רישום לצהרונים

הרישום לצהרונים בהפעלת יובל חינוך מתבצעים במרכז – שירות חינוך.