בית הספר של החופש הגדול יולי 2023

תוכנית "בית הספר של החופש הגדול", פועלת במערכת החינוך מזה שבע שנים, כאשר השנה (תשפ"ג) תופעל שוב בגני הילדים. רכזנו עבורכם את השאלות המרכזיות עם תשובות עליהן מתוך מחשבה שכך נוכל לסייע בידיכם בשלבי ההערכות השונים.

אנשי הקשר ביובל חינוך להסברים נוספים עבורכם ולסיוע פרטני לכל אחד מכם לרבות במילוי הסימולטור:

איציק סינאנסקי – 052-6151996

itziks@yuvalchi.co.il

שאלות ותשובות

 • לתלמידי גני הילדים ולתלמידי בתי הספר בכיתות א-ג
 • מסיום שנת הלימודים, במהלך חודש יולי, למשך 15 ימים, בין השעות 8:00-13:00, בין 02/07/23 – 20/07/23. בגני הילדים הפעילות מתקיימת בין השעות 7:30-13:00.
 • א. התקציב נקבע לפי מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית עפ"י המפתח הבא :
  649 ₪ לתלמיד בכיתה רגילה, ו 1,855 ₪ לתלמיד בכיתת חינוך מיוחד.
  ב. בחינוך רגיל כל 28 תלמידים מרכיבים כיתה.
  ג. בחינוך המיוחד כל 8 תלמידים מרכיבים כיתה.
  ד. ניתן לנייד )להעביר בין שני סעיפים( עד 25% מתקציב ההדרכה לתקציב ההעשרה ולהיפך.
 • התקציב הינו 4,650 ₪ עבור מסגרת בת 28 תלמידים לכל זמן התוכנית.

עבור פעילויות העשרה, אומנות, תרבות, חומרים מתכלים. השנה הורחב סל העשרה, לפיכך יש
להקצות מתוך סל לפחות 30% לטובת פעולות תרבות, כגון- תאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע, מפגש יוצר וכו'.

כן, להלן סלי תקציב נוספים:
רכזי התוכנית בבית הספר:
א. בבית הספר- ימונה רכז לתוכנית
ב. בבית ספר בו משתתפים 150 תלמידים ומעלה ימונה סגן לרכז התוכנית
סל גמיש:
התקציב הינו 3000 ₪ עבור מסגרת בת 28 תלמידים לכל זמן התוכנית.
א. עדיפות ראשונה- מלגות לתלמידים.
ב. עדיפות שניה- הגדלת השכר למורים, לרכזים הבית ספריים ולסגני הרכזים.
ג. עדיפות שלישית- תוספת כוח אדם מקצועי כגון- יועצת/ מורה להוראה מתקנת/מורה
מקצועית.
ד. עדיפות רביעית- ארוחה קלה בבוקר במימון המסגרת.

 • לכל כתה (28 תלמידים) יוקצה מדריך בהיקף של 6 שעות ביום.
 • אפשרות א' – מורה או מצוות בית הספר /בית ספר אחר, בעל/ת תעודת הוראה,
  מורה שסיימ/ה לפחות 80% מדרישות התואר, ניתן לשבץ מורים למחצית התקופה ולמחצית השנייה לשבץ מורים אחרים, בכיתות ג' ניתן לשבץ מורים לתקופה של שבוע.
 • אפשרות ב' – בעדיפות ראשונה, עוזר/ת חינוך שפעלה במהלך השנה בבתי הספר או סטונדטית להוראה או סטונדטית בעלת ניסיון בעבודה עם נוער. בעדיפות שניה, מדריכה מוסמכת בעלת ניסיון בעבודה עם נוער, שהיא סטודנטית להוראה/סטודנטית/ מדריכה מתוך מאגר תוכניות העשרה כמו קרב, מיל"ת/מדריכה מוסמכת מתום הספורט. בליווי מד"צית- מדריכה מסייעת צעירה, בוגרת כיתות י-יב, שהשתתפה בקורס הדרכה של משרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער/ארגון נוער.
 • כן, מורים אלה שישובצו לתוכנית יקבלו שכר נפרד בגין עבודתם בתוכנית.
 • מורה או סטודנט להוראה ישתכר 75 ₪ ברוטו לשעה עבור עבודתו
 • מדריך מוסמך/עוזר חינוך ישתכר 50 ₪ ברוטו לשעה עבור עבודתו.
 • מד"צ ישתכר עפ"י טבלת שכר המינימום לבני נוער (עד 30.61 ₪ לשעה)
 • ניתן לפנות לביצוע פעולות העשרה למורים מבית הספר בתחומי דעת שונים (לדוגמא מורי אמנות בבית הספר) המקבלים שכר או לפנות לספקי תוכן  הנותנים חוגים ומקבלים תמורה באמצעות חשבוניות.
 • את תקציב הפרויקט ניתן לתכנן באמצעות סימולטור המרכז ומחשב את כלל עלויות הפרויקט.
 • יש לשים לב לכלל ההנחיות למילוי הסימולטור הכתובות בסימולטור עצמו.
  מספר דגשים:
  1. בתוך הסימולטור יש למלא את פרטי כל המורים והמדריכים המשתתפים בתוכנית וכן את פרטי כלל ספקי ההעשרה שיועסקו בתוכנית במקום הרלוונטי.
  2. הוצאות או מקבלי שכר/חשבוניות שלא ירשמו בסימולטור בשלב התכנון לא יוכלו לקבל תשלום.
  3. יש להעביר אלינו לאישור את כלל התכנון של התוכנית בסימולטור, עד ליום 28/06/2023 לכתובת המייל ITZIKS@YUVALCHI.CO.IL

לאחר אישור תכנון הסימולטור על ידי יובל חינוך יועבר אישור לביצוע לרכז התוכנית ויתחיל שלב קליטת כוח האדם בתוכנית.

