תיאום מס לשנת 2024

עובדים המועסקים במקום עבודה נוסף צריכים לבצע תיאום מס על מנת שלא יגבה מהם מס הכנסה בשיעור מירבי

ניתן לבצע את תיאום המס באתר רשות המיסים https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online

עובד שלא מקבל את נקודות הזיכוי שלו באמצעות שכרו ביובל חינוך יכול לבצע גם תיאום דמי ביטוח לאומי בכתובת https://www.btl.gov.il/Insurance/Teum/Pages/default.aspx