רשימת הצהרונים לפי מפעיל

מגמהשם גןכיתת גןממשלתיביתרחובשכונהמפעיל הצהרון תשפ"ב
ממלכתיחט"צ אביבקיג1709365אקסלרוד נתןנופי יםאביב קיד מס' כיתות - 1
ממלכתיאדשלום6496166בני דן 6מרכזאופק
ממלכתיאדיחד6496246בני דן 6מרכזאופק
ממלכתינדטטנא6241636בני דןהצפון החדש - החלק הצפוניאופק
ממלכתינדטאדמה6241716בני דןהצפון החדש - החלק הצפוניאופק
ממלכתיטח-אשכולאדמונית5736181עמיחי יהודה'תכנית לאופק
ממלכתיטח-אשכולאוכמנית5736341עמיחי יהודה'תכנית לאופק
ממלכתיטח-אשכולמנטה5736421עמיחי יהודה'תכנית לאופק
ממלכתיטח-אשכולאגמון5736261עמיחי יהודה'תכנית לאופק
ממלכתיכאמרגנית11742445עמוסהצפון הישן - החלק הצפוניאם המושבות
ממלכתיאטכליל6497805רמה 5צפוןאם המושבות
ממלכתיאטאלה6497495רמה 5צפוןאם המושבות
ממלכתיצומטמון38208529עמוסהצפון הישן - החלק הצפוניאם המושבות
ממלכתיקכאמזמור1826913פרלוק משהנופי יםאם המושבות
ממלכתיקכאחן2348983פרלוק משהנופי יםאם המושבות
ממלכתימאסחלב24835119פן אלכסנדרתל ברוך צפוןאם המושבות
ממלכתיפופכינור61736515פעמוני יוסףבבליאם המושבות
ממלכתיפופקרן יער61738115פעמוני יוסףבבליאם המושבות
ממלכתיקידנורית80748711שרת משההצפון החדש-סביבת ככר המדינהאם המושבות
ממלכתיפופמפוחית649632פעמונימרכזאם המושבות
ממלכתידהערמונים64975632אשכנזי 32צפוןאם המושבות
ממלכתיקפדצבר80601858שלונסקי אברהם'נאות אפקה אאם המושבות
ממלכתיקעאסיגלון80804877עיר שמשגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול
ממלכתיקעהשיבולים26784927שוהם מתתיהוגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול
ממלכתיקעהעומרים26783127שוהם מתתיהוגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול
ממלכתיקעוקסם8080228גרופית-מבואגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול
ממלכתירכטלפיד3825491אבוקהגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול
ממלכתיפהומשאלה6173166שפרינצקגני שרונהאפטר סקול
ממלכתיפהולבבות6241896שפרינצקגני שרונהאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכולכלניות53259816הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכולנרקיסים53260616הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכולרקפות53261416הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכולחרציות53258016הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכולחצבים57334516הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכוללוטוסים57333716הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתירתא-אשכולליליות62426216הוז דבהצפון הישן-החלק הדרומיאפטר סקול
ממלכתיקעדשקד80799017גליקסברג'נאות אפקה באפטר סקול
ממלכתיקעדאגוז80801417גליקסברג'נאות אפקה באפטר סקול
ממלכתירסב-אשכולרקיע4434657זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתירסב-אשכולשחק4434577זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתירסב-אשכולשמים4582737זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתירסב-אשכולזריחה4582657זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתירסב-אשכוללבנה5741117זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתירפעזורע4585137תוצרת הארץנחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתירפעפורח4585547תוצרת הארץנחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתירתר-אשכולתוכי5737335טירת צבינחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתירתר-אשכולנשר5737585טירת צבינחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתירתר-אשכולשקנאי5737825טירת צבינחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתירתר-אשכולחוגלה5737905טירת צבינחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתירתר-אשכולנץ5738655טירת צבינחלת יצחקאפטר סקול
ממלכתיפבנחל80808916רמות נפתלירמת החיילאפטר סקול
ממלכתירמבהוד57425125נמירובררמת החיילאפטר סקול
ממלכתירמבאדווה37106225נמירובררמת החיילאפטר סקול
ממלכתירפועלי כותרת45830725עולי הגרדוםרמת החיילאפטר סקול
ממלכתירפועונות45829925עולי הגרדוםרמת החיילאפטר סקול
ממלכתימגמור8081966שנירתל ברוךאפטר סקול
ממלכתימזאופיר17082916מרידור יעקבתל ברוך צפוןאפטר סקול
ממלכתימזענבר17090216מרידור יעקבתל ברוך צפוןאפטר סקול
ממלכתיקמזסיון80599416מרידור יעקבתל ברוך צפוןאפטר סקול
ממלכתירפלתבל45844816מרידור יעקבתל ברוך צפוןאפטר סקול
