מכרז מסגרת פומבי 02/2021 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים בעיר תל – אביב – יפו