רשימת הצהרונים לפי מפעיל

שם כיתהשם גןרחובביתזרםשכונהמפעיל צהרוןפרטי התקשרות עם המפעיל
עח1חט"צ בלוךבצרון19ממלכתיביצרון ורמת ישראל הפיל' מס' כיתות - 2054-6299776
קיגחט"צ אביבאקסלרוד נתן5ממלכתינופי יםאביב קיד מס' כיתות - 1054-8273233
מטמוןצועמוס29ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניאם המושבות03-9238877/8/9
השדרהרכדנורדאו63ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניאם המושבות03-9238877/8/9
מזמורקכאפרלוק משה3ממלכתינופי יםאם המושבות03-9238877/8/9
חןקכאפרלוק משה3ממלכתינופי יםאם המושבות03-9238877/8/9
סחלבמאפן אלכסנדר19ממלכתיתל ברוך צפוןאם המושבות03-9238877/8/9
כינורפופפעמוני יוסף15ממלכתיבבליאם המושבות03-9238877/8/9
קרן יערפופפעמוני יוסף15ממלכתיבבליאם המושבות03-9238877/8/9
נוריתקידשרת משה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהאם המושבות03-9238877/8/9
יסמיןקידשרת משה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהאם המושבות03-9238877/8/9
סיגלוןקעאעיר שמש77ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700-50-511-00
שיבוליםקעהשוהם מתתיהו27ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700-50-511-01
עומריםקעהשוהם מתתיהו27ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700-50-511-02
קסםקעוגרופית-מבוא8ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700-50-511-03
לפידרכטאבוקה1ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700-50-511-04
משאלהפהושפרינצק6ממלכתיגני שרונהאפטר סקול1700-50-511-05
לבבותפהושפרינצק6ממלכתיגני שרונהאפטר סקול1700-50-511-06
כלניותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-07
נרקיסיםרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-08
רקפותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-09
חרציותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-10
חצביםרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-11
לוטוסיםרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-12
ליליותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700-50-511-13
שקדקעדגליקסברג17ממלכתי'נאות אפקה באפטר סקול1700-50-511-14
אגוזקעדגליקסברג17ממלכתי'נאות אפקה באפטר סקול1700-50-511-15
רקיערסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-16
שחקרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-17
שמיםרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-18
כוכביםרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-19
זריחהרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-20
לבנהרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-21
זורערפעתוצרת הארץ7ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-22
פורחרפעתוצרת הארץ7ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-23
תוכירתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-24
נשררתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-25
שקנאירתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-26
חוגלהרתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-27
נץרתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700-50-511-28
רןרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700-50-511-29
ריקודרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700-50-511-30
צעדרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700-50-511-31
גלגולרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700-50-511-32
נחלפברמות נפתלי16ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700-50-511-33
איילהפברמות נפתלי16ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700-50-511-34
הודרמבנמירובר25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700-50-511-35
אדווהרמבנמירובר25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700-50-511-36
עלי כותרתרפועולי הגרדום25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700-50-511-37
עונותרפועולי הגרדום25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700-50-511-38
מורמגשניר6ממלכתיתל ברוךאפטר סקול1700-50-511-39
אופירמזמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700-50-511-40
ענברמזמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700-50-511-41
סיוןקמזמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700-50-511-42
תבלרפלמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700-50-511-43
חלוםקעוגרופית-מבוא8ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700-50-511-44
אוצרקנהזינגר בשביס יצחק1ממלכתינופי יםאפטר סקול1700-50-511-45
נחלהסחא-2בובליק10ממלכתי דתיהצפון החדש - החלק הצפוניאפטר סקול1700-50-511-46
חרישסחא-2בובליק10ממלכתי דתיהצפון החדש - החלק הצפוניאפטר סקול1700-50-511-47
קטיףסחאבובליק10ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאפטר סקול1700-50-511-48
נבטסחאבובליק10ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאפטר סקול1700-50-511-49
נטיעותסחאבובליק10ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאפטר סקול1700-50-511-50
אלומהסחאבובליק10ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאפטר סקול1700-50-511-51
נוריותסגחרענן1ממלכתיפלורנטיןאפטר סקול1700-50-511-52
סערכזהפלמ"ח14ממלכתי דתייד אליהואפטר סקול1700-50-511-53
בארנזטבת ציון9ממלכתייד אליהואפטר סקול1700-50-511-54
ירקוןקסה-1נגבה31ממלכתייד אליהואפטר סקול1700-50-511-55
כוכב השחרוהשחר10ממלכתינוה צדקאפטר סקול1700-50-511-56
טל השחרוהשחר10ממלכתינוה צדקאפטר סקול1700-50-511-57
אור השחרוהשחר10ממלכתינוה צדקאפטר סקול1700-50-511-58
קיפודרתךאלחנן יצחק11ממלכתינוה צדקאפטר סקול1700-50-511-59
צוףרתךאלחנן יצחק11ממלכתינוה צדקאפטר סקול1700-50-511-60
סוס עץגחהנגרים23ממלכתיפלורנטיןאפטר סקול1700-50-511-61