1. יש למלא את כל פרטי המורים בגיליון מדריכים בסימולטור.
2. כל המורים יקבלו הודעת טקסט לנייד ומייל לטובת קליטה ביובל חינוך, לצורך תשלום שכר
(טופס ,101 פרטי בנק, צילום ת.ז,. אישור משטרה על העדר עבירות מין)
3. ***שימו לב כי מורים שעבדו ביובל חינוך במהלך 2023 אין צורך להיקלט שוב ביובל
חינוך.

הנחיות חשובות הקשורות בתשלום לספקי החוגים:

1.תעודת עוסק פטור/מורשה ממע"מ

 1. אישור ניכוי ספרים
 2. אישור ניהול ספרים
 3. אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל
 • לא ניתן להעביר צילום של חשבונית למעט חשבוניות ממוחשבות. אלה הנחיות רשות המיסים שאנו מחויבים לפעול על פיה. את ה 'חשבוניות הרגילות' יש להגיש אך ורק כחשבונית מקור כשהיא חתומה ומאושרת על ידי הרכז. לא נוכל לקבל צילום כלשהו של החשבונית ואף לא נוכל לקבל באמצעות שליחה בפקס

חשבונית ממוחשבת הינה חשבונית אלקטרונית החתומה בחתימה דיגיטלית כאשר על גבי החשבונית עצמה מודפס הכיתוב "חשבונית דיגיטלית".

 • החשבונית צריכה להיות מופנית ליובל חינוך ולא לבית הספר – באופן הבא :לכבוד "יובל חינוך בע"מ ולא לכבוד בית הספר.
 • חייבים לפרט בגוף החשבונית את כלל תאריכי ביצוע הפעילות.
 • לא,
  לא ניתן לשנות את סטטוס נותן השירות באותה שנת כספים (קרי 2023), לפיכך מי שעבד בסטטוס שכר סופרים, יהיה מדווח כך גם ב תוכנית ולאורך כל שנת הפעילות הקלנדרית.
 • החשבונית תועבר לתשלום בהעברה בנקאית בפרק זמן של שוטף + 30 מרגע קבלתה פיזית במשרדי החברה.
 • יש להעביר את כלל דפי הסימולטור המפורטים בלשוניות השונות כשהם חתומים על ידי רכז התוכנית עפ"י הפרוט הבא:
  1. כלל חשבוניות המקור של נותני השירותים לרבות מסמכי הספק
  2. ריכוז אקסל של סך תקציב מול ביצוע תחת הלשונית 'מרכז'
  3. ריכוז אקסל החשבוניות המצוי בסימולטור תחת הלשונית 'העשרה'
  4. ריכוז אקסל המדריכים המצוי בסימולטור תחת הלשונית ' מדריכים'
  5. ריכוז אקסל הסל גמיש המצוי בסימולטור תחת הלשונית 'סל גמיש'
 • יש להגיש את המסמכים המבוקשים עם סיום הפעילות ולא יאוחר מ- 28-07-2023
  כלל החומר המבוקש יש להגיש כמפורט:
  1. יש לרכז במעטפה שעל גביה שם בית הספר/ שם הרכז/ תאריך המסירה/
  2. יש למסור את החומר ברחוב יהודה הלוי 48 בקומה 8 בכניסה למשרדי החברה.
  3. עם תום בדיקת המסמכים על ידי יובל חינוך וככל שיהיה צורך ניצור קשר עם רכז התוכנית.
 1. יש להוציא שיק מביה"ס לפקודת יובל חינוך בגין הסכום שנגבה מכל התלמידים ביחד.
 2. יש לצרף רשימת תלמידים מפורטת עם כל שמות התלמידים והסכום שנגבה מכל אחד. (יש להוציא פירוט זה מהתוכנה הכספית בביה"ס).
 3. במידה והתבצעה גביה עבור היסעים, יש להוציא שיק מביה"ס לפקודת יובל חינוך בגין הסכום שנגבה מכל התלמידים ביחד.
 4. יש לצרף רשימת תלמידים מפורטת שהשתתפו בהיסעים, עם כל שמות התלמידים והסכום שנגבה מכל אחד. (יש להוציא פירוט זה מהתוכנה הכספית בביה"ס).
 5. ***שימו לב כי כמות התלמידים והסכום שנגבה, חייב להיות תואם למספר התלמידים המופיעים בסימולציה הסופית שתוגש ליובל חינוך. ככל שהסכום לא תואם, ייגרע תקציב ביה"ס בהתאם לתלמידים ששילמו בלבד.
 • לא,חל איסור לשלם ישירות באמצעות קופה קטנה.