רשימת הצהרונים לפי מפעיל

שם כיתהשם גןרחובביתזרםשכונהשם המפעילפרטי התקשרות עם המפעיל
קיגחט"צ אביבאקסלרוד נתן5ממלכתינופי יםאביב קיד054-8273233
קיגחט"צ אביבאקסלרוד נתן6ממלכתינופי יםאביב קיד054-8273233
בראשיתכוחסולד הנרייטה6ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיאם המושבות9238877/8/9
מטמוןצועמוס29ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניאם המושבות9238877/8/9
השדרהרכדנורדאו63ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניאם המושבות9238877/8/9
מזמורקכאפרלוק משה3ממלכתינופי יםאם המושבות9238877/8/9
חןקכאפרלוק משה3ממלכתינופי יםאם המושבות9238877/8/9
סחלבמאפן אלכסנדר19ממלכתיתל ברוך צפוןאם המושבות9238877/8/9
שקדקעדגליקסברג17ממלכתי'נאות אפקה באפטר סקול1700501100
אגוזקעדגליקסברג17ממלכתי'נאות אפקה באפטר סקול1700501100
סיגלוןקעאעיר שמש77ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700501100
שיבוליםקעהשוהם מתתיהו27ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700501100
עומריםקעהשוהם מתתיהו27ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700501100
קסםקעוגרופית-מבוא8ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול1700501100
משאלהפהושפרינצק6ממלכתיגני שרונהאפטר סקול1700501100
לבבותפהושפרינצק6ממלכתיגני שרונהאפטר סקול1700501100
כלניותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
נרקיסיםרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
רקפותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
חרציותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
חצביםרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
לוטוסיםרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
ליליותרתא-אשכולהוז דב16ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול1700501100
רקיערסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700501100
שחקרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700501100
שמיםרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700501100
כוכביםרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700501100
זריחהרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700501100
לבנהרסב-אשכולזינגר בשביס יצחק7ממלכתינופי יםאפטר סקול1700501100
זורערפעתוצרת הארץ7ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
פורחרפעתוצרת הארץ7ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
תוכירתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
נשררתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
שקנאירתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
חוגלהרתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
נץרתר-אשכולטירת צבי5ממלכתינחלת יצחקאפטר סקול1700501100
רןרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700501100
ריקודרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700501100
צעדרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700501100
גלגולרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700501100
מחולרפי-אשכולברטונוב יהושע7ממלכתירביביםאפטר סקול1700501100
נחלפברמות נפתלי16ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700501100
איילהפברמות נפתלי16ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700501100
הודרמבנמירובר25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700501100
אדווהרמבנמירובר25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700501100
עלי כותרתרפועולי הגרדום25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700501100
עונותרפועולי הגרדום25ממלכתירמת החיילאפטר סקול1700501100
מורמגשניר6ממלכתיתל ברוךאפטר סקול1700501100
אופירמזמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700501100
ענברמזמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700501100
סיוןקמזמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700501100
ברקאירפלמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700501100
תבלרפלמרידור יעקב16ממלכתיתל ברוך צפוןאפטר סקול1700501100
תפוחיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
אגסיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
תפוזיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
תותיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
לימוןיזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
פטליזח-אשכולהחשמונאים92ממלכתיגני שרונהאתנחתא053-4435647
הצומחמחבבלי2ממלכתיבבליבצהרי היום6963350
יהלמחבבלי2ממלכתיבבליבצהרי היום6963350
ילדי אורמטבבלי25ממלכתיבבליבצהרי היום6963350
ברקפאשטינמן אליעזר1ממלכתיבבליבצהרי היום6963350
דבשקפאשטינמן אליעזר1ממלכתיבבליבצהרי היום6963350
ניצניםרכהשטינמן אליעזר3ממלכתיבבליבצהרי היום6963350
השראהרשנדובנוב8ממלכתיגני שרונהבצהרי היום6963350
תמונהרשנדובנוב8ממלכתיגני שרונהבצהרי היום6963350
ימיתנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
געשנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
נחשולנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
אשדנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
מעגןנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
שבלולנחט-אשכול פומבדיתאפומבדיתא9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
טיוליםפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
פעמוניםפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
בשןפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
אריאלפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
הללפבו-אשכולצייטלין22ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
פזמוןריחליליאן9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
לחןריחליליאן9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
אורןפשור משה פרופ'15ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
ציפורןריאשור משה פרופ'17ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
דורוןרידפנקס דוד צבי72ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
שירידפנקס דוד צבי72ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
קינמוןרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
לימוניתרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
קורניתרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
ריחןרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
נענערפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
רוזמריןרפז-אשכולליסין22ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
ענןרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
עננהרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
נשיאיםרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
ערפיליםרפמחברה חדשה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום6963350
אפרסמוןקכטיהודה המכבי47ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
פומליתקכטיהודה המכבי47ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
הגן הצהובא- בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.שפינוזה10ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
הגן האדוםא- בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.שפינוזה10ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
רמזרמזשלמה המלך10ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום6963350
מרגניתכאעמוס45ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
נחל הירקוןרשחאוסישקין7ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
לשםרשחאוסישקין7ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
כדור הארץרשם-המשותףדיזנגוף258ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
קרן שמשרשם-המשותףדיזנגוף258ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
עופררתב-אשכול צ'רטוקד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום6963350
עמיתרתב-אשכול צ'רטוקד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום6963350
ליבנהרתב-אשכול צ'רטוקד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום6963350
גיטרהרתב-אשכול צ'רטוקד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום6963350
פסנתררתב-אשכול צ'רטוקד"ר צ'רטוק שמשון6ממלכתינוה אביבים וסביבתהבצהרי היום6963350
הרדוףצהעמיאל22ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום6963350
ינשוףרשדאח"י דקר41ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
תפוזכפן אלכסנדר3ממלכתיתל ברוך צפוןהכוכב הבא077-2038104
שקדיהכפן אלכסנדר3ממלכתיתל ברוך צפוןהכוכב הבא077-2038104
פרי הדרקפזקהילת סלוניקי12ממלכתי'נאות אפקה אהכוכב הבא077-2038104
תמוזרסדברון עקיבא4ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
אלולרסהברון עקיבא4ממלכתי'רמת אביב גהכוכב הבא077-2038104
חרציתרשהמתנדב23ממלכתיאפקההכוכב הבא077-2038104
דגניתרשהמתנדב23ממלכתיאפקההכוכב הבא077-2038104
עיריתרשהמתנדב23ממלכתיאפקההכוכב הבא077-2038104
עלווהרנזטולדנו6ממלכתיבבליהכוכב הבא077-2038104
חבצלתלגפרסיץ שושנה15ממלכתיגלילותהכוכב הבא077-2038104
אמנון ותמרקזלסר אורי9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיהכוכב הבא077-2038104
כרכוםקזלסר אורי9ממלכתיהצפון החדש-החלק הדרומיהכוכב הבא077-2038104
חרובקפגלוסקין3ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינההכוכב הבא077-2038104
עינבקפגלוסקין3ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינההכוכב הבא077-2038104
חמניותזחהר נבו4ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
נועםזחהר נבו4ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
העמקיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
דותןיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
גושןיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
ארזיםיטחקורדובה10ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא077-2038104
ניצןקטזאנדרסן20ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
צלילקצההתנאים2ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
אביביםרלבלויטן יצחק5ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
רינהרסויהודה הנשיא8ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
גשררסזגייגר15ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
נווהרסזגייגר15ממלכתינוה אביבים וסביבתההכוכב הבא077-2038104
כפיררשרקהילת קליבלנד15ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
אדרתרשרקהילת קליבלנד15ממלכתינוה שרתהכוכב הבא077-2038104
גליםרשטאקסלרוד נתן3ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
צבי יםרשטאקסלרוד נתן3ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
כוכב יםרשטאקסלרוד נתן3ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
צהלהצאבישי3ממלכתיצהלההכוכב הבא077-2038104
עופריםלטאביגור8ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
חשוןרלטמוקדי משה18ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
אננסרלטמוקדי משה19ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
אמיררתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
בריתרתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
גזיתרתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
דוררתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
הדסיםרתס-אשכולרוזנבלום יאיר13ממלכתיצוקי אביבהכוכב הבא077-2038104
רביביםצזגובר רבקה3ממלכתירביביםהכוכב הבא077-2038104
אורניםרפחגרונימן9ממלכתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
צפריריםצזגובר רבקה4ממלכתירביביםהכוכב הבא077-2038104
ברושיםרפחגרונימן9ממלכתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
תמריםרפחגרונימן9ממלכתירמת-אביבהכוכב הבא077-2038104
שתילקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
פרדסקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
חממהקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
ירקקמט-אשכולוילנסקי משה18ממלכתיהמשתלההכוכב הבא077-2038104
חלילקיאדולצ'ין אריה22ממלכתינופי יםהכוכב הבא077-2038104
עח1חט"צ בלוךבצרון19ממלכתיביצרון ורמת ישראלהפיל054-6299776
עח2חט"צ בלוךבצרון19ממלכתיביצרון ורמת ישראלהפיל054-6299777
עח3חט"צ בלוךבצרון19ממלכתיביצרון ורמת ישראלהפיל054-6299778
צברקפדשלונסקי אברהם58ממלכתי'נאות אפקה אויצו6923845
גפןקפדשלונסקי אברהם58ממלכתי'נאות אפקה אויצו6923845
אספרגוסכולמדן יצחק18ממלכתי'נאות אפקה בויצו6923845
אצבעוניתכולמדן יצחק18ממלכתי'נאות אפקה בויצו6923845
פלגקפהאחימאיר אבא26ממלכתי'רמת אביב גויצו6923845
תולאבורלא יהודה2ממלכתי'תכנית לויצו6923845
אורגןקפבבורלא יהודה44ממלכתי'תכנית לויצו6923845
סינדרלהקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו6923845
עמי ותמיקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו6923845
שלגיהקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו6923845
הנסיך הקטןקכההשכלה-שדרות17ממלכתיביצרון ורמת ישראלויצו6923845
שורשלב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
פרילב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
פרחלב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
עלהלב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
גבעוללב-אשכולארלוזורוב95ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
נוריתקידשרת משה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
יסמיןקידשרת משה11ממלכתיהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו6923845
בשמתכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו6923845
שושןכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו6923845
יקינתוןכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו6923845
איריסכטצירלסון6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניויצו6923845
סלסלי כסףהנצח ישראל12ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיויצו6923845
פעמוני גשםהנצח ישראל12ממלכתיהצפון הישן-החלק הדרומיויצו6923845
ברקןנהיוצ"ר-שדרות7ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניויצו6923845
אילנותקצפרזון12ממלכתייד אליהוויצו6923845
סביוניםקצפרזון12ממלכתייד אליהוויצו6923845
ציפוריראנגבה3ממלכתי דתייד אליהוויצו6923845
גווניםרגנגבה3ממלכתייד אליהוויצו6923845
מכחולרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו6923845
מניפהרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו6923845
זיורשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו6923845
יערהרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו6923845
צבעי הקשתרשז-אשכולהמערכה25ממלכתייד אליהוויצו6923845
סנפירקנאבנימיני אהרון7ממלכתינחלת יצחקויצו6923845
ימה/פנינת היםקסגילקוט הרועים5ממלכתינחלת יצחקויצו6923845
דוגיתקצחבנימיני אהרון7ממלכתינחלת יצחקויצו6923845
בלוןכזחהצבי5ממלכתירמת הטייסיםויצו6923845
הצביקסזהצבי5ממלכתירמת הטייסיםויצו6923845
לימון(למון)רץ-דו לשוניארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
דבש(עסל)רץ-דו לשוניארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
שמש(שמס)רץ-דו לשוניארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
שמיים(סמאא)רץ-דו לשוניארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
נוררץ-דו לשוניארליך31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני052-2230406
שוניתדרובינשטין יצחק5ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
גלדרובינשטין יצחק5ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
זהרוןקצדרובינשטין יצחק18ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
עץ הדעתקצד-2רובינשטין יצחק18ממלכתי דתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
אפיקרנגנרדור3ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
טורקיזרנגנרדור3ממלכתי(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן03-6211900
הר זיוקטנשרי צבי5ממלכתי דתיאורותיובל בגן03-6211900
רמותיוחגבעתי4ממלכתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הר ציוןקחאיתן-סמטת11ממלכתינוה צהליובל בגן03-6211900
הר כרכוםקחאיתן-סמטת11ממלכתיהתקוהיובל בגן03-6211900
שיטהקמב-2מושיע23ממלכתי דתיהתקוהיובל בגן03-6211900
הר חרמוןקנזאיתן-סמטת11ממלכתינוה צהליובל בגן03-6211900
הר יהבקנזאיתן-סמטת11ממלכתינוה צהליובל בגן03-6211900
שורקליחהתשעים ושלוש6ממלכתייד אליהויובל בגן03-6211900
הודיהסיחהתשעים ושלוש6ממלכתי דתייד אליהויובל בגן03-6211900
צדףממייזל זלמן3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
ריףממייזל זלמן3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
קונכיהקלגאריסטו16מ"מ ערבייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
גלילרמט2אריסטו16ממלכתי דתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
תכלתרנחעירית3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
יםרנחעירית3ממלכתייפו ג' ונוה גולןיובל בגן03-6211900
סאחט"צ הבעש"טלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
סא1חט"צ הבעש"טלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר סיניסגמקראי קדש10ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר גילוןסגמקראי קדש10ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר שיפוןסזאלנקווה36ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר יהונתןסזאלנקווה36ממלכתיכפיריובל בגן03-6211900
הר כנעןקסלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר צוריםקסלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר ברכהקסלובטקין צביה35ממלכתי דתיכפיריובל בגן03-6211900
הר ירושליםסחבושם91ממלכתילבנה,ידידיהיובל בגן03-6211900
הר שגבקצובירנית3ממלכתילבנה,ידידיהיובל בגן03-6211900
הר בשמתקצובירנית3ממלכתילבנה,ידידיהיובל בגן03-6211900
צוקגנחל שורק3ממלכתי דתימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
הפנינהנאחבר הלאומים2מ"מ ערבימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
כוכב היםנאחבר הלאומים2מ"מ ערבימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
אגםנאחבר הלאומים2מ"מ ערבימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
שירת היםקיטנחל שורק7ממלכתי דתימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
יפה נוףרהנחל שורק3ממלכתי דתימכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן03-6211900
הר בוקרקכדלובטקין צביה30ממלכתי דתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
דולפיןקנבצוקרמן אנטק יצחק28ממלכתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
הר יהודהקנבצוקרמן אנטק יצחק28ממלכתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
רענןרפדששת הימים31ממלכתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
מנגורפהששת הימים-שדרות31ממלכתי דתינוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן03-6211900
הר אודםקמומעפילי אגוז64ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר רבידקמומעפילי אגוז64ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר כרמלקסומעפילי אגוז52ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר ארבלקסומעפילי אגוז52ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר תבורקעח-1מעפילי אגוז16ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר נבוקעח-1מעפילי אגוז16ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר האריקצזמעפילי אגוז108ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר שלמהקצזמעפילי אגוז108ממלכתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר כביררד-2מעפילי אגוז93ממלכתי דתינוה חןיובל בגן03-6211900
הר ארגמןרד-2מעפילי אגוז93ממלכתי דתינוה חןיובל בגן03-6211900
