מכרזים

יובל חינוך בע"מ מספקת שירותים בתחומים שונים לעיריית ת"א – יפו ו/או למוסדות החינוך בניהול עצמי בעיר תל – אביב – יפו באמצעות מכרזים.

המכרזים המוצעים מפורסמים באתר.

המבקש להשתתף במכרזי יובל חינוך, מוזמן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז באתר החברה.

מבקש המבקש להגיש הצעתו,  מחויב להוריד את חוברת מסמכי המכרז מאתר החברה בשני עותקים ולחתום על כל עמוד בחתימה מקורית.

ההגשה תתבצע לתיבת המכרזים במשרדי החברה ברחוב יהודה הלוי 48, תל אביב על פי המועד הקובע בכל מכרז.

 

תשלום עבור חוברת המכרז יש להעביר בהעברה בנקאית לחשבון החברה:

שם החשבון- יובל חינוך בע"מ.

בנק לאומי מס' 10 סניף לב דיזינגוף 806.

מס' חשבון- 557200/54.

לחוברת המכרז, יש לצרף את האסמכתא לתשלום.

 

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. במידה ויתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבותיו תיפסל ההצעה אוטומטית!

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.