרמלמעפילי אגוזאסתר כהן
נוה חןקעח-1 17814הר נבומעפילי אגוז16שוש ענטבי
הר תבורמעפילי אגוזאסתי זגורי
נוה חןקצז 19711הר הארימעפילי אגוז108אווה זבטני
הר שלמהמעפילי אגוזמאיה גבע
נוה חןרד-2 20420הר ארגמןמעפילי אגוז93מזי אדמון
הר כבירמעפילי אגוזתמי כהן
נוה עופרלח 3814אורייןצונץ7אלה רחמנוב
רעותצונץעידית לוגסי
נוה עופרקסח 16824נהורהצונץ7טליה
נוה עופרקעז 17715אור שז"ר זלמן44אילנית קנצטיני
קסמיםשז"ר זלמןיהודית סרנו
נוה עופררשק 29926כרמלשקד33פנינה אזולאי
נווה עופר18812קפח גיאשז"ר זלמן7יסמין שער
נוה צדקקא 10157שרשיראלחנן יצחק2זהבה
טסית/נחליאליאלחנן יצחקזהבה
נוה צהלקח 10819הר ציוןאיתן-סמטת11אסנת עזרר
נוה צהלקנז 15719הר חרמוןאיתן-סמטת11תמי בן משה
הר יהבאיתן-סמטתליאת בוכניק
ניר אביבר -1 20016הר גלבועהרצפלד אברהם20מלי גליק
ניר אביבר -2 20024הר מוריההרצפלד אברהם20צפנת חדד
עזרא והארגזיםעא 7120תאנהאורים11דנה בן חמו
רימוןרפאל תמי
צפון יפונ 5017הרובערבי פנחס4אורטל אטיאס
צפון יפוריו 21618המזחמגן אברהם11רחל יוסף
הדייגמגן אברהםרחל לוי
קרית שלוםמטח 4999גינההותיקים-שדרות11גילה
קרית שלוםקלד 13417ברקתבורמה11מאיה פרידמן
טופזבורמהיפה לוגסי
נויבורמהשני לוי
קרית שלוםקלד-2 13425חושןבורמה11בתיה
קרית שלוםקמד 14415בדולחקמינסקה9ויקי
שוהםקמינסקהמימי
הצפון החדש-החלק הדרומיקד 10454עורבנידפנה15מרב סעוני
גני צהלה, רמות צהלהרשל 28654בת גליםאבוקה1שלי
אפקהרלה 23556רםאחימאיר אבא26זהבה מנעולי
קרית שלוםקנח 15826חדווהרינגלבלום7שרה
ספיררינגלבלוםאוריה
אודםרינגלבלוםאורטל דיל
קרית שלוםקצג 19315ותיקיםהותיקים17יפה קרמקביץ
קרית שלוםרפ-2 27029פרגהותיקים2חיה בביוב
שפיראכב-1 2212כוכב הצפוןאבודרהם3יהודית דוידיאן
שפיראכב-2 2220קל"ה +עטדה מודינה אריה24עדינה יוספוב
חמהדה מודינה אריהעדינה אהרון
שפיראל 3012נוגהרלב"ג18ורד חזן
כוכברלב"גזיווה
שפיראסד 6411סהרהתיבונים33רינה גוהלסקר