עובדים המועסקים במקום עבודה נוסף צריכים לבצע תיאום מס על מנת שלא יגבה מהם מס הכנסה בשיעור מירבי

ניתן לבצע את תיאום המס באתר רשות המיסים https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online

עובד שלא מקבל את נקודות הזיכוי שלו באמצעות שכרו ביובל חינוך יכול לבצע גם תיאום דמי ביטוח לאומי בכתובת https://www.btl.gov.il/Insurance/Teum/Pages/default.aspx