רשימת צהרוני "יובל בגן" – תשפ"ב

מגמהשם גןכתת גןממשלתיביתרחובשכונהמפעיל הצהרון
ממלכתימוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.החתול במגפיים63573031פסטלוציצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתיכזח-בשנת תשפ"א הגן יעתיק את מיקומובלון57416087מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתידגל8064225רובינשטין יצחק(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתיקצדזהרון80509318רובינשטין יצחק(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתירנגאפיק3370143נרדור(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתירנגטורקיז3370223נרדור(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתידשונית8068445רובינשטין יצחק(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתיקחהר ציון80660411איתן-סמטתהתקוהיובל בגן
ממלכתיקחהר כרכום80661211איתן-סמטתהתקוהיובל בגן
ממלכתיקנזהר חרמון80703211איתן-סמטתהתקוהיובל בגן
ממלכתי דתיסיחהודיה5799616התשעים ושלושיד אליהויובל בגן
ממלכתיליחשורק5799466התשעים ושלושיד אליהויובל בגן
ממלכתי דתירמט2גליל17368216אריסטויפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתימצדף8064063מייזל זלמןיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתימריף8064303מייזל זלמןיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
מ"מ ערביקלגקונכיה90069616אריסטויפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתירנחתכלת8063803עיריתיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתירנחים8068363עיריתיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתי דתיקסהר כנען80730535לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתי דתיקסהר צורים80731335לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתיסגהר סיני90062110מקראי קדשכפיריובל בגן
ממלכתיסזהר שיפון15954136אלנקווהכפיריובל בגן
ממלכתיסזהר יהונתן15953336אלנקווהכפיריובל בגן
ממלכתיסחהר ירושלים80842891בושםלבנה,ידידיהיובל בגן
ממלכתיקצוהר שגב8070163בירניתלבנה,ידידיהיובל בגן
ממלכתיקצוהר בשמת8086913בירניתלבנה,ידידיהיובל בגן
ממלכתי דתיג-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.צוק2349551נחל שורקמכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן
ממלכתי דתירה-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.יפה נוף4218347נחל שורקמכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן
מ"מ ערבינאכוכב הים8064482חבר הלאומיםמכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן
ממלכתי דתירפהמנגו57422831ששת הימים-שדרותנוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן
ממלכתירפדרענן45820831ששת הימיםנוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן
ממלכתי דתיקטהר זיו8082955נשרי צבינוה ברבור, כפר שלם מערביובל בגן
ממלכתי דתירד-2הר כביר90077993מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתי דתירד-2הר ארגמן90076193מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקמוהר אודם80628164מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקמוהר רביד80627364מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקסוהר כרמל80577052מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקסוהר ארבל90072052מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקעח-1הר תבור80835216מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקעח-1הר נבו80568916מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקצזהר הארי248385108מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקצזהר שלמה314864108מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתי דתימגח-2אמיר62434646שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתי דתימגח-2זמורה62433846שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתי דתירשקכרמל53227533שקדנוה עופריובל בגן
ממלכתילחרעות9004987צונץנוה עופריובל בגן
ממלכתילחאוריין8059607צונץנוה עופריובל בגן
ממלכתימגח-אשכול נווה עופרגרופית62432046שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתימגח-אשכול נווה עופרנצר62429646שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתי דתיר-2הר מוריה80699220הרצפלד אברהםניר אביביובל בגן
ממלכתיר-1הר גלבוע80700820הרצפלד אברהםניר אביביובל בגן
ממלכתי דתיעאתאנה80672911אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתי דתיעארימון80671111אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתייחמסיק63572211אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתייחזית18270911אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתימוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.הענק וגנו62481731פסטלוציצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתימוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.אפון הפלא62482531פסטלוציצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתירתגידע53225911מעפילי סלואדורצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתירתגירון80834511מעפילי סלואדורצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתינהרובע5740794רבי פנחסצפון יפויובל בגן
ממלכתיריוהמזח44342411מגן אברהםצפון יפויובל בגן
ממלכתיריוהדיג51809211מגן אברהםצפון יפויובל בגן
ממלכתי דתיקלד-2חושן45839811בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתיקנחספיר8057217רינגלבלוםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתיקנחאודם8057397רינגלבלוםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתיקנחחדוה5333807רינגלבלוםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתירפ-2פרג44299617הותיקיםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקלדברקת80630711בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקלדטופז80632311בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקלדנוי80620811בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקמדבדולח8062579קמינסקהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקמדשוהם8061669קמינסקהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתינגט-2חמה80563034בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממלכתי דתינגט-2מאדים62427034בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממלכתי דתיקלהניצוץ26657733התיבוניםשפיראיובל בגן
ממלכתיכב-1כוכב הצפון8082463אבודרהםשפיראיובל בגן
ממלכתינגט-אשכולנגה62428834בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממלכתינגט-אשכולכוכב80827934בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממ"דקצד-2עץ הדעת46132718רובינשטיין יצחקיובל בגן
ממלכתינאפנינה8051352חבר לאומיםיובל בגן
ממלכתי דתיחט"צ הבעש"טסא80728935לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתי דתיחט"צ הבעש"טסא80729735לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתידודרורים64970711סמטת איתן 11דרוםיובל בגן
ממלכתינגטאוריון34אשכול שפירא, בעל העקידה 34דרוםיובל בגן
ממלכתייוטמטע64971570התקוהיובל בגן
יחעץ השדה64972311אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן