תוכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" תשפ"א – עקרונות והנחיות לתכנון

מנהלים יקרים שלום רב,

בשנה"ל תשפ"א הקצה משרד החינוך לבתי הספר היסודיים  תוספת שעות ותקציב ייעודי להעשרה עבור פרויקט "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים"

בקישור שלפניכם מובאים עיקרי התוכנית אופן תקצובה לרבות מודל הפעלתה.

https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/education-assistants-primary-school.aspx

היבטים שיש להתייחס אליהם בתכנון התקציב של פרויקט 'עוזרי חינוך' ורישומו

פרויקט 'עוזרי חינוך' יתוכנן וינוהל באמצעות מערכת הסימולציה המוכרת לכם אשר תפתח בראשית השבוע הבא.

לתוכנית שלושה רכיבים עיקריים שלגבי כל אחד מהם יפתח סמל פרויקט נפרד בסימולציה:

432- העסקת עוזרי חינוך

433- העסקת רכז ל תוכנית

434- תקציב העשרה

התכנית כוללת העסקה של עוזרי חינוך בהיקף של 12.5 שעות שבועיות לכל כיתת אם מכיתות ג' ו ד'. בנוסף, יועסק רכז לתוכנית בהיקף של 7.5 שעות שבועיות.

שכר העבודה בפרוייקט הנו שכר שעתי אפקטיבי של 75 ₪ ברוטו לעובד. ניתן להעסיק בפרוייקט גם חברות בעלות שעתית של 105 ₪ לשעה כולל מע"מ. ניתן להעסיק בפרוייקט עובדים בחשבונית בעלות שעתית של עד 98 ₪ לשעה.

 • במערכת הסימולציה נפתח לכל בי"ס תקציב מיוחד שמספרו  432 שבאמצעותו הוא משבץ את 'עוזרי החינוך' בלבד.
 • כמו כן, נפתח תקציב מיוחד נוסף שמספרו  433 שישמש לשיבוץ הרכז הבית ספרי בלבד.
 • שיבוץ עוזרי החינוך הוא לתקופת שנה"ל תשפ"א 1/9/20 ועד 30/6/21.
 • ניתן לחלק את השעות על פי שיקול הדעת של מנהל ביה"ס ועד לסכום מצטבר של 12.5 ש"ש לכל כיתת אם.
 • יש למלא במערכת הסימולציה את פירטי המורים ובכלל זה טלפון נייד וכתובת דוא"ל.
 • עוזרי חינוך שפרטיהם קיימים במערכת יקלטו לעבודה וישלח אליהם חוזה העסקה לשנה"ל תשפ"א.
 • עוזרי חינוך חדשים יקבלו מאיתנו קישור שבאמצעותו יוכלו להעביר את כל המסמכים הנדרשים לקליטתם בחברה ולאחר שיעבירו את המסמכים הם יקלטו לעבודה בחברה.
 • כתובת אתר האינטרנט של מערכת הסימולציה הוא https://yuval-chinuch.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%9e%d7%a9-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-2020/
 • הוראות מלאות ומדריך למשתמש בסימולציה נמצאים בקישור המופיע לעיל.

לכל כיתת אם מכיתות ג' וד' יוקצה תקציב העשרה בגובה של 100 ₪ ליום לכיתה

מאחר ותקציב העשרה כולל בתוכו גם רכישת חומרים וציוד וגם רכישת פעילויות מספקי תוכן ישנן שתי דרכים לביצוע ורישום תקציב זה כפי שיפורט להלן.

אפשרות א'- רכישת חומרים וציוד מכל סוג שהוא ו/או רכישת פעילות מספק תוכן עד 7 מפגשים בשנה ישולמו ישירות על ידי בית הספר. וירשמו בכרטסת הנהלת החשבונות בסעיף 'העשרה קורונה'

אפשרות ב'- רכישת שירותים ממפעיל אשר מתוכנן ליותר מ-7   מפגשים בשנה ישולם ע"י יובל חינוך בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות מול הספק מול יובל חינוך

בעת תכנון הסימולציה של תקציב העשרה שמספרו 434 יש להתייחס לרכיב 'ספק' הן עבור ספקי ציוד וחומרים והן עבור ספקי תוכן

תשלומים בגין חומרים ציוד וספקי תוכן עד 7  מפגשים יש לרשום בתכנת הנהלת החשבונות בסעיף ייעודי שכותרתו 'העשרה קורונה'.

לצורך סיוע בגיוס עוזרי חינוך פורסם בימים האחרונים במשותף עם מחלקת הגיל בעירייה קול קורא לגיוס עוזרי חינוך.

ניתנה אפשרות למדריכי תל"ן ולאנשים נוספים להעלות את פרטיהם לרשימה כוללת אותה תוכלו לראות בקישור להלן וממנה תוכלו לאתר אנשים העשויים לענות על הדרישות שלכם.

כתובת הרשימה  הפתוחה לעיונכם  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-lJgvSvGCGxHnHIZ89ANiveMGu7wiReSjO_MdWMav7k/edit?usp=sharing

 • התמיכה במערכת הסימולציה ניתנת על ידי איציק סיניאנסקי  itziks@yuvalchi.co.il 03-6211916
 • בכל שאלה מוזמנים לפנות אלינו באמצעות לשונית צור קשר באתר ונחזור בהקדם.