רשימת צהרוני "ניצני יובל"

שם גןכתובת גןקוד גןגננת
גוזליםביצרון 6רשבראומה פוטרמן
זמירביצרון 6רשבדפנה עגמי
כנרתביצרון 19עהכרמלה חבני
אלמוגשביל היסמין 2קפט 1אנה סוקול
עוגןשביל היסמין 2קפט 2רותי בן ציון
שנירנגבה 3רגנטלי גורוביץ
אביבנגבה 3רגלימור כהן
ירקוןנגבה 31קסה 1רינת צמח
קיפודיצחק אלחנן 11רתךעידו טופז
צוףיצחק אלחנן 11רתךיערה יובל
אור השחרהשחר 10ורחל לביא
טל השחרהשחר 10וסלמא רנתיסי
כוכב השחרהשחר 10ואנגלה יאשייב
ירקרקדיזינגוף 221רוציפורה מנשה
שנהבדיזינגוף 221רומלכה צוברי
שנידיזינגוף 221רואירית וגר
יצהרהכנסת הגדולה 5נח 1הילי חלפון , יעל ול נתיב
תירושהכנסת הגדולה 5נח 2רות וקנין
כינוריוסף פעמוני 15פופאורטל צור
קרן יעריוסף פעמוני 15פופמעיין וינריב , נועה ביתן
אושריהודה הנשיא 6 רסורחלי וולמן
גילהרדינג 35פגהדר אלון
סוס עץנגרים 23גחנעמה , שני
נדנדהנגרים 24גחאלה , נגה
עלה ורדנגרים 25גחטל
מגלשהמרכולת 9צאוליאת,נהיר
רוםטשרניחובסקי 35רסטרונית
צמרתטשרניחובסקי 35רסטסיגלית
צבעוניטשרניחובסקי 35רסטאירית
גורסמטת אלו מציאות 1פגלירון
לביאסמטת אלו מציאות 1טזהדס
עמיתיםטשרניחובסקי 22רפצדניאלה חייאב
צוותאטשרניחובסקי 22רפצפייגי
ידידותטשרניחובסקי 22רפצמור ויימן
חברותאטשרניחובסקי 22רפצהילה
יחדיוטשרניחובסקי 22רפציהודית מרקו
אחווהטשרניחובסקי 22רפצניצן
פסגות+חבריםטשרניחובסקי 22רפצרותם , בת אל
מפוחית
יוסף פעמוני 15
פופ
אלינור רזילוב
קוביות
בבלי 4
רשפקורל יעיל
צבעים
בבלי 4
רשפרומי מצנר
תופסת
בבלי 4
רשפהילה יצחקי
עפיפון
בבלי 4
רשפאורנית רז
מחבואים
בבלי 4
רשפבר יחזקאל
כדור
בבלי 4
רשפיובל גטרויר
אגדות
בן יהודה 193
רמד
דנה קרוג
אותיות
בן יהודה 193
רמד
שרון צדוק
חרוזים
בן יהודה 193
רמד
נעמי ויינשטיין
מילים
בן יהודה 193
רמד
מריה קורבטוב
מנגינות
בן יהודה 193
רמד
שירן גולן
סיפורים
בן יהודה 193
רמד
לילך עזרא
צלילים
בן יהודה 193
רמד
דורה בורכוב
שירים
בן יהודה 193
רמד
חן כץ
תווים
בן יהודה 193
רמד
גילי ביטרמן