נדנדהגחהנגרים23ממלכתיפלורנטיןאפטר סקול1700-50-511-62
עלה ורדגחהנגרים23ממלכתיפלורנטיןאפטר סקול1700-50-511-63
דגןסגחרענן1ממלכתיפלורנטיןאפטר סקול1700-50-511-64
מגלשהצאומרכלת8ממלכתיפלורנטיןאפטר סקול1700-50-511-65
שמחהמבחברנפלד שמעון17ממלכתיתל-חייםאפטר סקול1700-50-511-66
ששוןמבחברנפלד שמעון17ממלכתיתל-חייםאפטר סקול1700-50-511-67
ארןרכובורלא יהודה25ממלכתי'תכנית לארן052-3957948
בננהרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
תותרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
הדריםרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
שקמיםרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
חופשרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
חירותרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
דובדבןרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןארן052-3957948
אדמוניתטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לארן052-3957948
אוכמניתטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לארן052-3957948
מנטהטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לארן052-3957948
אגמוןטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לארן052-3957948
דורה מיקפבבורלא יהודה44ממלכתי'תכנית לארן052-3957948
תפוחיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
אגסיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
תפוזיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
תותיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
לימוןיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
פטליזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
גורןנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאתנחתא053-4435647
טנאנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאתנחתא053-4435647
אדמהנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניאתנחתא053-4435647
אפרסקוג4544ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
משמשוג4544ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
דקלקפוקיציס יוסף28ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
אצטרובלריטאש שלום28ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
בלוטריטאש שלום28ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
הדררפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
פאררפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
תפארתרפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
תהילהרפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףבית פרנקנקפורט03-6487818
הצומחמחבבלי2ממלכתיבבליבצהרי היום03-6963350
יהלמחבבלי2ממלכתיבבליבצהרי היום03-6963350
ילדי אורמטבבלי25ממלכתיבבליבצהרי היום03-6963350
ברקפאשטינמן אליעזר1ממלכתיבבליבצהרי היום03-6963350
דבשקפאשטינמן אליעזר1ממלכתיבבליבצהרי היום03-6963350
ניצניםרכהשטינמן אליעזר3ממלכתיבבליבצהרי היום03-6963350
השראהרשנדובנוב8ממלכתיגני שרונהבצהרי היום03-6963350
תמונהרשנדובנוב8ממלכתיגני שרונהבצהרי היום03-6963350
הרדוףצהעמיאל22ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
אפרסמוןקכטיהודה המכבי47ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
פומליתקכטיהודה המכבי47ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
ימיתנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
אשדנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
נחשולנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
מזחנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
מעגןנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
טיוליםפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
פעמוניםפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
בשןפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
אריאלפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
הללפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
פזמוןריחליליאן9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
לחןריחליליאן9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
אורןפ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.שור משה פרופ'15ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
ציפורןריא-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.שור משה פרופ'17ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
קינמוןרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
לימוניתרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
קורניתרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
ריחןרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
נענערפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
רוזמריןרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
ענןרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
עננהרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
נשיאיםרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
ערפיליםרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום03-6963350
מרגניתכאעמוס45ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
נחל הירקוןרשחאוסישקין7ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
לשםרשחאוסישקין7ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
כדור הארץרשם המשותף-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.דיזנגוף258ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
קרן שמשרשם המשותף-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.דיזנגוף258ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום03-6963350
הגן הצהובאשפינוזה10ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
הגן האדוםאשפינוזה10ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