ממלכתיקעוחלום8080068גרופית-מבואגני צהלה, רמות צהלהאפטר סקול
ממלכתיקנהאוצר3339141זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתיסגחנוריות6376451רענןפלורנטיןאפטר סקול
ממלכתי דתיכזסער80720614הפלמ"חיד אליהואפטר סקול
ממלכתינזטבאר6242549בת ציוןיד אליהואפטר סקול
ממלכתיקסה-1ירקון80718031נגבהיד אליהואפטר סקול
ממלכתיוכוכב השחר80766910השחרנוה צדקאפטר סקול
ממלכתיוטל השחר80767710השחרנוה צדקאפטר סקול
ממלכתיואור השחר61715910השחרנוה צדקאפטר סקול
ממלכתירתך57238811אלחנן יצחקנוה צדקאפטר סקול
ממלכתירתךצוף42099211אלחנן יצחקנוה צדקאפטר סקול
ממלכתיגחסוס עץ80738823הנגריםפלורנטיןאפטר סקול
ממלכתיגחנדנדה80843623הנגריםפלורנטיןאפטר סקול
ממלכתיגחעלה ורד57426923הנגריםפלורנטיןאפטר סקול
ממלכתיסגחדגן5740611רענןפלורנטיןאפטר סקול
ממלכתימבחשמחה62423917ברנפלד שמעוןתל-חייםאפטר סקול
ממלכתימבחששון62422117ברנפלד שמעוןתל-חייםאפטר סקול
ממלכתיקנהנוף3683811זינגר בשביס יצחקנופי יםאפטר סקול
ממלכתירכוארן42116425בורלא יהודה'תכנית לארן
ממלכתירתםבננה17089416קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתירתםתות15927716קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתירתםהדרים35520616קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתירתםשקמים37019716קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתירתםחופש46397616קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתירתםחירות45819016קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתירתםדובדבן62480916קובנר אבאכוכב הצפוןארן
ממלכתיקפבדורה מי80507744בורלא יהודה'תכנית לארן
ממלכתיפבאיילה80849316רמות נפתלירמת החיילאתנחתא
ממלכתירידדורון44344072פנקס דוד צביהצפון החדש-סביבת ככר המדינהאתנחתא
ממלכתירידשי44343272פנקס דוד צביהצפון החדש-סביבת ככר המדינהאתנחתא
ממלכתירפי-אשכולרן4583647ברטונוב יהושערביביםאתנחתא
ממלכתירפי-אשכולריקוד4583727ברטונוב יהושערביביםאתנחתא
ממלכתירפי-אשכולצעד4583807ברטונוב יהושערביביםאתנחתא
ממלכתירפי-אשכולגלגול5341647ברטונוב יהושערביביםאתנחתא
ממלכתיגדהכיכר258דיזנגוףמרכזאתנחתא
ממלכתייזח-אשכולתפוח57392392החשמונאיםגני שרונהבצהרי היום
ממלכתייזח-אשכולאגס57388192החשמונאיםגני שרונהבצהרי היום
ממלכתייזח-אשכולתפוז57387392החשמונאיםגני שרונהבצהרי היום
ממלכתייזח-אשכולתות57393192החשמונאיםגני שרונהבצהרי היום
ממלכתייזח-אשכוללימון61725892החשמונאיםגני שרונהבצהרי היום
ממלכתייזח-אשכולפטל61724192החשמונאיםגני שרונהבצהרי היום
ממלכתיוגאפרסק6357554454גני שרונהבצהרי היום
ממלכתיוגמשמש6357484454גני שרונהבצהרי היום
ממלכתירשחנחל הירקון5180017אוסישקיןהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום
ממלכתירשחלשם8081887אוסישקיןהצפון הישן - החלק הצפוניבצהרי היום
ממלכתימחהצומח8074612בבליבבליבצהרי היום
ממלכתימחיהל5686672בבליבבליבצהרי היום
ממלכתימטילדי אור14878325בבליבבליבצהרי היום
ממלכתיקפאבר1171191שטינמן אליעזרבבליבצהרי היום
ממלכתיקפאדבש8073961שטינמן אליעזרבבליבצהרי היום
ממלכתירכהניצנים4173113שטינמן אליעזרבבליבצהרי היום
ממלכתירשנהשראה5323178דובנובגני שרונהבצהרי היום
ממלכתירשנתמונה5323098דובנובגני שרונהבצהרי היום
ממלכתיצההרדוף80778422עמיאלהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום
ממלכתיקכטאפרסמון33480547יהודה המכביהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום
ממלכתיקכטפומלית35442347יהודה המכביהצפון החדש - החלק הצפוניבצהרי היום
ממלכתינחט-אשכול פומבדיתאימית6244379פומבדיתאהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתינחט-אשכול פומבדיתאאשד6358549פומבדיתאהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתינחט-אשכול פומבדיתאנחשול6244119פומבדיתאהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתינחט-אשכול פומבדיתאמזח6358479פומבדיתאהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתינחט-אשכול פומבדיתאמעגן6243959פומבדיתאהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיפבו-אשכולטיולים61716722צייטליןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיפבו-אשכולפעמונים61717522צייטליןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיפבו-אשכולבשן61720922צייטליןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיפבו-אשכולאריאל61722522צייטליןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיפבו-אשכולהלל61721722צייטליןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיריחפזמון4435079ליליאןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיריחלחן4434999ליליאןהצפון החדש-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיפ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.