רשימת צהרוני "ניצני יובל" תשפ"א

שם הגןמתחםרחובמספרשכונהזרם
סיפוריםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
מיליםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
צליליםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
תוויםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
מנגינותרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
אגדותרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
שיריםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
חרוזיםרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
אותיותרמד-אשכול 24414בן יהודה193הצפון הישן - החלק הצפוניממלכתי
כדוררשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
צבעיםרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
עפיפוןרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
קוביותרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
מחבואיםרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי
תופסתרשפ-אשכול 29884בבלי4בבליממלכתי