הזנה

היום ידוע הקשר בין תזונה בריאה למיצוי פוטנציאל הגדילה של הילדים. ארוחות הצהריים והמנחה, מהוות חלק מהותי ממסגרת הצהרון, בה יש לילדים הזדמנות טובה לפתח טעם בריא, הרגלי אכילה נכונים, להיפתח למגוון רב של מזונות כמו ירקות מגוונים, חלבון איכותי, פחמימות מלאות ועוד, ובצורה זו לתרום לאיכות חיים טובה עבורם, לתמוך ביכולת הריכוז של הילדים, מיצוי הפוטנציאל הגנטי והחברתי שלהם, ולמנוע חסרים ומחלות הן בילדות והן בבגרותם.

אנחנו ביובל חינוך, שמים דגש על הגשת מזון איכותי בכמות נאותה, העונה על צרכיהם התזונתיים והבריאותיים של הילדים, ולכן בוחרים לעבוד עם חברות קייטרינג המתמחות בהזנת ילדים במוסדות חינוך ובעלות הרישיונות והאישורים הנדרשים, ומטרתנו היא להוביל את ההזנה בצהרונים אל עבר הנחיות משרד החינוך המתעדכנות. המזון הינו בשרי כשר (בהשגחת הרבנות המקומית) ונמצא תחת פיקוח מטעם יובל חינוך.

כמו כן אנו שמים דגש גם על אופן הגשת המזון, על ידי הדרכת המדריכים בצהרונים, בנושאים הקשורים בהאכלת ילדים, כך שלמדריכים יהיו הכלים להשפיע ולעודד טעימת מזונות חדשים ובריאים בקרב הילדים וצריכת מזון בכמות ההולמת את צרכיהם.

בקרה ופיקוח

ביובל חינוך, מערך ההזנה מפוקח ומבוקר במספר אופנים-

  • בקרה תברואתית- טכנולוג מזון מטעם יובל חינוך, מלווה ומפקח על המזון המוגש. הבקרות מתבצעות לאורך כל השנה בצהרונים ושם נמדדים פרמטרים שונים ואף נלקחים מידי חודש בדיקות מעבדה מדגמיות מכל אחת מחברות ההזנה . כמו כן, מפעילי הצהרונים מחויבים בבדיקות מעבדה רבעוניות.
  • בקרת ההרכב התזונתי- דיאטנית מטעם יובל חינוך, מלווה את הצהרונים לאורך השנה ובונה ביחד עם חברות ההזנה תפריט מגוון, איכותי ובריא. כמו כן, הדיאטנית מבקרת בגני הילדים ובבתי הספר, מלווה ומדריכה את צוותי הצהרונים בנושאים הקשורים להאכלת ילדים, בונה מערכי הדרכה לצוותים, מרכזת את נושא האלרגיות בצהרונים ומוודאת כי המזון המוגש מתאים לילדים האלרגיים ועוד.
רגישות למזון

במידה ובנך / בתך המצוי/ה במועדונית סובל/ת מרגישות לגביה נקבעה תקינה ע"י משרד הבריאות (גלוטן/סויה/ביצים/סומסום/חלבוני חלב) אנו נזמין מנת מזון מתאים.

עליך למלא את הטופס המצורף בתחתית העמוד, להחתים את צוות המועדונית ולצרף אישור רפואי. את הטופס יש לשלוח למשרדי יובל חינוך בפקס שמספרו 03-6211901 (חובה לציין- לידי מחלקת מועדוניות). בד בבד, יש להעביר העתק של המסמכים הרלוונטים לצוות המועדונית.

ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ילד/ה הסובל/ת מרגישות שלא נקבעה לה תקינה, החברה אינה רשאית לספק מזון ועל ההורים לספק הזנה מתאימה. בכל מקרה, יש להעביר לצוות המועדונית אישור רפואי מתאים בדבר הרגישות הקיימת ולשלוח בפקס עותק מהאישור הנ"ל לחברה .

הורה לילד/ה בעל/ת אלרגיה כל שהיא (אלרגיה שיש עבורה תקינה ואלרגיה שאין עבורה תקינה) הבוחר שלא לספק לילדו / ילדתו מזון דרך חברת ההזנה או הורה שילדו / ילדתו אינו זכאי להזנה, רשאי לקבל זיכוי בגין עלות ההזנה. לצורך כך, יש למלא את הטופס המצורף בתחתית העמוד ולשלוח בפקס למשרדי החברה. הטפסים הנ"ל יועברו לעירייה לצורך הסדרת הזיכוי על ידה.

אם בנכם/בתכם המצוי/ה במועדונית סובלת מרגישות כלשהיא למזון (להלן "רגישות") ולא דיווחתם על רגישות זו כי הרי שבחתימתכם על טופס ההרשמה אתם מצהירים כדלקמן –

החלטתי לאשר לבני/ביתי להשתתף בפעילות במועדונית, אני לוקח את האחריות המלאה על ההזנה של בני/ביתי במסגרת הפעילות במועדונית על כל המשתמע מכך לרבות הסיכון לבני/בתי בגין אי הדיווח אודות הרגישות ממנה בני/בתי סובל/ת ומסיר מעובדי המועדונית ו/או יובל חינוך ו/או עיריית תל אביב ו/או מי מטעמם כל אחריות בעניינים אלו.אין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/דרישות כלפי מי מעובדי המועדונית ו/או יובל חינוך ו/או עיריית תל אביב ו/או מי מטעמם בגין נזק/פגיעה ו/או כל הוצאה שתגרם, בגין אי הדיווח כנדרש אודות הרגישות של בני/בתי.