רשימת צהרוני "ניצני יובל" תש"ף

שם הגןמתחםרחובמספרשכונהזרם
סוס עץגח 380הנגרים23פלורנטיןממלכתי
נדנדהגח 380הנגרים23פלורנטיןממלכתי
עלה ורדגח 380הנגרים23פלורנטיןממלכתי
כוכב השחרו 612השחר10נווה צדקממלכתי
טל השחרו 612השחר10נווה צדקממלכתי
לביאטז 1628אלו מציאות-סמטת1לב תל-אביבדתי-ממלכתי
אריטז 1628אלו מציאות-סמטת1לב תל-אביבדתי-ממלכתי
שמחהמבח 4222ברנפלד שמעון17תל-חייםממלכתי
ששוןמבח 4222ברנפלד שמעון17תל-חייםממלכתי
אשכוליותמזח-אשכול נווה שרת 4777ולנברג ראול37נווה שרתממלכתי
תפוזיםמזח-אשכול נווה שרת 4777ולנברג ראול37נווה שרתממלכתי
אתרוגיםמזח-אשכול נווה שרת 4777ולנברג ראול37נווה שרתממלכתי
לימוניםמזח-אשכול נווה שרת 4777ולנברג ראול37נווה שרתממלכתי
טנאנדט 5444בני דן6הצפון החדש - החלק הצפוניממלכתי
גורןנדט 5444בני דן6הצפון החדש - החלק הצפוניממלכתי
אלומהנדט 5444בני דן6הצפון החדש - החלק הצפוניממלכתי
אדמהנדט 5444בני דן6הצפון החדש - החלק הצפוניממלכתי
בארנזט 5777בת ציון9יד אליהוממלכתי
תירושנח 5819הכנסת הגדולה5בבליממלכתי
יצהרנח 5819הכנסת הגדולה5בבליממלכתי
דגןסגח 6333רענן1נווה צדקממלכתי
כנרתעה 7518בצרון19ביצרון ורמת ישראלממלכתי
תזמורתפאו 8185כפר יונה15רמת-אביבדתי-ממלכתי
גילהפג 8326שמעוני דוד4רמת-אביבדתי-ממלכתי
גורפגו 8383אלו מציאות-סמטת1לב תל-אביבממלכתי
תמרפד-2קיציס יוסף6הדר-יוסףדתי-ממלכתי
פרח עציץפד-1 8417קיציס יוסף6הדר-יוסףממלכתי
אלמוגןפה 8516גרונר דב15רמת אביב גממלכתי
בוסתןפה 8516גרונר דב15רמת אביב גממלכתי
כינורפופ 8680פעמוני יוסף15בבליממלכתי
קרן יערפופ 8680פעמוני יוסף15בבליממלכתי
מגלשהצאו 9183מרכלת8פלורנטיןממלכתי
ענבלקי 11015מוריץ דניאל3נווה אביבים וסביבתהממלכתי
מנדולינהקי 11015מוריץ דניאל3נווה אביבים וסביבתהממלכתי
שירקיא 11114דולצ'ין אריה22רמת אביב החדשהממלכתי
שירהקסד 16410ד"ר צ'רטוק שמשון8נווה אביבים וסביבתהממלכתי
ירקוןקסה-1 16519נגבה31יד אליהוממלכתי
אלמוגקפט-1 18911החצב2ביצרון ורמת ישראלממלכתי
עוגןקפט-2 18929היסמין17ביצרון ורמת ישראלדתי-ממלכתי
אביברג 20313נגבה3יד אליהוממלכתי
שניררג 20313נגבה3יד אליהוממלכתי
זהוברו-2 3780דיזנגוף221הצפון הישן - החלק הצפונידתי-ממלכתי
תכולרו-אשכול 20610דיזנגוף221הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
ירקרקרו-אשכול 20610דיזנגוף221הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
שנירו-אשכול 20610דיזנגוף221הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
לפידרכט 22913אבוקה1גני צהלה, רמות צהלהממלכתי
סיפוריםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
מיליםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
צליליםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
תוויםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
מנגינותרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
אגדותרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
שיריםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
חרוזיםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
אותיותרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
טווסרמו 24612פילדלפיה6נווה שרתממלכתי
אושררסו 26617יהודה הנשיא8נווה אביבים וסביבתהממלכתי
צמרתרסט 26914טשרניחובסקי35לב תל-אביבממלכתי
צבעונירסט 26914טשרניחובסקי35לב תל-אביבממלכתי
רוםרסט 26914טשרניחובסקי35לב תל-אביבממלכתי
אחוהרפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
צוותארפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
יחדיורפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
חבריםרפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
ידידותרפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
פסגותרפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
עמיתיםרפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
חברותארפץ-טשרניחובסקי 27789טשרניחובסקי22לב תל-אביבממלכתי
פרפריםרשג 28282רובין ראובן3נאות אפקה בממלכתי
כנףרשג 28282רובין ראובן3נאות אפקה בממלכתי
כדוררשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
צבעיםרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
עפיפוןרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
קוביותרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
מחבואיםרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
תופסתרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
קיפודרתך 29611אלחנן יצחק11נווה צדקממלכתי
צוףרתך 29611אלחנן יצחק11נווה צדקממלכתי