בית הספר של החופש הגדול יולי 2020

תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" , פועלת במערכת החינוך מזה שש שנים, כאשר השנה (תשפ) תורחב ותופעל גם בגני הילדים. רכזנו עבורכם את השאלות המרכזיות עם תשובות עליהן מתוך מחשבה שכך נוכל לסייע בידיכם בשלבי ההערכות השונים.

אנשי הקשר ביובל חינוך להסברים נוספים עבורכם ולסיוע פרטני לכל אחד מכם לרבות במילוי הסימולטור:

מיקו אשכנזי- 050-5672914 

miko@yuvalchi.co.il

יצחק סינאנסקי- 052-6151996

itziks@yuvalchi.co.il

שאלות ותשובות

 • לתלמידי גני הילדים ולתלמידי בתי הספר בכיתות א-ד
 • מסיום שנת הלימודים, במהלך יולי-אוגוסט, למשך 27 ימים, בין השעות 8:00-13:00, כל זאת, בכפוף להנחיות ומגבלות משרד הבריאות לאור התפרצות נגיף הקורונה.
 • התקציב נקבע לפי מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית עפ"י המפתח הבא :

1,023.90 ₪ לתלמיד בכיתה רגילה ו 3,342.75 ₪ לתלמיד בכיתת חינוך מיוחד.

 • בחינוך רגיל כל 28 תלמידים מרכיבים כתה
 • בחינוך המיוחד כל 8 תלמידים מרכיבים לכיתה
 • ניתן לנייד (להעביר בין שני סעיפים) עד 10% מתקציב ההדרכה לתקציב ההעשרה ולהיפך.
 • כן, אולם מדובר בתקציבים קשיחים שאין צורך לחשב אותם והמפורטים כאן:
  • בבית הספר- ימונה רכז לתוכנית
  • בבית ספר בו משתתפים 150 תלמידים ומעלה ימונה סגן לרכז התוכנית
  • לכל כיתה (עבור כל 28 תלמידים) יוקצה סכום של 385.50 ש"ח עבור הוצאות מיגון וניקיון.
 • לכל כתה (28 תלמידים) יוקצה מדריך בהיקף של 6 שעות ביום.
 • אפשרות א' – מורה או מצוות בית הספר /בית ספר אחר, בעל/ת תעודת הוראה, מורה שסיימה לפחות 80% מדרישות התואר, בשכבות ג-ד ניתן לשבץ מורים למחצית התקופה ולמחצית השנייה ניתן לשבץ מורים אחריםאפשרות ב' – מדריכ.ה מוסמכ.ת בעל/ת ניסיון בעבודה עם נוער, סטודנטית להוראה/ מדריכה מתוך מאגר תוכניות העשרה כמו קרב, מיל"ת/מדריכה מוסמכת מתחום הספורט. בליווי מד"צית – מדריכה מסייעת צעירה, בוגרת כיתות י-יב, שהשתתפה בקורס הדרכה של משרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער/ארגון נוער
 • כן, מורים אלה שישובצו לתוכנית יקבלו שכר נפרד בגין עבודתם בתוכנית.
 • רכז  ישתכר 75 ₪ ברוטו לשעה עבור עבודתו: 15,300 ₪ ברוטו לכל התקופה. מורה או סטודנט להוראה ישתכר 75 ₪ ברוטו לשעה עבור עבודתו: 12,150 ₪ ברוטו לכל התקופה. מדריך מוסמך ישתכר 50 ₪ ברוטו לשעה עבור עבודתו: 8,100 ₪ ברוטו לכל התקופה. מד"צ ישתכר עפ"י טבלת שכר המינימום לבני נוער (עד 25.43 ₪ לשעה)
 • התקציב עבור העשרה הינו התקציב הנותר לאחר תשלום השכר למדריכים.
 • ניתן לפנות לביצוע פעולות העשרה למורים מבית הספר בתחומי דעת שונים (לדוגמא מורי אמנות בבית הספר) המקבלים שכר או לפנות לספקי תוכן  הנותנים חוגים ומקבלים תמורה באמצעות חשבוניות.
 • את תקציב הפרויקט ניתן לתכנן באמצעות סימולטור המרכז ומחשב את כלל עלויות הפרויקט.
 • יש לשים לב לכלל ההנחיות למילוי הסימולטור הכתובות בסימולטור עצמו.מספר דגשים:
  1. בתוך הסימולטור יש למלא את פרטי כל המורים והמדריכים המשתתפים בתוכנית וכן את פרטי כלל ספקי ההעשרה שיועסקו בתוכנית במקום הרלוונטי.
  2. הוצאות או מקבלי שכר/חשבוניות שלא ירשמו בסימולטור בשלב התכנון לא יוכלו לקבל תשלום.

