מחלקת שכר

מחלקת שכר נותנת שירות לעובדים המועסקים באמצעות החברה ובכך מאפשרת לבתי הספר ולשאר מוסדות החינוך להפעיל פרוייקטים נוספים במערכת החינוך של העיר תל אביב יפו. בכל שנה מועסקים בחברה כ 4500 עובדים.

 1. ימים ושעות קבלת קהל:
  שני       12:00-16:30
  שלישי   9:00-12:00
  רביעי    12:00-16:30
  חמישי   9:00-12:00
  בימים 1 – 8  בכל חודש, בעת הכנת משכורות, לא תתאפשר קבלת קהל
 2. תהליך קליטת עובד:
  1. בית הספר מעביר לחברה טופס שיבוץ מלא (מתוך אוגדן הנהלים – לצרף טופס שיבוץ והנחיות למילוי טופס שיבוץ)
  2. מחלקת השכר יוצרת קשר עם העובד ומזמינה אותו לקליטה בחברה.
  3. מסמכים שצריך להביא לצורך קליטה:
   1. תעודת זהות או דרכון
   2. אישור על פירטי בנק (אפשר להביא המחאה מבוטלת או עכל מסמל רשמי ובו מפורטים פרטי החשבון)
   3. גברים נדרשים להציג אישור משטרה על העדר רישום על עבירות
   4. עם הגיעך לחברה תתבקש למלא טופס פרטים אישיים וטופס 101.
   5. לאחר מילוי הטפסים תתקבל אצל אחת מחשבות השכר לצורך עדכון הפרטים במערכת וחתימה על הסכם העסקה.
 3. השכר משולם בחברה ישירות לחשבון הבנק של העובד עד ל 9 לכל חודש בגין החודש שקדם.
 4. תשלום השכר מותנה בהגשת דו"ח שעות לחברה, חתום בידי העובד ומנהל בית הספר או מנהל הפרוייקט.
 5. אם יש לך הכנסה נוספת עליה הצהרת בטופס 101, עליך להביא טופס תיאום מס מרשות המיסים. ניתן לבצע תיאום מס באינטרנט https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx?cur=1
 6. תיאום המס תקף לשנת מס אחת בלבד ויש לחדשו בכל שנת מס מחדש. אם לא יוצג לנו תיאום מס לשנת המס החדשה, החברה תקזז משכר העובד את מס ההכנסה בשיעור המקסימלי הקבוע בחוק.
 7. צפייה בתלושי שכר וטפסי 106 מתאפשרת בצורה מקוונת באתר https://payroll.malam.com/1377. הכניסה לאתר באמצעות מספר הזהות של העובד וסיסמה שקיבל בתלוש השכר. ניתן לשחזר סיסמה באמצעות חשבות השכר בחברה.
 8. נשמח לסייע בכל שאלה. ניתן להעביר פניות ושאלות באמצעות המייל: zohar@yuvalchi.co.il

קבצים ומסמכים

טופס 101