מכרז מסגרת פומבי 01/2022 – ציוד משרדי חומרי אומנות וציוד היקפי