רשימת צהרוני "יובל בגן" – תשפ"ד

מגמהשם גןכיתת גןממשלתיביתרחובמפעיל הצהרון תשפ"ד
דתי-ממלכתיעא 7120תאנה80672911אוריםיובל בגן
ממלכתי דתיקלד-2חושן45839811בורמהיובל בגן
ממלכתיקא 10157שרשיר8077192אלחנן יצחקיובל בגן
ממלכתיד 414שונית8068445רובינשטין יצחקיובל בגן
ממלכתיקמד 14415שוהם8061669קמינסקהיובל בגן
מלכתימ 4010ריף 8064303מייזל זלמןיובל בגן
דתי-ממלכתיעא 7120רימון80671111אוריםיובל בגן
ממלכתירצא 27953רביב4640166בצרוןיובל בגן
דתי-ממלכתירפ-2 27029פרג44299617הותיקיםיובל בגן
דתי-ממלכתיעאח 7111פעמונית62538446שז"ר זלמןיובל בגן
ממלכתייח 1818עץ השדה64971511אוריםיובל בגן
ממלכתייט 1958עפרוני15928511רובינשטין יצחקיובל בגן
דתי-ממלכתיקנח 15826ספיר8057217רינגלבלוםיובל בגן
חנ"מנהטכפתור6295015נשרי צבייובל בגן
דתי-ממלכתיחט"צ הבעש"ט 6122סא80728935לובטקין צביהיובל בגן
דתי-ממלכתימו 4655נמש38209328צוקרמן אנטק יצחקיובל בגן
דתי-ממלכתיקלה 13524ניצוץ26657733התיבוניםיובל בגן
ממלכתינאט 5199נטע6644417נחל שורקיובל בגן
ממלכתיקלד 13417נוי80620811בורמהיובל בגן
ממלכתייח 1818מסיק63572211אוריםיובל בגן
דתי-ממלכתירפה 27524מנגו57422831ששת הימים-שדרותיובל בגן
ממלכתיקג 10371מגדלור/סלע8053821נבטיםיובל בגן
דתי-ממלכתירשק 29926כרמל53227533שקדיובל בגן
ממלכתיכב-1 2212כוכב הצפון8082463אבודרהםיובל בגן
ממלכתינא 5173כוכב הים1637252חבר הלאומיםיובל בגן
ממלכתינגט-אשכול 5333כוכב80827934בעל העקידהיובל בגן
דתי-ממלכתיג 323יפה נוף4218343נחל שורקיובל בגן
ממלכתירנח 25817ים8068363עיריתיובל בגן
ממלכתירתג 29280ידע53225911מעפילי סלואדוריובל בגן
ממלכתירנג 25312טורקיז3370223נרדוריובל בגן
ממלכתיקלד 13417טופז80632311בורמהיובל בגן
דתי-ממלכתינגט-2 4111חמה80563034בעל העקידהיובל בגן
ממלכתיפז-גן בחורשה 29920חורשות665083155הרצליובל בגן
דתי-ממלכתיקנח 15826חדוה5333807רינגלבלוםיובל בגן
דתי-ממלכתימגח-2 7222זמורה62433846שז"ר זלמןיובל בגן
ממלכתייח 1818זית18270911אוריםיובל בגן
ממלכתינ 5017הרובע5740794רבי פנחסיובל בגן
ממלכתיקעח-1 17814הר תבור80835216מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיקצז 19711הר שלמה314864108מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיסז 6718הר שיפון15954136אנקאווא רפאל הרביובל בגן
ממלכתיקצו 19612הר שגב8070163בירניתיובל בגן
דתי-ממלכתיקס 16022הר צורים80731335לובטקין צביהיובל בגן
ממלכתיקעח-1 17814הר נבו80568916מעפילי אגוזיובל בגן
דתי-ממלכתיר-2 20024הר מוריה80699220הרצפלד אברהםיובל בגן
ממלכתיקסו 16618הר כרמל80577052מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיקח 10819הר כרכום80661211איתן-סמטתיובל בגן
דתי-ממלכתיקס 16022הר כנען80730535לובטקין צביהיובל בגן
דתי-ממלכתירד-2 20420הר כביר80577093מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיסח 6817הר ירושלים80842891בושםיובל בגן
ממלכתיסז 6718הר יהונתן15953336אנקאווא רפאל הרביובל בגן
ממלכתיקנז 15719הר חרמון80703211איתן-סמטתיובל בגן
דתי-ממלכתיקט 10926הר זיו8082955נשרי צבייובל בגן
ממלכתיקצז 19711הר הארי248385108מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיר-1 20016הר גלבוע80700820הרצפלד אברהםיובל בגן
ממלכתיקצו 19612הר בשמת8086913בירניתיובל בגן
ממלכתי - דתיקלד - 2חושן45839811בורמהיובל בגן
ממלכתי ערביקגנמל8053741נבטיםיובל בגן
ממלכתיקח הר ציון80660411סמטת איתןיובל בגן
ממלכתימגחנצר62429646שז"ר זלמןיובל בגן
ממלכתי - דתיג צוק2349551נחל שורקיובל בגן
ממלכתידגל8064225רובינשטין יצחקיובל בגן
ממלכתירנח תכלת8063803עיריתיובל בגן
דתי-ממלכתירד-2 20420הר ארגמן90076193מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיקסו 16618הר ארבל90072052מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיקמו 14613הר אודם80627364מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתימוח 4666הענק וגנו62481731פסטלוצייובל בגן
ממלכתיריו 21618המזח44342411מגן אברהםיובל בגן
ממלכתיריו 21618הדיג51809211מגן אברהםיובל בגן
ממלכתידו-ברוח המונטסורי 464דרורים64970711איתן-סמטתיובל בגן
ממלכתיסו 6650דוכפית16366717הגבור האלמונייובל בגן
ממלכתיקנ 15057דגיג2373132חבר הלאומיםיובל בגן
ממלכתילח 3814רעות9004987צונץיובל בגן
ממלכתינגט-אשכול 5333נגה62428834בעל העקידהיובל בגן
ממלכתימגח-אשכול 4333גרופית62432046שז"ר זלמןיובל בגן
ממלכתיקלד 13417ברקת80630711בורמהיובל בגן
ממלכתיכזח 2782בלון57416087מעפילי אגוזיובל בגן
ממלכתיקמד 14415בדולח8062579קמינסקהיובל בגן
ממלכתירנג 25312אפיק3370143נרדוריובל בגן
ממלכתימוח 4666אפון הפלא62482531פסטלוצייובל בגן
דתי-ממלכתימגח-2 7222אמיר62433846שז"ר זלמןיובל בגן
ממלכתילח 3814אוריין8059607צונץיובל בגן
ממלכתינגט-אשכול 5333אוריון64973134בעל העקידהיובל בגן
דתי-ממלכתיקנח 15826אודם8057397רינגלבלוםיובל בגן
ממלכתימאוספינה6780603מייזל זלמן 3יובל בגן
ממלכתיקגי המונטיסוריאוניה6780861נבטים 1יובל בגן
ממלכתימוחמיץ פטל67809434פסטלוצי יובל בגן
ממלכתימוחחתול במגפיים63573031פסטלוצייובל בגן
ממלכתינגטצדק67810234בעל העקידהיובלבגן