אורן80785915שור משה פרופ'הצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתיריא-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.ציפורן44354917שור משה פרופ'הצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפז-אשכולקינמון45831522ליסיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפז-אשכוללימונית45822422ליסיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפז-אשכולקורנית51783922ליסיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפז-אשכולריחן51782122ליסיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפז-אשכולנענע51802722ליסיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפז-אשכולרוזמרין56868322ליסיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפמענן45845511חברה חדשההצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפמעננה45846311חברה חדשההצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפמנשיאים45847111חברה חדשההצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתירפמערפילים45848911חברה חדשההצפון החדש-סביבת ככר המדינהבצהרי היום
ממלכתיאהגן הצהוב80514310שפינוזההצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתיאהגן האדום80797410שפינוזההצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתירמזרמז11737410שלמה המלךהצפון הישן-החלק הדרומיבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיידידות45849722טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיאחוה45850522טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיפסגות44347322טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקייחדיו45876022טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיחברותא45877822טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיעמיתים45865322טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיצוותא51822522טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירפץ-טשרניחובסקיחברים51821722טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירתב-אשכולעופר5323746ד"ר צ'רטוק שמשוןנוה אביבים וסביבתהבצהרי היום
ממלכתירתב-אשכולעמית5322266ד"ר צ'רטוק שמשוןנוה אביבים וסביבתהבצהרי היום
ממלכתירתב-אשכולליבנה5682796ד"ר צ'רטוק שמשוןנוה אביבים וסביבתהבצהרי היום
ממלכתירתב-אשכולגיטרה5682616ד"ר צ'רטוק שמשוןנוה אביבים וסביבתהבצהרי היום
ממלכתירתב-אשכולפסנתר5355006ד"ר צ'רטוק שמשוןנוה אביבים וסביבתהבצהרי היום
ממלכתי דתיטזלביא8056061אלו מציאות-סמטתלב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתי דתיטזארי6173081אלו מציאות-סמטתלב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירסטצמרת45856235טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירסטרום45857035טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתירסטצבעוני21085635טשרניחובסקילב תל-אביבבצהרי היום
ממלכתיקסדמיתר8068518ד"ר צ'רטוק שמשוןנוה אביבים וסביבתהבצהרי היום
ממלכתיקפודקל80749528קיציס יוסףהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתיריטאצטרובל44302828אש שלוםהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתיריטבלוט44306928אש שלוםהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתירפבהדר4581667הדר יוסףהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתירפבפאר4581747הדר יוסףהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתירפבתפארת4581827הדר יוסףהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתירפבתהילה4581587הדר יוסףהדר-יוסףהאומץ להיות
ממלכתיחט"צ פז8056228נועםהאומץ להיות
ממלכתינחתירוש1487755הכנסת הגדולהבבליהכוכב הבא
ממלכתירשחרצית51791223המתנדבאפקההכוכב הבא
ממלכתירשדגנית51789623המתנדבאפקההכוכב הבא
ממלכתירשעירית61746423המתנדבאפקההכוכב הבא
ממלכתירנזעלווה5742366טולדנובבליהכוכב הבא
ממלכתילגחבצלת90048015פרסיץ שושנהגלילותהכוכב הבא
ממלכתיקפואקליפטוס33393028קיציס יוסףהדר-יוסףהכוכב הבא
