הכרה על ידי משרד הכלכלה (תמ"ת)

בקשות להשתתפות בשכר לימוד (שאלונים) יוגשו באופן מקוון בלבד באמצעות אתר האגף למעונות יום:

www.employment.molsa.gov.il

הודעה על תחילת תהליך קליטת השאלונים הממוחשבים תעודכן באתר זה עם תחילתו .

לשאלות בנוגע לתהליך קליטת השאלונים והטיפול בקביעת הדרגות, יש לפנות אל חברת טלאול הזמינים בטלפון:

2969 * מטלפון נייד או 1222969 מטלפון קווי

 

לתשומת הלב –

לבקשת התמיכה תתבקשו לצרף את המסמכים:

  1. נספח 6 : בקשה והצהרה לקביעת זכאות להשתתפות בשכר לימוד
  2. אישור קבלה למעון/משפחתון/צהרון – תש"ף 2019-20

קבלת מסמכים אלו:

  • עבור צהרונים המופעלים על ידי יובל חינוך (בקבוצת "ניצני יובל") ניתן לקבל מסמכים אלו בפניה אלינו באמצעות דוא"ל : sharon@yuvalchi.co.il

או בטלפון: 03-6211926

  • עבור צהרונים המופעלים על ידי מפעילים פרטיים יש לפנות למפעיל

לאחר קבלת דרגה:

אגף התשלומים מעודכן בדרגה באופן אוטומטי על ידי המערכת המקוונת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עם העברת הכספים על ידי המשרד, תעודכן ההנחה על ידי אגף התשלומים – הורים זכאים יקבלו על כך הודעה באמצעות מסרון/דואר אלקטרוני

לבירורים נוספים ניתן לפנות לאגף תשלומי חינוך