תל"ן גני ילדים

החל משנת הלימודים תשע"ח מופעלת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בשעות הבוקר, בגני הילדים בעיר.

לאחר בחירת תחומי התכן הנוספים ע"י צוות הגן בשיתוף ההורים, חברת יובל חינוך מסייעת בכל  הליך ההתקשרות מול הגורמים השונים- מורות/מורים ו/או חברות תוכן לעניין העברת התכנים.

ההליך מתבצע באופן הבא:

  1. עיריית תל-אביב-יפו אחראית על גביית סכום שעות התל"ן מההורים עפ"י הקבוע בחוזר מנכ"ל תשלומי הורים לעניין זה.
  2. צוות הגן בוחר כאמור את התוכן הייחודי שיופעל בגן הילדים.
  3. המידע אודות בחירות הצוותים עובר לחברה
  4. החברה מאשרת תקציבית את ההתקשרות, מבצעת אותה עפ"י הנהלים המחייבים, ומשלמת כמסוכם את שכר המפעילים.

נכון לשנת הלימודים תשע"ח פועל תל"ן בקרב 480 גני ילדים, עם צפי ל- 100% ביצוע.

ואלה הנושאים הנלמדים במסגרת תל"ן גני הילדים: