אפיון החברה ויעדיה

אפיונה המרכזי של חברת יובל חינוך הוא היותה חברה העובדת בערוצים רבים, שונים ומגוונים של ממשקי עבודה, אשר מייצגים קהלים שונים המשמשים כלקוחותיה.

הממשק הראשי של החברה  הוא הממשק עם מינהל החינוך שבעיריית תל-אביב-יפו על מגוון מחלקותיו- המקצועיות והגילאיות. ממשק זה מציב בפני החברה בכל שנה את יעדיו ובוחן את תפקודה אל מולם. במסגרת עניינים זו שוקדת החברה כל העת על פיתוח תהליכי עבודה מקצועיים ואיכותיים כאלה  אשר יוכלו לתמוך באופן הטוב ביותר במשימותיה המקצועיות אל מול הממשקים השונים וקהליהם, לשביעות רצונם המלאה.

מכאן גם נגזר ייעודה של החברה המחויבת כחברה כלכלית לאיזון תקציבי מוקפד מהצד האחד ולמתן שירות איכותי גבוה כמצופה ממנה מהצד האחר. לאורך שנות קיומה התפתחה החברה וקיבלה על עצמה פרוייקטים רבים אשר סייעו במידה משמעותית לקובעי המדיניות  במנהל החינוך שבעיריית תל-אביב-יפו לקיים את חזונם החינוכי עבור תושבי העיר וילדיהם במסגרות החינוכיות השונות.

גם השנה, ניתן לצפות בגידול משמעותי נוסף בהיקף פעילות החברה, הבא לידי ביטוי בתחום האחריות המקצועית אותו קבלה על עצמה, לעניין הפיקוח והלווי על הפעלת צהרונים בעיר בגני הילדים ובבתי הספר. מדובר בפיקוח כולל על כ- 650 מסגרות, כמו גם בהכנסת תחום תוכן מהותי לניהול וארגון חינוכי בו לא התנסתה החברה עד כה.

החברה שואפת להמשיך להתפתח ולהתקדם  ולקחת על עצמה אתגרים רבים אשר יקדמו את החינוך בעיר לרווחתם המלאה של תושביה.