הכרה על ידי משרד הכלכלה (תמ"ת)

אנו שמחים לבשר כי תהליך פתיחת מוטב הסתיים וניתן להגיש בקשות להשתתפות בשכר לימוד (שאלונים) באופן מקוון בלבד באמצעות אתר האגף למעונות יום בקישור https://bit.ly/3ukULAL
הורים המעוניינים לקבל סיוע במילוי השאלון המקוון, יכולים לפנות למוקד הטלפוני של המשרד לכל שאלה ובירור : במספר 2969* שלוחה 2 בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00
ברצוננו להביא לתשומת ליבכם, כי בעת מילוי שאלון הרשמה מקוון חובה למלא מספרי טלפון וכתובת מייל של ההורים בלבד .

להורדת נספח 6  לחצו כאן

בשום מקרה אין למלא בשאלון מספרי טלפון או כתובת מייל של מנהלת הצהרון / מנהל הארגון או גורם אחר מטעם הארגון / המפעיל.
קליטת השאלונים וטיפול בקביעת הדרגות, מתבצע ע"י חברת טלאול טלפון: 2969 * מנייד, או 12222969 מטלפון קווי.
הורים מתבקשים לפעול ישירות מול המוקד.

 

 

צהרונים המופעלים על ידי מפעילים פרטיים יש לפנות ישירות למפעיל הצהרון

 

צהרונים המופעלים על ידי יובל חינוך ( קבוצת "ניצני יובל ")

ניתן לקבל מסמכים אלו בפניה במייל nira@yuvalchi.co.il

לאחר קבלת הדרגה אגף התשלומים מעודכן באופן אוטומטי על ידי המערכת המקוונת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עם העברת הכספים על ידי המשרד , תעודכן ההנחה על ידי אגף התשלומים – הורים זכאים יקבלו הודעה על כך באמצעות מסרון/דואר אלקטרוני.

  לתשומת ליבכם :

החל משנה"ל תשע"ח ועפ"י החלטת הממשלה, ההשתתפות בשכר לימוד בצהרונים דרך משרדנו, רק באשכולות 6-10 ולא 4-10 כפי שהיה.

א.      עבור בקשות שיוגשו עד תאריך 31/03/22 סכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר 2021 או תאריך כניסת הילד לצהרון.
שימו לב לשינוי התאריך האחרון להגשת בקשה על מנת לקבל החזר רטרואקטיבי!

ב.      עבור בקשות שיוגשו מיום 1/04/2022 ואילך סכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד.
לדוגמא: עבור בקשה שהתקבלה במהלך חודש אפריל תיקבע זכאות החל מחודש מרץ בהנחה וההורים עומדים בכל דרישות מבחנים אלו.

 

  1. מבחני תמיכות צהרונים:
    יש להיכנס לאתר המשרד ולקרוא בעיון את מבחני התמיכה. מבחנים אלו מכילים מידע על אוכלוסיית היעד ועל התנאים המזכים בדרגה. רצוי וכדאי לקרוא בעיון על מנת שליחת המסמכים הרלוונטיים ויסייעו בידנו לקבוע דרגה, מוקדם ככל שניתן.
    ניתן להיכנס לסימולטור של משרד הכלכלה והתעשייה כדי לבדוק את זכאותכם: https://bit.ly/3Gnatxv
  2. אתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים:

אנו ממליצים להיכנס לאתר המשרד, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מעונות יום צהרונים ולהתעדכן באופן שוטף:   www.employment.molsa.gov.il