  יש להעביר אלינו לאישור את כלל התכנון של התוכנית בסימולטור, עד ליום 7/7/2020, לכתובת המייל ITZIKS@YUVALCHI.CO.IL

 • לאחר אישור תכנון הסימולטור על ידי יובל חינוך יועבר אישור לביצוע לרכז התוכנית ויתחיל שלב קליטת כוח האדם בתוכנית.
 • מורי יובל חינוך (גם מורים שעבדו בעבר) פרטיהם האישיים ימולאו אך ורק בסימולטור.אין צורך למלא עבורם טופסי שיבוץ.מורים אשר אינם מועסקים ביובל חינוך – גם עבורם יש למלא את פרטיהם בסימולטור והם יקבלו הודעת טקסט לנייד ובה הנחיות כיצד להעביר את הפרטים הנדרשים לצורך תשלום שכר (טופס 101, פרטי בנק, צילום ת.ז., אישור משטרה על העדר עבירות מין)

הנחיות חשובות הקשורות בתשלום לספקי החוגים:

1.תעודת עוסק פטור/מורשה ממע"מ

 1. אישור ניכוי ספרים
 2. אישור ניהול ספרים
 3. אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל
 • לא ניתן להעביר צילום של חשבונית. אלה הנחיות רשות המיסים שאנו מחויבים לפעול על פיה. יש להגיש אך ורק חשבונית מקור , לא צילום ולא פקס , חתומה ומאושרת על ידי הרכז.
 • החשבונית צריכה להיות מופנית ליובל חינוך ולא לבית הספר – באופן הבא :לכבוד "יובל חינוך בע"מ ולא לכבוד בית הספר.
 • חייבים לפרט בגוף החשבונית את כלל תאריכי ביצוע הפעילות.
 • לא,לא ניתן לשנות את סטטוס נותן השירות באותה שנת כספים (קרי 2020), לפיכך מי שעבד בסטטוס שכר סופרים , יהיה מדווח כך גם בתוכנית ולאורך כל שנת הפעילות הקלנדרית.
 • החשבונית תועבר לתשלום בהעברה בנקאית בפרק זמן של שוטף + 30 מרגע קבלתה פיזית במשרדי החברה.
 • יש להעביר את כלל דפי הסימולטור המפורטים בלשוניות השונות כשהם חתומים על ידי רכז התוכנית עפ"י הפרוט הבא:
  1. כלל חשבוניות המקור של נותני השירותים לרבות מסמכי הספק
  2. ריכוז אקסל החשבוניות המצוי בסימולטור תחת הלשונית 'העשרה'
  3. ריכוז אקסל המדריכים המצוי בסימולטור תחת הלשונית ' מדריכים'
  4. ריכוז אקסל של סך תקציב מול ביצוע תחת הלשונית 'ראשי'
 • את המסמכים המבוקשים יש להגיש עם סיום הפעילות ולא יאוחר מ- 15-08-2020 .אתאת כלל החומר המבוקש כפי שפורט
  1. יש לרכז במעטפה שעל גביה שם בית הספר/ שם הרכז/ תאריך המסירה/
  2. יש להניח המעטפה בקופסא (המיועדת לכך) בקומה 8 בכניסה למשרדי החברה.
  3. עם תום בדיקת המסמכים על ידי יובל חינוך וככל שיהיה צורך תקבע פגישת עבודה בזום ע"י אירנה עם רכז התוכנית.
 • לא,חל איסור לשלם ישירות באמצעות קופה קטנה.