רעותלחצונץ7ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
אורייןלחצונץ7ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
גרופיתמגח-אשכול נווה עופרשז"ר זלמן46ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
נצרמגח-אשכול נווה עופרשז"ר זלמן46ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
זמורהמגח-אשכול נווה עופרשז"ר זלמן46ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
אמירמגח-אשכול נווה עופרשז"ר זלמן46ממלכתינוה עופריובל בגן03-6211900
סייחמגח-2שז"ר זלמן46ממלכתי דתינוה עופריובל בגן03-6211900
טלהמגח-2שז"ר זלמן46ממלכתי דתינוה עופריובל בגן03-6211900
כרמלרשקשקד33ממלכתי דתינוה עופריובל בגן03-6211900
הר גלבוער-1הרצפלד אברהם20ממלכתיניר אביביובל בגן03-6211900
הר מוריהר-2הרצפלד אברהם20ממלכתי דתיניר אביביובל בגן03-6211900
זיתיחאורים11ממלכתיעזרא והארגזיםיובל בגן03-6211900
תאנהעאאורים11ממלכתי דתיעזרא והארגזיםיובל בגן03-6211900
רימוןעאאורים11ממלכתי דתיעזרא והארגזיםיובל בגן03-6211900
מוחפסטלוצי31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
הענק וגנומוחפסטלוצי31ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
ידערתגמעפילי סלואדור11ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
ירגזירתגמעפילי סלואדור11ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
ירוןרתגמעפילי סלואדור11ממלכתיצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן03-6211900
הרובענרבי פנחס4ממלכתיצפון יפויובל בגן03-6211900
המזחריומגן אברהם11ממלכתיצפון יפויובל בגן03-6211900
הדיגריומגן אברהם11ממלכתיצפון יפויובל בגן03-6211900
ברקתקלדבורמה11ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
טופזקלדבורמה11ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
נויקלדבורמה11ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
חושןקלד-2בורמה11ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
בדולחקמדקמינסקה9ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
שוהםקמדקמינסקה9ממלכתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
ספירקנחרינגלבלום7ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
אודםקנחרינגלבלום7ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
חדוהקנחרינגלבלום7ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
פרגרפ-2הותיקים17ממלכתי דתיקרית שלוםיובל בגן03-6211900
כוכב הצפוןכב-1אבודרהם3ממלכתישפיראיובל בגן03-6211900
מאדיםנגט-2בעל העקידה34ממלכתי דתישפיראיובל בגן03-6211900
כוכבנגט-2בעל העקידה34ממלכתי דתישפיראיובל בגן03-6211900
ניצוץקלהרלב"ג18ממלכתי דתישפיראיובל בגן03-6211900
ניסןרמגבית צורי אליהו17ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
דפנהרסברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
ניררסאברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
תשרירסגבית צורי אליהו17ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
אסףרסגבית צורי אליהו17ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
אילןרסאברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות04-6213838
דקלקפוקיציס יוסף28ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
אקליפטוסקפוקיציס יוסף28ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
אצטרובלריטאש שלום28ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
בלוטריטאש שלום28ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
הדררפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
פאררפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
תפארתרפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
תהילהרפבהדר יוסף7ממלכתיהדר-יוסףמרכז קהילתי בית פרנקפורט6487818
קשתצדהרטגלס13ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
פעמוןצדהרטגלס13ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
נופיםקנגקרני יהודה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
שמשקנגקרני יהודה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
רוןרךכפר יונה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
זמררךכפר יונה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
נגינהרךכפר יונה15ממלכתירמת-אביבמרכז קהילתי רמת אביב6418782
כנףרשגרובין ראובן3ממלכתי'נאות אפקה בניצני יובל03-6211900
פרפריםרשגרובין ראובן3ממלכתי'נאות אפקה בניצני יובל03-6211900
אלמוגןפהגרונר דב15ממלכתי'רמת אביב גניצני יובל03-6211900
בוסתןפהגרונר דב15ממלכתי'רמת אביב גניצני יובל03-6211900
שדהרסאברון עקיבא6ממלכתי'רמת אביב גמדעים ויהדות03-6211900
יצהרנחהכנסת הגדולה5ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
תירושנחהכנסת הגדולה5ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
כינורפופפעמוני יוסף15ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
קרן יערפופפעמוני יוסף15ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
עפיפוןרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
כדוררשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
קוביותרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
מחבואיםרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
תופסתרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
צבעיםרשפ-אשכולבבלי4ממלכתיבבליניצני יובל03-6211900
כנרתעהבצרון19ממלכתיביצרון ורמת ישראלניצני יובל03-6211900
אלמוגקפט-1החצב2ממלכתיביצרון ורמת ישראלניצני יובל03-6211900
עוגןקפט-2היסמין17ממלכתי דתיביצרון ורמת ישראלניצני יובל03-6211900
לפידרכטאבוקה1ממלכתיגני צהלה, רמות צהלהניצני יובל03-6211900
פרח עציץפד-1קיציס יוסף6ממלכתיהדר-יוסףניצני יובל03-6211900
תמרפד-2קיציס יוסף6ממלכתי דתיהדר-יוסףניצני יובל03-6211900
אדמהנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
גורןנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
טנאנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
אלומהנדטבני דן6ממלכתיהצפון החדש - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
ירקרקרו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
זהוברו-2דיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
שנירו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
תכולרו-אשכולדיזנגוף221ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
אגדותרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
שיריםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
סיפוריםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
מיליםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
אותיותרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
צליליםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
מנגינותרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
חרוזיםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
תוויםרמד-אשכולבן יהודה193ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל03-6211900
בארנזטבת ציון9ממלכתייד אליהוניצני יובל03-6211900
ירקוןקסה-1נגבה31ממלכתייד אליהוניצני יובל03-6211900
שניררגנגבה3ממלכתייד אליהוניצני יובל03-6211900
אביברגנגבה3ממלכתייד אליהוניצני יובל03-6211900
לביאטזאלו מציאות-סמטת1ממלכתי דתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
אריטזאלו מציאות-סמטת1ממלכתי דתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
גורפגואלו מציאות-סמטת1ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
צמרתרסטטשרניחובסקי35ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
רוםרסטטשרניחובסקי35ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
צבעונירסטטשרניחובסקי35ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
ידידותרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
אחוהרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
פסגותרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
יחדיורפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
חברותארפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
עמיתיםרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
צוותארפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
חבריםרפץ-טשרניחובסקיטשרניחובסקי22ממלכתילב תל-אביבניצני יובל03-6211900
ענבלקימוריץ דניאל3ממלכתינוה אביבים וסביבתהניצני יובל03-6211900
מנדולינהקימוריץ דניאל3ממלכתינוה אביבים וסביבתהניצני יובל03-6211900
שירהקסדד"ר צ'רטוק שמשון8ממלכתינוה אביבים וסביבתהניצני יובל03-6211900
אושררסויהודה הנשיא8ממלכתינוה אביבים וסביבתהניצני יובל03-6211900
כוכב השחרוהשחר10ממלכתינוה צדקניצני יובל03-6211900
טל השחרוהשחר10ממלכתינוה צדקניצני יובל03-6211900
אור השחרוהשחר10ממלכתינוה צדקניצני יובל03-6211900
דגןסגחרענן1ממלכתינוה צדקניצני יובל03-6211900
קיפודרתךאלחנן יצחק11ממלכתינוה צדקניצני יובל03-6211900
צוףרתךאלחנן יצחק11ממלכתינוה צדקניצני יובל03-6211900
תפוזיםמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתניצני יובל03-6211900
אשכוליותמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתניצני יובל03-6211900
לימוניםמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתניצני יובל03-6211900
אתרוגיםמזח-אשכול נווה שרתולנברג ראול37ממלכתינוה שרתניצני יובל03-6211900
שירקיאדולצ'ין אריה22ממלכתינופי יםניצני יובל03-6211900
סוס עץגחהנגרים23ממלכתיפלורנטיןניצני יובל03-6211900
נדנדהגחהנגרים23ממלכתיפלורנטיןניצני יובל03-6211900
עלה ורדגחהנגרים23ממלכתיפלורנטיןניצני יובל03-6211900
טווסרמופילדלפיה6ממלכתיצהלהניצני יובל03-6211900
גילהפגשמעוני דוד4ממלכתי דתירמת-אביבניצני יובל03-6211900
שמחהמבחברנפלד שמעון17ממלכתיתל-חייםניצני יובל03-6211900
ששוןמבחברנפלד שמעון17ממלכתיתל-חייםניצני יובל03-6211900
תזמורתפאוכפר יונה15ממלכתי דתירמת-אביבניצני יובל03-6211900
מגלשהצאומרכלת8ממלכתיפלורנטיןניצני יובל03-6211900