רמזרמזשלמה המלך10ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום03-6963350
ידידותרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
אחוהרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
פסגותרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
יחדיורפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
חברותארפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
עמיתיםרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
צוותארפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
חבריםרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
עופררתב-אשכולד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום03-6963350
עמיתרתב-אשכולד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום03-6963350
ליבנהרתב-אשכולד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום03-6963350
גיטרהרתב-אשכולד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום03-6963350
פסנתררתב-אשכולד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום03-6963350
לביאטזאלו מציאות-סמטת1ממלכתי דתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
אריטזאלו מציאות-סמטת1ממלכתי דתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
גורפגואלו מציאות-סמטת1ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
צמרתרסטטשרניחובסקי35ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
רוםרסטטשרניחובסקי35ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
צבעונירסטטשרניחובסקי35ממלכתילב תל-אביבבצהרי היום03-6963350
חרציתרשהמתנדב23ממלכתיאפקההכוכב הבא077-2038104
דגניתרשהמתנדב23ממלכתיאפקההכוכב הבא077-2038104
עיריתרשהמתנדב23ממלכתיאפקההכוכב הבא077-2038104
עלווהרנזטולדנו6ממלכתיבבליהכוכב הבא077-2038104
חבצלתלגפרסיץ שושנה15ממלכתיגלילותהכוכב הבא077-2038104
אקליפטוסקפוקיציס יוסף28ממלכתיהדר-יוסףהכוכב הבא077-2038104
שתילקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
פרדסקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
חממהקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
ירקקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
אמנון ותמרקזלסר אורי9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיהכוכב הבא077-2038104
כרכוםקזלסר אורי9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיהכוכב הבא077-2038104
חרובקפגלוסקין3ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינההכוכב הבא077-2038104
עינבקפגלוסקין3ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינההכוכב הבא077-2038104
העמקיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
דותןיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
גושןיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
ארזיםיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
פרי הדרקפזקהילת סלוניקי12ממלכתי'נאות אפקה אהכוכב הבא077-2038104
כנףרשגרובין ראובן3ממלכתי'נאות אפקה בהכוכב הבא077-2038104
פרפריםרשגרובין ראובן3ממלכתי'נאות אפקה בהכוכב הבא077-2038104
ניצןקטזאנדרסן20ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
ענבלקימוריץ דניאל3ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
מנדולינהקימוריץ דניאל3ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
צלילקצההתנאים2ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
אביביםרלבלויטן יצחק5ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
רינהרסויהודה הנשיא8ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
אושררסויהודה הנשיא8ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
גשררסזגייגר15ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
נווהרסזגייגר15ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
תפוזיםמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
אשכוליותמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
לימוניםמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
אתרוגיםמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
קלמנטינותמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
טווסרמופילדלפיה6ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
ינשוףרשדאח"י דקר41ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
כפיררשרקהילת קליבלנד15ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
אדרתרשרקהילת קליבלנד15ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
חלילקיאדולצ'ין אריה22ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
שירקיאדולצ'ין אריה22ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
גליםרשטאקסלרוד נתן3ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
צבי יםרשטאקסלרוד נתן3ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
כוכב יםרשטאקסלרוד נתן3ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
צהלהצאבישי3ממלכתיצהלההכוכב הבא077-2038104
עופריםלטאביגור8ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
אננסרלטמוקדי משה18ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
אמיררתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
בריתרתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
גזיתרתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
דוררתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
הדסיםרתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
רביביםצזגובר רבקה3ממלכתירביביםהכוכב הבא077-2038104
צפריריםצזגובר רבקה3ממלכתירביביםהכוכב הבא077-2038104
אלמוגןפהגרונר דב15ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
תשרירסגבית צורי אליהו17ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
תמוזרסדברון עקיבא4ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
אלולרסהברון עקיבא4ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
תזמורתפאוכפר יונה15ממלכתי דתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
ברושיםרפחגרונימן9ממלכתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
אורניםרפחגרונימן9ממלכתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
תמריםרפחגרונימן9ממלכתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
תפוזכפן אלכסנדר3ממלכתיתל ברוך צפוןהכוכב הבא077-2038104
שקדיהכפן אלכסנדר3ממלכתיתל ברוך צפוןהכוכב הבא077-2038104
ניסןרמגבית צורי אליהו17ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
יצהרנחהכנסת הגדולה5ממלכתיבבליהכוכב הבא077-2038104
תירושנחהכנסת הגדולה5ממלכתיבבליהכוכב הבא077-2038104
שירהקסדד"ר צ'רטוק שמשון8ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
אספרגוסכולמדן יצחק18ממלכתי'נאות אפקה בהכוכב הבא077-2038104
אצבעוניתכולמדן יצחק18ממלכתי'נאות אפקה בהכוכב הבא077-2038104
ירקרקרו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
שנירו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
תכולרו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
שנהברו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
בוסתןפהגרונר דב15ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
אסףרסגבית צורי אליהו17ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
תומרכגלמדן יצחק7ממלכתי'נאות אפקה בהכוכב הבא077-2038104
דקלהכגלמדן יצחק7ממלכתי'נאות אפקה בהכוכב הבא077-2038104
דורוןרידפנקס דוד צבי72ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
שירידפנקס דוד צבי72ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
סינדרלהקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
עמי ותמיקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
שלגיהקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
הנסיך הקטןקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
בשמתכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו03-6923845
שושןכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו03-6923845
יקינתוןכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו03-6923845
איריסכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו03-6923845
שורשלב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
פרילב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
פרחלב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
עלהלב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
גבעוללב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו03-6923845
ברקןנהיוצ"ר-שדרות7ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניויצו03-6923845
סלסלי כסףהנצח ישראל12ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיויצו03-6923845
פעמוני גשםהנצח ישראל12ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיויצו03-6923845
ציפוריראנגבה3ממלכתי דתייד אליהוויצו03-6923845
אילנותקצפרזון12ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
סביוניםקצפרזון12ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
גווניםרגנגבה3ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
מכחולרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
מניפהרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
זיורשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
יערהרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
צבעי הקשתרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
צברקפדשלונסקי אברהם58ממלכתי'נאות אפקה אויצו03-6923845
גפןקפדשלונסקי אברהם58ממלכתי'נאות אפקה אויצו03-6923845
סנפירקנאבנימיני אהרון7ממלכתינחלת יצחקויצו03-6923845
דוגיתקנאבנימיני אהרון7ממלכתינחלת יצחקויצו03-6923845
ימהקסגילקוט הרועים5ממלכתינחלת יצחקויצו03-6923845
פלגקפהאחימאיר אבא26ממלכתי'רמת אביב גויצו03-6923845
הצביקסזהצבי5ממלכתירמת הטייסיםויצו03-6923845
תולאבורלא יהודה2ממלכתי'תכנית לויצו03-6923845
אורגןקפבבורלא יהודה44ממלכתי'תכנית לויצו03-6923845
אביברגנגבה3ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
עוגןקפט-2היסמין17ממלכתי דתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
כנרתעהבצרון19ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
אלמוגקפט-1החצב2ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו03-6923845
שניררגנגבה3ממלכתייד אליהוויצו03-6923845
לימון(למון)רץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.ארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
דבש(עסל)רץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.ארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
שמש(שמס)רץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.ארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
שמיים(סמאא)רץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.ארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
נוררץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.ארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
החתול במגפייםמוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.פסטלוצי31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
בלוןכזח-בשנת תשפ"א הגן יעתיק את מיקומומעפילי אגוז87ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
גלדרובינשטין יצחק5ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
זהרוןקצדרובינשטין יצחק18ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
אפיקרנגנרדור3ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
טורקיזרנגנרדור3ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
שוניתדרובינשטין יצחק5ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
שיטהקמב-2מושיע23ממלכתי דתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הר ציוןקחאיתן-סמטת11ממלכתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הר כרכוםקחאיתן-סמטת11ממלכתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הר חרמוןקנזאיתן-סמטת11ממלכתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הר יהבקנזאיתן-סמטת11ממלכתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הודיהסיחהתשעים ושלוש6ממלכתי דתייד אליהויובל בגן03-6211900
שורקליחהתשעים ושלוש6ממלכתייד אליהויובל בגן03-6211900
גלילרמט2אריסטו16ממלכתי דתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
צדףממייזל זלמן3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
ריףממייזל זלמן3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
קונכיהקלגאריסטו16מ"מ ערבייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
תכלתרנחעירית3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
יםרנחעירית3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
הר בוקרקכדלובטקין צביה30ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר כנעןקסלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר צוריםקסלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר סיניסגמקראי קדש10ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר גילוןסגמקראי קדש10ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר שיפוןסזאלנקווה36ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר יהונתןסזאלנקווה36ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר ירושליםסחבושם91ממלכתילבנה,ידידיהיובל בגן03-6211900
הר שגבקצובירנית3ממלכתילבנה,ידידיהיובל בגן03-6211900
הר בשמתקצובירנית3ממלכתילבנה,ידידיהיובל בגן03-6211900
צוקג-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.נחל שורק1ממלכתי דתימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
יפה נוףרה-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.נחל שורק7ממלכתי דתימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
כוכב היםנאחבר הלאומים2מ"מ ערבימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
מנגורפהששת הימים-שדרות31ממלכתי דתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
הר יהודהקנבצוקרמן אנטק יצחק28ממלכתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
רענןרפדששת הימים31ממלכתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
הר זיוקטנשרי צבי5ממלכתי דתינוה ברבור, כפר שלם מערביובל בגן03-6211900
הר כביררד-2מעפילי אגוז93ממלכתי דתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר ארגמןרד-2מעפילי אגוז93ממלכתי דתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר אודםקמומעפילי אגוז64ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר רבידקמומעפילי אגוז64ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר כרמלקסומעפילי אגוז52ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר ארבלקסומעפילי אגוז52ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר תבורקעח-1מעפילי אגוז16ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר נבוקעח-1מעפילי אגוז16ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר האריקצזמעפילי אגוז108ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר שלמהקצזמעפילי אגוז108ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
אמירמגח-2שז"ר זלמן46ממלכתי דתינוה עופריובל בגן03-6211900
זמורהמגח-2שז"ר זלמן46ממלכתי דתינוה עופריובל בגן03-6211900
כרמלרשקשקד33ממלכתי דתינוה עופריובל בגן03-6211900
רעותלחצונץ7ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
אורייןלחצונץ7ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
גרופיתמגח-אשכול נווה עופרשז"ר זלמן46ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
נצרמגח-אשכול נווה עופרשז"ר זלמן46ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
הר מוריהר-2הרצפלד אברהם20ממלכתי דתיניר אביביובל בגן03-6211900
הר גלבוער-1הרצפלד אברהם20ממלכתיניר אביביובל בגן03-6211900
תאנהעאאורים11ממלכתי דתיעזרא והארגזיםיובל בגן03-6211900
רימוןעאאורים11ממלכתי דתיעזרא והארגזיםיובל בגן03-6211900
זיתיחאורים11ממלכתיעזרא והארגזיםיובל בגן03-6211900
הענק וגנומוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.פסטלוצי31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
אפון הפלאמוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.פסטלוצי31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
ידערתגמעפילי סלואדור11ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
ירגזירתגמעפילי סלואדור11ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
ירוןרתגמעפילי סלואדור11ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
הרובענרבי פנחס4ממלכתיצפון יפויובל בגן03-6211900
המזחריומגן אברהם11ממלכתיצפון יפויובל בגן03-6211900
הדיגריומגן אברהם11ממלכתיצפון יפויובל בגן03-6211900
חושןקלד-2בורמה11ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
ספירקנחרינגלבלום7ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
אודםקנחרינגלבלום7ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
חדוהקנחרינגלבלום7ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
פרגרפ-2הותיקים17ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
ברקתקלדבורמה11ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
טופזקלדבורמה11ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
נויקלדבורמה11ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
בדולחקמדקמינסקה9ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
שוהםקמדקמינסקה9ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
חמהנגט-2בעל העקידה34ממלכתי דתישפיראיובל בגן03-6211900
מאדיםנגט-2בעל העקידה34ממלכתי דתישפיראיובל בגן03-6211900
ניצוץקלההתיבונים33ממלכתי דתישפיראיובל בגן03-6211900
כוכב הצפוןכב-1אבודרהם3ממלכתישפיראיובל בגן03-6211900