ממלכתיקמט-אשכולשתיל15922818וילנסקי משההמשתלההכוכב הבא
ממלכתיקמט-אשכולפרדס17083718וילנסקי משההמשתלההכוכב הבא
ממלכתיקמט-אשכולחממה61734018וילנסקי משההמשתלההכוכב הבא
ממלכתיקמט-אשכולירק61733218וילנסקי משההמשתלההכוכב הבא
ממלכתיקזאמנון ותמר8075119לסר אוריהצפון החדש-החלק הדרומיהכוכב הבא
ממלכתיקזכרכום8075789לסר אוריהצפון החדש-החלק הדרומיהכוכב הבא
ממלכתייטחהעמק61740710קורדובההצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתייטחדותן61739910קורדובההצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתייטחגושן61742310קורדובההצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתייטחארזים61741510קורדובההצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתיקפזפרי הדר18267512קהילת סלוניקי'נאות אפקה אהכוכב הבא
ממלכתירשגכנף5181343רובין ראובן'נאות אפקה בהכוכב הבא
ממלכתיקטזניצן80559820אנדרסןנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתיקיענבל8063563מוריץ דניאלנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתיקימנדולינה8053413מוריץ דניאלנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתיקצהצליל8052262התנאיםנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתירלבאביבים3157475לויטן יצחקנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתירסורינה4434088יהודה הנשיאנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתירסזגשר44351515גייגרנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתירסזנווה44352315גייגרנוה אביבים וסביבתההכוכב הבא
ממלכתימזח-אשכול נווה שרתתפוזים62438737ולנברג ראולנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתימזח-אשכול נווה שרתאשכוליות62437937ולנברג ראולנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתימזח-אשכול נווה שרתלימונים62436137ולנברג ראולנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתימזח-אשכול נווה שרתאתרוגים62435337ולנברג ראולנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתימזח-אשכול נווה שרתקלמנטינות63658937ולנברג ראולנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתירמוטווס3347976פילדלפיהנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתירשדינשוף51781341אח"י דקרנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתירשרכפיר53229115קהילת קליבלנדנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתירשראדרת38255615קהילת קליבלנדנוה שרתהכוכב הבא
ממלכתיקיאחליל13871922דולצ'ין אריהנופי יםהכוכב הבא
ממלכתיקיאשיר15924422דולצ'ין אריהנופי יםהכוכב הבא
ממלכתירשטגלים5177713אקסלרוד נתןנופי יםהכוכב הבא
ממלכתירשטצבי ים5177973אקסלרוד נתןנופי יםהכוכב הבא
ממלכתירשטכוכב ים3148493אקסלרוד נתןנופי יםהכוכב הבא
ממלכתיצצהלה8083113אבישיצהלההכוכב הבא
ממלכתילטעופרים8082048אביגורצוקי אביבהכוכב הבא
ממלכתירלטאננס33394818מוקדי משהצוקי אביבהכוכב הבא
ממלכתירתס-אשכולאמיר56814713רוזנבלום יאירצוקי אביבהכוכב הבא
ממלכתירתס-אשכולברית56815413רוזנבלום יאירצוקי אביבהכוכב הבא
ממלכתירתס-אשכולגזית56818813רוזנבלום יאירצוקי אביבהכוכב הבא
ממלכתירתס-אשכולהדסים56821213רוזנבלום יאירצוקי אביבהכוכב הבא
ממלכתיצזרביבים1826423גובר רבקהרביביםהכוכב הבא
ממלכתיפהאלמוגן80805515גרונר דב'רמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתירסגתשרי80606717בית צורי אליהו'רמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתירסדתמוז8084694ברון עקיבארמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתירסהאלול8084774ברון עקיבא'רמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתי דתיפאותזמורת57812015כפר יונהרמת-אביבהכוכב הבא
ממלכתיכתפוז1894803פן אלכסנדרתל ברוך צפוןהכוכב הבא
ממלכתיכשקדיה1894563פן אלכסנדרתל ברוך צפוןהכוכב הבא
ממלכתירמגניסן80605917בית צורי אליהו'רמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתיכואספרגוס80844418למדן יצחק'נאות אפקה בהכוכב הבא
ממלכתיכואצבעונית57412918למדן יצחק'נאות אפקה בהכוכב הבא
ממלכתירו-אשכולירקרק368662221דיזנגוףהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתירו-אשכולשני368688221דיזנגוףהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתירו-אשכולתכול368696221דיזנגוףהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתירו-אשכולשנהב368670221דיזנגוףהצפון הישן - החלק הצפוניהכוכב הבא
ממלכתיפהבוסתן80852715גרונר דב'רמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתירסגאסף31483117בית צורי אליהו'רמת אביב גהכוכב הבא
ממלכתיקפחרוב8074203גלוסקיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינההכוכב הבא
ממלכתיקפעינב8074043גלוסקיןהצפון החדש-סביבת ככר המדינההכוכב הבא
ממלכתירפחברושים4583239גרונימןרמת-אביבהכוכב הבא
ממלכתירפחאורנים4583319גרונימןרמת-אביבהכוכב הבא
ממלכתירפחתמרים4583499גרונימןרמת-אביבהכוכב הבא
ממלכתיכגתומר8082207למדן יצחק'נאות אפקה בהכוכב הבא
ממלכתיכגדקלה8082127למדן יצחק'נאות אפקה בהכוכב הבא
ממלכתיצבצב80832910רפידיםמעוז אביבהמשכיל
ממלכתיצבפיקוס15921010רפידיםמעוז אביבהמשכיל
ממלכתיקפגפלפלון80817012עמריתל ברוךהמשכיל
ממלכתיקפגצאלון80815412עמריתל ברוךהמשכיל
ממלכתירנטעוגב44304424וילנסקי משההמשתלההמשכיל
ממלכתירנטנבל44303624וילנסקי משההמשתלההמשכיל
ממלכתירנטחצוצרה44305124וילנסקי משההמשתלההמשכיל
ממלכתינוחאלמוגים6503417בשביס זינגר 7 א'צפוןהמשכיל
ממלכתינוחצדפים6503587בשביס זינגר 7 א'צפוןהמשכיל
ממלכתיחט"צ בלוךעח180664619בצרוןביצרון ורמת ישראלהפיל' מס' כיתות - 2
ממלכתיקפדגפן80604258שלונסקי אברהם'נאות אפקה אויצו
ממלכתיקכסינדרלה38258017ההשכלה-שדרותביצרון ורמת ישראלויצו
ממלכתיקכעמי ותמי38259817ההשכלה-שדרותביצרון ורמת ישראלויצו
ממלכתיקכשלגיה38264817ההשכלה-שדרותביצרון ורמת ישראלויצו
ממלכתיקכהנסיך הקטן38256417ההשכלה-שדרותביצרון ורמת ישראלויצו
ממלכתיכטבשמת8075376צירלסוןהצפון החדש - החלק הצפוניויצו
ממלכתיכטשושן8075526צירלסוןהצפון החדש - החלק הצפוניויצו
ממלכתיכטאיריס3158126צירלסוןהצפון החדש - החלק הצפוניויצו
ממלכתילב-אשכולשורש35441595ארלוזורובהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו
ממלכתילב-אשכולפרי35440795ארלוזורובהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו
ממלכתילב-אשכולפרח35439995ארלוזורובהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו
ממלכתילב-אשכולעלה35438195ארלוזורובהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו
ממלכתילב-אשכולגבעול35437395ארלוזורובהצפון החדש-סביבת ככר המדינהויצו
ממלכתינהברקן8079257יוצ"ר-שדרותהצפון הישן - החלק הצפוניויצו
ממלכתיהסלסלי כסף80769312נצח ישראלהצפון הישן-החלק הדרומיויצו
ממלכתיהפעמוני גשם19710312נצח ישראלהצפון הישן-החלק הדרומיויצו
ממלכתי דתיראציפורי8069843נגבהיד אליהוויצו
ממלכתיקצאילנות24837712פרזוןיד אליהוויצו
ממלכתיקצסביונים45881012פרזוןיד אליהוויצו
ממלכתירגגוונים8071983נגבהיד אליהוויצו
ממלכתיקנאסנפיר9007537בנימיני אהרוןנחלת יצחקויצו
ממלכתיקנאדוגית8062657בנימיני אהרוןנחלת יצחקויצו
ממלכתיקסגימה8057625ילקוט הרועיםנחלת יצחקויצו
ממלכתיקפהפלג80603426אחימאיר אבא'רמת אביב גויצו
ממלכתיקסזהצבי2349635הצבירמת הטייסיםויצו
ממלכתילאתו8065132בורלא יהודה'תכנית לויצו
ממלכתיקפבאורגן80508544בורלא יהודה'תכנית לויצו
ממלכתירגאביב8069503נגבהיד אליהוויצו
ממלכתיעהכנרת80669519בצרוןביצרון ורמת ישראלויצו
ממלכתיקפט-1אלמוג8071232החצבביצרון ורמת ישראלויצו
ממלכתירגשניר8069683נגבהיד אליהוויצו
ממלכתירץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.לימון(למון)53223431ארליךצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני
ממלכתירץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.דבש(עסל)52460331ארליךצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני
ממלכתירץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.שמש(שמס)46400831ארליךצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני
ממלכתירץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.שמיים(סמאא)51812631ארליךצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני
ממלכתירץ-דו לשוני-בשנת תשפ"א כיתת נור תעתיק את מיקומה.נור57813831ארליךצהלון ושיכוני חסכוןיד ביד דו לשוני
ממלכתימוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.החתול במגפיים63573031פסטלוציצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתיכזח-בשנת תשפ"א הגן יעתיק את מיקומובלון57416087מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתידגל8064225רובינשטין יצחק(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתיקצדזהרון80509318רובינשטין יצחק(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתירנגאפיק3370143נרדור(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתירנגטורקיז3370223נרדור(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתידשונית8068445רובינשטין יצחק(יפו ד' (גבעת התמריםיובל בגן