מיתרקסדד"ר צ'רטוק שמשון8ממלכתינוה אביבים וסביבתהעמותת הורים050-8313465
עדירתנ- בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הורים דנבר054-4525055
אמבררתנ- בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הורים דנבר054-4525055
יהלוםרתנ- בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הורים דנבר054-4525055
רבידרתנ- בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.לוי יצחק24ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הורים דנבר054-4525055
דליהכדדיזנגוף316ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הורים הצג052-3676163
יובלקצההתנאים2ממלכתינוה אביבים וסביבתהעמותת הורים ילדודס052-4329328
לוטםכדדיזנגוף316ממלכתיהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הורים כד054-2882885
חצבט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
רקפתט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
כלניתט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
הדסט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
סביוןט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
נרקיסט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
לילךט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
תלתןט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
ורדט-אשכולהעבודה25ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אביביתס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אבירס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אשלס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אוריםס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אביבס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אבן חןס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אדמוניס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
אמיריםס-אשכולמלצ'ט29ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
פלארלהעבודה38ממלכתילב תל-אביבעמותת הורים מקהלת6291280
קרןלאבורלא יהודה2ממלכתי'תכנית לעמותת הורים צהרון לימור054-5745142
סוללאבורלא יהודה2ממלכתי'תכנית לעמותת הורים צהרון לימור054-5745142
תומרכגלמדן יצחק7ממלכתי'נאות אפקה בפונטיז6473604
דקלהכגלמדן יצחק7ממלכתי'נאות אפקה בפונטיז6473604
ארןרכובורלא יהודה25ממלכתי'תכנית לפונטיז6473604
עוגברנטוילנסקי משה24ממלכתיהמשתלהפונטיז6473604
נבלרנטוילנסקי משה24ממלכתיהמשתלהפונטיז6473604
חצוצרהרנטוילנסקי משה24ממלכתיהמשתלהפונטיז6473604
צבצברפידים10ממלכתימעוז אביבפונטיז6473604
פיקוסצברפידים10ממלכתימעוז אביבפונטיז6473604
אוצרקנהזינגר בשביס יצחק1ממלכתינופי יםפונטיז6473604
נוףקנהזינגר בשביס יצחק1ממלכתינופי יםפונטיז6473604
פלפלוןקפגעמרי12ממלכתיתל ברוךפונטיז6473604
צאלוןקפגעמרי12ממלכתיתל ברוךפונטיז6473604
אדמוניתטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
אוכמניתטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
מנטהטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
אגמוןטח-אשכולעמיחי יהודה1ממלכתי'תכנית לצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
רזקנה-2עמיחי יהודה1ממלכתי דתי'תכנית לצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
דורה מיקפבבורלא יהודה44ממלכתי'תכנית לצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
מקבילה 1סטחקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
מקבילה 2סטחקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
בננהרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
תותרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
הדריםרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
שקמיםרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
חופשרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
חירותרתםקובנר אבא16ממלכתיכוכב הצפוןצהרון ארן - שי פזמוני052-3957948
מגלקסט-2בבלי25ממלכתי דתיבבליצהרוני אביב6091595
שושן צחורפטדה וינצ'י לאונרדו36ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב6091595
חמציץ פטדה וינצ'י לאונרדו36ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב6091595
עומריחחיוצ"ר-שדרות7ממלכתי דתיהצפון הישן - החלק הצפוניצהרוני אביב6091595
טל קע-2דיין משה95ממלכתי דתייד אליהוצהרוני אביב6091595
מטרקע-2דיין משה95ממלכתי דתייד אליהוצהרוני אביב6091595
מעייןכהטירת צבי3ממלכתי דתינחלת יצחקצהרוני אביב6091595
מפלכהטירת צבי3ממלכתי דתינחלת יצחקצהרוני אביב6091595
פיסגהריגאלוני ניסים8ממלכתיצמרות איילוןצהרוני אביב6091595
מרוםריגאלוני ניסים8ממלכתיצמרות איילוןצהרוני אביב6091595
צמרותריג-2אלוני ניסים8ממלכתי דתיצמרות איילוןצהרוני אביב6091595
תבורקיחדיין משה-דרך80ממלכתיתל-חייםצהרוני אביב6091595
ברקקיחדיין משה-דרך80ממלכתיתל-חייםצהרוני אביב6091595
חרוזקצא2זיו רבקה10ממלכתי דתיהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב 6091595
מדחט"צ אלומותרדינג35ממלכתי דתירמת-אביברישום אצל מפעיל צהרון ביה"ס