צהרונים בעיר ותוכנית ניצנים

החל משנת הלימודים תשע״ח מופעלות מסגרות הצהרונים בעיר עפ״י עקרונות תכנית ניצנים, באמצעות פיקוח, ליווי ובקרה של חברת יובל חינוך.
תכנית ניצנים מיושמת בכ-69 בתי ספר יסודיים בעיר לתלמידי כיתות א-ב, ובכ- 450 צהרונים בגני הילדים.

צהרון היא מסגרת המשך חינוכית חווייתית הפגתית. הצהרון מיועד לילדים בגילאים 3-8 הרשומים לגני ילדים ולבתי הספר בעיר. הצהרון פועל בתוך מבנה הגן/בית ספר ובמסגרתו מקבלים הילדים ארוחת צהרים, בפיקוח משרד הבריאות, ומגוון תוכניות העשרה וחוגים. הצהרונים הפועלים בגנים הילדים ובבתי הספר עומדים בסטנדרטים איכותיים ומקצועיים ופועלים ברוח מדיניות החינוך של הרשות  ובהלימה לעקרונות המחייבים של משרד החינוך.

צוות הצהרון זוכה, במהלך שנת הלימודים, לפיתוח מקצועי, ליווי, יעוץ והדרכה, והוא פועל בדיאלוג מתמיד עם צוותי החינוך של הגנים ושל בתי הספר, זאת כחלק מתפיסה רחבה הרואה ברצף חינוכי עקרון יסוד חשוב עבור התלמידים ומשפחותיהם.

הפעילות בצהרון מתחילה החל מהיום הראשון ללימודים.

—-_page-0001