תוכנית פדגוגית בצהרונים

התוכנית הפדגוגית בצהרוני "יובל חינוך" נבנת מתוך הכרה והיכרות עם דגשים מרכזיים בהתפתחות ילדים בגיל הגן.

התוכנית מכוונת להתפתחות והעשרה בתחום הפיזי, הרגשי, החברתי, השפתי והקוגניטיבי. תכנית העבודה בצהרונים מתפרשת על פני ציר לוח השנה ומתכתבת עם תוכנית הלמידה של גני הבוקר. העקרונות הפדגוגים עליהם מושתת התוכנית הינם חשיפה לסביבה מזמנת למידה לצד התנסות פעילה.
מדי חודשיים מתפרסמת לצוותי הצהרונים חוברת פדגוגית עשירה הבנויה סביב תימות רעיוניות. התוכנית "יובל במעגל" מתייחסת למעגלי עונות השנה , למעגלי קבוצות השייכות של הילד ולהתפתחות זהותו העצמית.

נושאים מרכזים לשנת הלימודים תשע"ט **-

  • חודש ספטמבר : מעברים והיכרות
  • חודשים אוקטובר-נובמבר : סתיו ; גוף
  • חודשים דצמבר-ינואר :חורף ; מיחזור ; משפחה
  • חודשים מרץ-אפריל : שימחה ; צחוק ; מלוכה ; מסכות ;אביב
  • חודשים מאי-יוני: תקווה ; אריות בספרות הכתובה והעממית ; קיץ

**כלל התכנים והמערכים בחוברות לוקטו ממקורות שונים, מרשת האינטרנט ובספרות. כל הזכויות שמורות לכותבי המערכים כפי שהם מופיעים בגוף החוברת.