עקרונות הפעלה בצהרונים

בהסתכלות על פעילות הצהרון כהמשך ישיר לפעילות החינוכית אשר מתקיימת בגן בשעות הבוקר, צוות הפיקוח הפדגוגי מנחה את צוותי הצהרונים לעבודה מגוונת בנושאים שונים המותאמים לתוכנית הלימודים של גן הבוקר.

התכנים נקבעים בהתאמה לגילאי הילדים והרכב הקבוצה, כל נושא מחולק לעבודה הכוללת מפגשים מובנים בתחומים שונים, עבודות יצירה או פעילות העשרה ממגוון חומרים הקשורה בנושא הנלמד.
בחופשות מתנהל בצהרון יום לימודים ארוך, לימים אלו נבנית תכנית לימודים מטעם יובל חינוך ע"פ נושא מרכז, הכוללת תכנים חווייתיים מעשירים ומגוונים.

אקלים לימודי בצהרון

ילדים בגיל הרך לומדים בכל עת ובכל מקום. הם לומדים מתוך התנסויות מזדמנות ומכוונות, וכל חוויה תורמת לתהליך התפתחותם. במהלך הפעילות הילדים רוכשים בו-זמנית כישורים אינטלקטואליים וחברתיים, ידע חדש ומיומנויות למידה. תכנית הוראה אינטגרטיבית מועילה, מהנה ומאתגרת מאפשרת למידה במגוון תחומים ותורמת להעשרת ידע עולם. צוות הצהרון ביחד עם המפקחות הפדגוגיות ישאף לייצר בצהרון אווירה אשר מאפשרת לימוד תוך כדי חוויה באווירה טובה סבלנית מכילה ומקרבת.

שותפות ההורים בתהליכים החינוכיים בצהרון

בגיל הרך ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד. שיתוף ותקשורת ביניהם לבין צוות הצהרון יסללו דרך לבניית התהליך החינוכי אשר יקדם את הילד.
מעורבות חיובית של הורים מאפשרת שמירה על רצף נכון, רצף בין גן הבוקר לצהרון ורצף בין המסגרת החינוכית לקהילה אשר אליה הילד משתייך.
צוות הצהרון יבנה ערוצי תקשורת פתוחים לשיתוף ההורים לאורך כל השנה באווירה של כבוד הדדי ועל בסיס אמון וקבלה.