תוכנית פדגוגית בצהרונים

התוכנית הפדגוגית בצהרוני "יובל חינוך" נבנת מתוך הבנה והיכרות עם דגשים מרכזיים בהתפתחות ילדים בגיל הגן.

התוכנית מכוונת להתפתחות והעשרה בתחום הפיזי, הרגשי, החברתי, השפתי והקוגניטיבי. תכנית העבודה בצהרונים מתפרשת על פני ציר לוח השנה ומתכתבת עם תוכנית הלמידה של גני הבוקר. העקרונות הפדגוגים עליהם מושתת התוכנית הינם חשיפה לסביבה מזמנת למידה לצד התנסות פעילה.
מדי חודשיים מתפרסמת לצוותי הצהרונים חוברת פדגוגית עשירה הבנויה סביב תימות רעיוניות. התוכנית "יובל במעגל" מתייחסת למעגלי עונות השנה , למעגלי קבוצות השייכות של הילד ולהתפתחות זהותו העצמית.

  • חודש ספטמבר : "התחלה" – מעברים והיכרות
  • חודשים אוקטובר-נובמבר : "מה בטבע" – הכרות והתבוננות בקסמי הטבע שבחוץ
  • חודשים דצמבר-ינואר : בובות וילדים – הקשר המיוחד בין ילדים לצעצועים
  • חודשים פברואר-אפריל : נשים פורצות דרך
  • חודשים מאי-יוני: "בוחרים בבריאות" – בריאות ותזונה נכונה

**כלל התכנים והמערכים בחוברות לוקטו ממקורות שונים, מרשת האינטרנט ובספרות. כל הזכויות שמורות לכותבי המערכים כפי שהם מופיעים בגוף החוברת.