נגהנגט-אשכולבעל העקידה34ממלכתישפיראיובל בגן03-6211900
כוכבנגט-אשכולבעל העקידה34ממלכתישפיראיובל בגן03-6211900
עץ הדעתקצד-2רובינשטיין יצחק18ממ"דיובל בגן03-6211900
פנינהנאחבר לאומים2ממלכתייובל בגן03-6211900
סאחט"צ הבעש"טלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן מס' כיתות - 203-6211900
מסיקיחאורים11ממלכתיעזרא והארגזיםיובל בגן?03-6211900
שדהרסאברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
דפנהרסברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
אילןרסאברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
ניררסאברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
קשתצדהרטגלס13ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
פעמוןצדהרטגלס13ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
נופיםקנגקרני יהודה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
שמשקנגקרני יהודה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
רוןרךכפר יונה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
זמררךכפר יונה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
נגינהרךכפר יונה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א03-6418782
עפיפוןרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
כדוררשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
קוביותרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
מחבואיםרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
תופסתרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
צבעיםרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
אגדותרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
שיריםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
סיפוריםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
מיליםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
אותיותרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
צליליםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
מנגינותרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
חרוזיםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
תוויםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
עדירתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר054-4525055
אמבררתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר054-4525055
יהלוםרתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר054-4525055
רבידרתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר054-4525055
דליהכדדיזנגוף316ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הצג052-3676163
יובלקצההתנאים2ממלכתינוה אביבים וסביבתהעמותת ילדודס052-4329328
לוטםכדדיזנגוף316ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת כד054-2882885
קרןלאבורלא יהודה2ממלכתי'תכנית לעמותת לימור054-5745142
סוללאבורלא יהודה2ממלכתי'תכנית לעמותת לימור054-5745142
מיתרקסדד"ר צ'רטוק שמשון8ממלכתינוה אביבים וסביבתהעמותת מיתר050-8313465
חצבט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
רקפתט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
כלניתט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
הדסט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
סביוןט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
נרקיסט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
לילךט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםשפרינצק6ממלכתיגני שרונהעמותת מקהלת03-6291280
אביביתס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אבירס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אשלס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אוריםס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אביבס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אבן חןס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אדמוניס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
אמיריםס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
פלארלהעבודה38ממלכתילב תל-אביבעמותת מקהלת03-6291280
נוףקנהזינגר בשביס יצחק1ממלכתינופי יםפונטיז03-6291280
צבצברפידים10ממלכתימעוז אביבפונטיז03-6291280
פיקוסצברפידים10ממלכתימעוז אביבפונטיז03-6291280
פלפלוןקפגעמרי12ממלכתיתל ברוךפונטיז03-6291280
צאלוןקפגעמרי12ממלכתיתל ברוךפונטיז03-6291280
עוגברנטוילנסקי משה24ממלכתיהמשתלהפונטיז 03-6291280
נבלרנטוילנסקי משה24ממלכתיהמשתלהפונטיז 03-6291280
חצוצרהרנטוילנסקי משה24ממלכתיהמשתלהפונטיז 03-6291280
גילהפגשמעוני דוד4ממלכתי דתירמת-אביבצהרוני אביב03-6091595
מגלקסט-2בבלי25ממלכתי דתיבבליצהרוני אביב03-6091595
תמרפד-2קיציס יוסף6ממלכתי דתיהדר-יוסףצהרוני אביב03-6091595
פרח עציץפד-1קיציס יוסף6ממלכתיהדר-יוסףצהרוני אביב03-6091595
חרוזקצא2זיו רבקה10ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב03-6091595
עומריחחיוצ"ר-שדרות7ממלכתי דתיהצפון הישן - החלק הצפוניצהרוני אביב03-6091595
מטרקע-2דיין משה95ממלכתי דתייד אליהוצהרוני אביב03-6091595
טלקע-2דיין משה95ממלכתי דתייד אליהוצהרוני אביב03-6091595
מפלכהטירת צבי3ממלכתי דתינחלת יצחקצהרוני אביב03-6091595
מעייןכהטירת צבי3ממלכתי דתינחלת יצחקצהרוני אביב03-6091595
פיסגהריגאלוני ניסים8ממלכתיצמרות איילוןצהרוני אביב03-6091595
מרוםריגאלוני ניסים8ממלכתיצמרות איילוןצהרוני אביב03-6091595
צמרותריגאלוני ניסים8ממלכתיצמרות איילוןצהרוני אביב03-6091595
תבורקיחדיין משה-דרך80ממלכתיתל-חייםצהרוני אביב03-6091595
ברקקיחדיין משה-דרך80ממלכתיתל-חייםצהרוני אביב03-6091595
נועםעגח-2נהרדעא4ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב03-6091595
אחדותעגח-2נהרדעא4ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב03-6091595
יהבעגח-2נהרדעא4ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב03-6091595