ממלכתיקחהר ציון80660411איתן-סמטתהתקוהיובל בגן
ממלכתיקחהר כרכום80661211איתן-סמטתהתקוהיובל בגן
ממלכתיקנזהר חרמון80703211איתן-סמטתהתקוהיובל בגן
ממלכתי דתיסיחהודיה5799616התשעים ושלושיד אליהויובל בגן
ממלכתיליחשורק5799466התשעים ושלושיד אליהויובל בגן
ממלכתי דתירמט2גליל17368216אריסטויפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתימצדף8064063מייזל זלמןיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתימריף8064303מייזל זלמןיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
מ"מ ערביקלגקונכיה90069616אריסטויפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתירנחתכלת8063803עיריתיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתירנחים8068363עיריתיפו ג' ונוה גולןיובל בגן
ממלכתי דתיקסהר כנען80730535לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתי דתיקסהר צורים80731335לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתיסגהר סיני90062110מקראי קדשכפיריובל בגן
ממלכתיסזהר שיפון15954136אלנקווהכפיריובל בגן
ממלכתיסזהר יהונתן15953336אלנקווהכפיריובל בגן
ממלכתיסחהר ירושלים80842891בושםלבנה,ידידיהיובל בגן
ממלכתיקצוהר שגב8070163בירניתלבנה,ידידיהיובל בגן
ממלכתיקצוהר בשמת8086913בירניתלבנה,ידידיהיובל בגן
ממלכתי דתיג-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.צוק2349551נחל שורקמכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן
ממלכתי דתירה-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מקומו.יפה נוף4218347נחל שורקמכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן
מ"מ ערבינאכוכב הים8064482חבר הלאומיםמכללת יפו תל אביב ודקריובל בגן
ממלכתי דתירפהמנגו57422831ששת הימים-שדרותנוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן
ממלכתירפדרענן45820831ששת הימיםנוה אליעזר וכפר שלם מזרחיובל בגן
ממלכתי דתיקטהר זיו8082955נשרי צבינוה ברבור, כפר שלם מערביובל בגן
ממלכתי דתירד-2הר כביר90077993מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתי דתירד-2הר ארגמן90076193מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקמוהר אודם80628164מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקמוהר רביד80627364מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקסוהר כרמל80577052מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקסוהר ארבל90072052מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקעח-1הר תבור80835216מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקעח-1הר נבו80568916מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקצזהר הארי248385108מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתיקצזהר שלמה314864108מעפילי אגוזנוה חןיובל בגן
ממלכתי דתימגח-2אמיר62434646שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתי דתימגח-2זמורה62433846שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתי דתירשקכרמל53227533שקדנוה עופריובל בגן
ממלכתילחרעות9004987צונץנוה עופריובל בגן
ממלכתילחאוריין8059607צונץנוה עופריובל בגן
ממלכתימגח-אשכול נווה עופרגרופית62432046שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתימגח-אשכול נווה עופרנצר62429646שז"ר זלמןנוה עופריובל בגן
ממלכתי דתיר-2הר מוריה80699220הרצפלד אברהםניר אביביובל בגן
ממלכתיר-1הר גלבוע80700820הרצפלד אברהםניר אביביובל בגן
ממלכתי דתיעאתאנה80672911אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתי דתיעארימון80671111אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתייחמסיק63572211אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתייחזית18270911אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתימוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.הענק וגנו62481731פסטלוציצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתימוח-בשנת תשפ"א הגן צפוי להעתיק את מיקומו.אפון הפלא62482531פסטלוציצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתירתגידע53225911מעפילי סלואדורצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתירתגירון80834511מעפילי סלואדורצהלון ושיכוני חסכוןיובל בגן
