מכרזים

יובל חינוך בע"מ מספקת שירותים בתחומים שונים לעיריית ת"א – יפו ו/או למוסדות החינוך בניהול עצמי בעיר תל – אביב – יפו באמצעות מכרזים.

המכרזים המוצעים מפורסמים באתר.

המבקש להשתתף במכרזי יובל חינוך, חייב לרכוש את חוברת מסמכי המכרז. יש להגיש אך ורק את החוברת המקורית אותה ניתן יהיה לרכוש ביובל חינוך עפ"י מודעת המכרז שתפורסם.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של יובל חינוך.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. במידה ויתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.