רשימת צהרוני "ניצני יובל" תשפ"ב

מגמהשם גןכיתת גןממשלתיביתרחובשכונהמפעיל הצהרון תשפ"ב
ממלכתירשפ-אשכולעפיפון5325644בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולכדור5325314בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולקוביות5325494בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולמחבואים5325564בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולתופסת5325724בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולצבעים5686914בבליבבליניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולאגדות170886193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולשירים316158193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולסיפורים334581193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולמילים439992193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולאותיות439976193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולצלילים439984193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולמנגינות458794193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולחרוזים458786193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולתווים518548193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל