נשמח לעמוד לרשותכם!

צוות יובל חינוך

מנכ"לית החברה

מנכ"לית

מחלקה משפטית
מחלקת ניהול עצמי

מנהל ניהול עצמי

מחלקת חינוך

מנהלת תחום חינוך

מנהלת יחידת פיקוח ובקרה

מנהלת תחום צהרוני "יובל בגן"

מחלקת שכר

מנהל מחלקת שכר ומשאבי אנוש

מחלקת חשבות והנהלת חשבונות

מנהל מחלקת חשבות והנהלת חשבונות