רשימת צהרוני "ניצני יובל" תשפ"ד

מגמהשם גןכיתת גןממשלתיביתרחובמפעיל הצהרון תשפ"ד
ממלכתירשפ-אשכולתופסת5325724בבליניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולתווים518548193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולשירים316158193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולקוביות5325494בבליניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולצלילים439984193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולצבעים5686914בבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולעפיפון5325644בבליניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולסיפורים334581193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולמנגינות458794193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולמילים439992193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולמחבואים5325564בבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולכדור5325314בבליניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולחרוזים458786193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולאותיות439976193בן יהודהניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולאגדות170886193בן יהודהניצני יובל