ממלכתינהרובע5740794רבי פנחסצפון יפויובל בגן
ממלכתיריוהמזח44342411מגן אברהםצפון יפויובל בגן
ממלכתיריוהדיג51809211מגן אברהםצפון יפויובל בגן
ממלכתי דתיקלד-2חושן45839811בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתיקנחספיר8057217רינגלבלוםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתיקנחאודם8057397רינגלבלוםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתיקנחחדוה5333807רינגלבלוםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתירפ-2פרג44299617הותיקיםקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקלדברקת80630711בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקלדטופז80632311בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקלדנוי80620811בורמהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקמדבדולח8062579קמינסקהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתיקמדשוהם8061669קמינסקהקרית שלוםיובל בגן
ממלכתי דתינגט-2חמה80563034בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממלכתי דתינגט-2מאדים62427034בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממלכתי דתיקלהניצוץ26657733התיבוניםשפיראיובל בגן
ממלכתיכב-1כוכב הצפון8082463אבודרהםשפיראיובל בגן
ממלכתינגט-אשכולנגה62428834בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממלכתינגט-אשכולכוכב80827934בעל העקידהשפיראיובל בגן
ממ"דקצד-2עץ הדעת46132718רובינשטיין יצחקיובל בגן
ממלכתינאפנינה8051352חבר לאומיםיובל בגן
ממלכתי דתיחט"צ הבעש"טסא80728935לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתי דתיחט"צ הבעש"טסא80729735לובטקין צביהכפיריובל בגן
ממלכתידודרורים64970711סמטת איתן 11דרוםיובל בגן
ממלכתינגטאוריון34אשכול שפירא, בעל העקידה 34דרוםיובל בגן
ממלכתייוטמטע64971570התקוהיובל בגן
יחעץ השדה64972311אוריםעזרא והארגזיםיובל בגן
ממלכתירסאשדה4588366ברון עקיבא'רמת אביב גמדעים ויהדות
ממלכתירסדפנה4399506ברון עקיבא'רמת אביב גמדעים ויהדות
ממלכתירסאאילן4399686ברון עקיבא'רמת אביב גמדעים ויהדות
ממלכתירסאניר4588446ברון עקיבא'רמת אביב גמדעים ויהדות
ממ"דדטביכורים6499134עקיבא ברון 4רמת אביב גמדעים ויהדות
ממלכתיצדקשת80639813הרטגלסרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתיצדפעמון11739013הרטגלסרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתיקנגנופים33523215קרני יהודהרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתיקנגשמש36840715קרני יהודהרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתירךרון57408715כפר יונהרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתירךזמר57409515כפר יונהרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתירךנגינה57413715כפר יונהרמת-אביבמרכז קהילתי רמ"א
ממלכתירשפ-אשכולעפיפון5325644בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולכדור5325314בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולקוביות5325494בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולמחבואים5325564בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולתופסת5325724בבליבבליניצני יובל
ממלכתירשפ-אשכולצבעים5686914בבליבבליניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולאגדות170886193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולשירים316158193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולסיפורים334581193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולמילים439992193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולאותיות439976193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולצלילים439984193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולמנגינות458794193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולחרוזים458786193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירמד-אשכולתווים518548193בן יהודההצפון הישן - החלק הצפוניניצני יובל
ממלכתירתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.עדי80790924לוי יצחקהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר
ממלכתירתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.אמבר80789124לוי יצחקהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר
ממלכתירתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.יהלום80787524לוי יצחקהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר
ממלכתירתנ-בשנת תשפ"ב הגן צפוי להעתיק את מיקומו.רביד80786724לוי יצחקהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת דנבר
ממלכתיכדדליה807560316דיזנגוףהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת הצג
ממלכתיקצהיובל8052182התנאיםנוה אביבים וסביבתהעמותת ילדודס
ממלכתיכדלוטם807594316דיזנגוףהצפון הישן - החלק הצפוניעמותת כד
ממלכתילאקרן8050692בורלא יהודה'תכנית לעמותת לימור
ממלכתילאסול8068932בורלא יהודה'תכנית לעמותת לימור
ממלכתיטתלתן64964025העבודה 25מרכזעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםחצב80530925העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםרקפת80532525העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםכלנית80531725העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםהדס80528325העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםסביון11738225העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםנרקיס80533325העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיט-אשכול-בשנת תשפ"א האשכול יתארח בביה"ס ביכוריםלילך80529125העבודהגני שרונהעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאביבית33524029מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאביר33525729מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאשל31582029מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאורים33526529מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאביב35722829מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאבן חן35723629מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאדמוני80762829מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתיס-אשכולאמירים37016329מלצ'טלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתירלפלא44348138העבודהלב תל-אביבעמותת מקהלת
ממלכתי דתיפגגילה4434164שמעוני דודרמת-אביבצהרוני אביב
ממלכתי דתיקסט-2מגל80743825בבליבבליצהרוני אביב
ממלכתי דתיפד-2תמר8078266קיציס יוסףהדר-יוסףצהרוני אביב
ממלכתיפד-1פרח עציץ8078346קיציס יוסףהדר-יוסףצהרוני אביב
ממלכתי דתיקצא2חרוז לא נפתח33522410זיו רבקההצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב
ממלכתי דתייחחעומר5741787יוצ"ר-שדרותהצפון הישן - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתי דתיקע-2מטר23494895דיין משהיד אליהוצהרוני אביב
ממלכתי דתיקע-2טל23493095דיין משהיד אליהוצהרוני אביב
ממלכתי דתיכהמפל8057053טירת צבינחלת יצחקצהרוני אביב
ממלכתי דתיכהמעיין8057473טירת צבינחלת יצחקצהרוני אביב
ממלכתיריגפיסגה4429218אלוני ניסים עובר לדוש קריאל 6צמרות איילוןצהרוני אביב
ממלכתיריגמרום4429138אלוני ניסים עובר לדוש קריאל 6צמרות איילוןצהרוני אביב
ממלכתיריגצמרות6358138אלוני ניסים עובר לדוש קריאל 6צמרות איילוןצהרוני אביב
ממלכתיקיחתבור80658880דיין משה-דרךתל-חייםצהרוני אביב
ממלכתי דתיעגח-2נועם6373634נהרדעאהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב
ממלכתי דתיעגח-2אחדות6373554נהרדעאהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב
ממלכתי דתיעגח-2יהב6373714נהרדעאהצפון החדש-החלק הדרומיצהרוני אביב
ממלכתיאגמיתרים6496084נהרדעא מרכזצהרוני אביב
ממלכתי דתיסחא-2נחלה63664710בובליקהצפון החדש - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתי דתיסחא-2חריש63663910בובליקהצפון החדש - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתיסחאקטיף63659710בובליקהצפון החדש - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתיסחאנבט63660510בובליקהצפון החדש - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתיסחאנטיעות63661310בובליקהצפון החדש - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתיסחאאלומה63662110בובליקהצפון החדש - החלק הצפוניצהרוני אביב
ממלכתירשז-אשכולמכחול51778925המערכהיד אליהוקידס אנד פאן
ממלכתירשז-אשכולמניפה51810025המערכהיד אליהוקידס אנד פאן
ממלכתירשז-אשכולזיו53262225המערכהיד אליהוקידס אנד פאן
ממלכתירשז-אשכוליערה53263025המערכהיד אליהוקידס אנד פאן
ממלכתירשז-אשכולצבעי הקשת45882825המערכהיד אליהוקידס אנד פאן