מחלקת שכר

מחלקת שכר נותנת שירות לעובדים המועסקים באמצעות החברה ובכך מאפשרת לבתי הספר ולשאר מוסדות החינוך להפעיל פרוייקטים נוספים במערכת החינוך של העיר תל אביב יפו. בכל שנה מועסקים בחברה כ 4500 עובדים.

 

תהליך קליטת עובד:

 1. בית הספר ימלא עבור המועמד לעבודה דף במערכת הסימולציה. הגישה למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר מצויה אצל כל אחד ממנהלי בתיה"ס
 2. המועמד לעבודה מקבל מהחברה הודעה בדוא"ל ובמסרון עם קישור למערכת קליטת עובדים.
 3. המועמד לעבודה ימלא את כל הפרטים הנחוצים ויצרף את המסמכים הנחוצים: צילום תעודת זהות, אסמכתא לפרטי חשבון בנק ואישור משטרה על העדר עברות מין (לגברים).
 4. לאחר מילוי כל הפרטים ובדיקתם, ישלח אל העובד הסכם העסקה והודעת מעסיק על תנאי העסקתו.

 

לאחר הקליטה השכר משולם בחברה ישירות לחשבון הבנק של העובד עד ל 9 בכל חודש בגין החודש שקדם.

 1. תשלום השכר מותנה בהגשת דו"ח שעות לחברה, חתום בידי העובד ומנהל בית הספר או מנהל הפרויקט.
 2. ככל שיש לעובד הכנסה נוספת עליו למלא  הצהרה בטופס 101 ולהמציא טופס תיאום מס מרשות המיסים.
 3. ניתן לבצע תיאום מס באמצעות אתר אינטרנט שזו כתובתו-  https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx?cur=1
 4. תיאום המס תקף לשנת מס אחת בלבד ויש לחדשו בכל שנת מס מחדש. ככל שלא יוצג לחברה תיאום מס לשנת המס החדשה, החברה מחויבת לבצע קיזוז משכר העובד בגין מס ההכנסה בשיעור המקסימלי הקבוע בחוק.
 5. צפייה בתלושי שכר וטפסי 106 מתאפשרת בצורה מקוונת באתר https://tlush.malam-payroll.com/tlush/new_login?1.  הכניסה לאתר באמצעות מספר הזהות של העובד וסיסמה שקיבל בתלוש השכר. ניתן לשחזר סיסמה באמצעות חשבות השכר בחברה.
 6. קבלת קהל- בשל שגרת הקורונה החברה אינה מקיימת בשלב זה קבלת קהל פרונטלית.
 7. בכל שאלה העולה בענייני שכר יש לפנות במייל באמצעות לשונית 'צור קשר' באתר אשר בה תפריט מובנה לשאלות העולות בענייני שכר.

קבצים ומסמכים

טופס 101