מכרז מסגרת פומבי 01/2021 לאספקת ארוחת צהריים למוסדות חינוך וצהרונים

קבצים ומסמכים

מודעה

חוברת מכרז

הבהרות